landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

TROEVEN VAN DE STREEK VERSTERKEN VANUIT DE MOBIPUNTEN.

De gemeenten Roosdaal, Lennik, Herne, Galmaarden Pepingen en Gooik haalden een LEADER-subsidie binnen van maar liefst 184 000 euro voor het project van de ‘Pajotse Toerismepunten’

WAT ZIJN PAJOTSE TOERISMEPUNTEN?

Dit is een project dat een win-win tussen toerisme en mobiliteit door te veranderen naar aangename en duurzame verplaatsingen voor bezoekers en inwoners.

WAT IS EEN MOBIPUNT?

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden zoals deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer, waar die verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar afgestemd zijn. Dit moeten bruisende en levendige plekken worden in de zes deelnemende gemeenten door er extradiensten aan te koppelen zoals bijvoorbeeld een comfortabele wachtruimte, wifi, een automaat met streekproducten, lockers, een handige
infozuil, een toilet, enz.


WAT IS DE LINK TUSSEN EEN MOBIPUNT EN PAJOTSE TOERISMEPUNTEN?

De Pajotse Toerismepunten bieden een duidelijke meerwaarde door het toeristische luik in dit aanbod in te vullen en versterken. Ze werken als het ware als  ambassadeurs voor de gemeente, regio en streek.


WAT KAN JE VERWACHTEN?

Enerzijds worden er (elektrische) deelfietsen voorzien om het heuvelrijke landschap te ontdekken en anderzijds een toeristisch infobord als startwijzer om bezoekers de nodige info te geven over wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en streekproducten, musea, horeca, activiteiten, app’s, … en alles wat onze streek zo eigen maakt en vertegenwoordigt.


WAT IS DE LEADER SUBSIDIERING?

De LEADER subsidiëring houdt een cofinanciering in van 65% van de totaleprojectkost vanuit Europese, Vlaamse en provinciale middelen en 35% vanuit de eigen middelen van de deelnemende gemeenten. 

Het project loopt van 1 oktober 2020 tot 31 december 2022 en dat betekent dat er ten laatste tegen eind 2022 bruikbare en volledig ingerichte Toerismepunten moeten zijn. We denken uiteraard toekomstgericht dat de werking ervan daarna ook nog permanent uitgebreid zal worden en er mogelijk nog meer punten bijkomen. Aangezien dit echt een pilootproject is, bestaat de kans dat het project zich zelfs verder zal verspreiden buiten onze zes gemeenten. We gaan misschien dan wel naar een project dat zich over het Pajottenland en zelfs de hele provincie uitbreidt.

leaderlogo 2007 2013

 

vlaams brabant rechts

 

20171222 logo vlaams brabant

Logo Pajottenland+

Roosdaalse erkende verenigingen, Roosdaalse scholen en politieke partijen kunnen gebruik maken van het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst:

 • audiovisueel materiaal (geluidsinstallatie, beamer, ...)
 • organisatorisch materiaal (podium, tent, ...)

Het materiaal moet door de ontlener minstens één maand en ten hoogste zes maand voor de activiteit aangevraagd worden via het digitaal reservatieplatform.

Het ontleende materiaal moet op de afgesproken dag, uur en plaats, tijdens de werkuren van het gemeentepersoneel, afgehaald en teruggebracht worden.

Het ontleende materiaal wordt door de ontlener opgehaald en vervoerd. De ontlener voorziet hulp bij het dragen van de materialen. Tevens dient de ontlener zich steeds aan te melden bij de verantwoordelijke van de dienst welzijn en vrije tijd alvorens het materiaal op te halen of af te leveren en de eventuele schade te melden.

Het gebruik van materiaal aanvragen doe je via het digitaal reservatieplatform.
Het online reserveren heeft de voordelen dat je altijd een overzicht hebt van je reservaties, een aanvraag heel eenvoudig kan indienen voor jezelf of iemand anders of vereniging, je de beschikbaarheid kan zien en er een overzicht en alle informatie over het materiaal kan vinden.

Start hieronder je aanvraag

Dit doe je door:

 • in te loggen of te registreren
 • op de knop met 3 streepjes te klikken om naar ‘ontleningsaavragen’ of ‘zaalreserveringsaanvragen’ te gaan
 • in een van deze modules een aanvraag te starten via de knop ‘nieuw’ onder ‘mijn reserveringen’ of via de kalender (enkel voor zaalreserveringen)
 • bij elke nieuwe aanvraag de vragen te overlopen en op het einde op ‘vraag aan’ te klikken

Daarna vind je al je aanvragen op je dashboard.
Hulp nodig of vragen? Contacteer de dienst cultuur.

Het volledige reglement vind je hier.

Ook de provincie heeft een uitleendienst voor materiaal dat aan organisaties en verenigingen ter beschikking gesteld wordt.
Aanvragen en informatie vind je op uitleendienst.vlaamsbrabant.be.

INTER Vlaanderen biedt materialen en ondersteuning aan om toegankelijke evenementen te organiseren via www.itools.events.

 

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be

 

In de gemeentelijke basisschool "Triangel" aan de Brusselstraat 25 kunnen Roosdaalse erkende verenigingen gebruik maken van de turnzaal op verzoek en naargelang de aard van de activiteit.

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be

De gemeente verhuurt diverse zalen in Roosdaal.

