landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Mountainbikeroute De Schakel

Wil je de meest verborgen hoekjes en kantjes van ons deel van het Pajottenland bereiken, dan is ons mountainbikeparcours “De Schakel” het meest aangewezen.

Deze route slingert zich over de rustigste paadjes en door de mooiste stukjes
natuur. Ze staat zowel voor de getrainde atleet als voor de recreatieve biker garant voor in totaal 43 km fietsplezier. De startplaatsen zijn het Belleheide Sport- en Feestcenter, Omer De Vidtslaan 52 en het gemeenschapscentrum Het Koetshuis.

Meer info op de website van Sport Vlaanderen

 

In 1997 werd Sportregio Pajottenland opgestart met 10 gemeenten: Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever.

Na jarenlange ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant, werd de sportregio op 1 januari 2018 de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland. Gesterkt door hun schepenen van sport, blijven de tien sportdiensten die zich in 1997 engageerden in het samenwerkingsverband, enthousiast nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe structuur wordt gedragen door de tien gemeentelijke sportdiensten en krijgt steun van Sport Vlaanderen.

Wat doet deze interlokale vereniging, oftewel ILV, juist? Dit gaat van groepsaankopen op vlak van sportmateriaal, over samenwerken aan een regionaal subsidiereglement tot de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • voorzien van een laagdrempelig sportaanbod in teken van het Bewegen op Verwijzing project
 • organisatie G-sportkamp
 • organisatie Kijk! Ik fiets!
 • organisatie Personeelsportdag
 • organisatie kleuterhappenings
 • organisatie Sporteldag

Voorzitter van de ILV Sportregio Pajottenland is Gunther Dewilde (Sportschepen Gooik), de ondervoorzitter is An Van den Spiegel (Sportschepen Roosdaal).

Jongeren kunnen in het weekend terecht in Jeugdhuis Splinter voor een goed feestje of gewoon een gezellige avond uit. Het jeugdhuis is gehuisvest in de gebouwen van gemeenschapscentrum Het Koetshuis, en kan je bereiken via de Kristus Koninglaan.

Het reilen en zeilen van het jeugdhuis wordt bepaald