Het gebruik van een zaal aanvragen doe je via het digitaal reservatieplatform 3P.
Het online reserveren heeft de voordelen dat je altijd een overzicht hebt van je reservaties, een aanvraag heel eenvoudig kan indienen voor jezelf of iemand anders of vereniging, je de beschikbaarheid kan zien en er alle informatie over de zalen kan vinden.

Start hier je online aanvraag.

Hulp nodig of vragen? Contacteer de dienst cultuur.

Hier vind je het gebruiksreglementen het retributiereglement voor de culturele infrastructuur.

 

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be

 

 

Huurdiscriminatie
Ben je op de huurmarkt gediscrimineerd, of ben je getuige van discriminatie? Vanaf 1 januari 2021 kan je bij het Wooninfopunt van jouw gemeente terecht voor het melden van discriminatie op de private huurmarkt. De woonconsulent zal je informeren over jouw mogelijkheden en je, indien gewenst, ondersteunen bij het melden van de discriminatie bij VMRI (Vlaams Mensenrechteninstituut)

www.vlaamsmensenrechteninstituut.be
www.vlaanderen.be/samenleven/nieuwsberichten/nieuw-vlaams-mensenrechteninstituut-van-start

Woningkwaliteit
Daarnaast kan je in het Wooninfopunt ook nog steeds terecht voor vragen of meldingen betreffende de kwaliteit van jouw huurwoning.

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Vermoed je als huurder of verhuurder dat er problemen zijn met betrekking tot de kwaliteit van jouw woning, dan kan je dit melden bij het Wooninfopunt.

Meer info: www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/wonen/woningkwaliteit 

Woonproblemen kan je op twee manieren aan de woonconsulent melden:

 • In het gemeentehuis tijdens de openingsuren, op afspraak.
 • Of met onderstaand formulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.
 MELDING MAKEN 

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

 

Een aantal kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van vergunning. Voor een aantal andere ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Dit hangt vaak af van lokale regels. Informeer dus steeds bij het gemeentebestuur wat in uw situatie van toepassing is: vrijstelling, melding of vergunning.
Klik voor meer informatie over werken vrijgesteld van vergunning op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. In andere gevallen zal toch een volledig aanvraagdossier nodig zijn. Informeer steeds bij het gemeentebestuur!
Klik hier voor de handleiding voor gebruik van de snelinvoer.

De gemeente Roosdaal krijgt regelmatig de vraag om eigendomsgegevens van percelen over te maken. Aangezien wij als gemeente gebonden zijn aan de wet op de privacy, mogen wij deze informatie niet verstrekken.

Recente eigendomsgegevens zijn gekend bij het kadaster. Bij het kadaster kan je een zogenaamd 'kadastraal uittreksel' aanvragen. Zij bezorgen je de beschikbare informatie van een perceel.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de Federale overheid

Wie alleen het kadastrale percelenplan wil raadplegen, gebruikt best de viewer van de toepassing CadGIS.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Terug naar Inname openbaar domein

Veel gestelde vragen

 • Waarom moet ik dit uiterlijk 14 dagen op voorhand aanvragen?
  • In heel Roosdaal zijn er dagelijks verschillende innames van het openbaar domein. Om conflicten tussen innames onderling te vermijden is het belangrijk tijdig de aanvraag in te dienen. Indien nodig is er dan nog voldoende tijd om bij te sturen of afspraken te maken met de aanvrager(s). Soms is er (ernstige) hinder voor het verkeer, moeten bussen van De Lijn tijdelijk omrijden of kan er een veiligheidsprobleem ontstaan. De verschillende gemeentelijke diensten (mobiliteit, politie, burgemeester, ...) analyseren de aanvragen en verzorgen indien nodig de communicatie (De Lijn, hulpdiensten, afhaalophaling, bericht op de website, ...). Daarom is het belangrijk de aanvraagtermijn te respecteren.

 • Kan ik een aanvraag verlengen?
  • Dat kan. Een verlenging dien je uiterlijk 3 dagen op voorhand aan te vragen via je persoonlijke portaal (dat heb je vanaf je een eerste keer een aanvraag hebt ingediend). Daar vind je een knop "verlenging aanvragen".

 • Ik wil een aanvraag indienen maar de startdatum van de inname is minder dan 14 kalenderdagen op voorhand. Wat nu?
  • Jammer. Organiseer je inname openbaar domein op een latere datum en dien je aanvraag tijdig in.
   Maar soms kan het handiger: gaat het om een eenvoudige aanvraag parkeerverbod (bv bij een verhuis), dan kan je al heel wat bereiken door even aan te bellen bij de buurtbewoners (of een briefje in de brievenbus) met een vriendelijk verzoek de parkeerplaatsen die dag vrij te houden. Op die manier hoef je geen parkeerverbodsborden te plaatsen en hoef je dus geen aanvraag te doen. Is je inname meer dan dat? Dan dien je de 14-dagentermijn te respecteren.

 • Mag ik eigen parkeerverbodsborden plaatsen?
  • Neen. De gemeente plaatst steeds de parkeerverbodsborden (uitgezonderd bij aannemers bij grotere werken), tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Let wel: wie de borden ook plaatst: je hebt steeds een signalisatievergunning nodig. Een parkeerverbod dient dus steeds in je aanvraag inname openbaar domein opgenomen te worden.

 • Ik heb toch nog een vraag/probleem. Waar kan ik terecht?
  Dienst Mobiliteit
  Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal 
  054 89 13 42
  mobiliteit@roosdaal.be  

Terug naar Inname openbaar domein

Subcategorieën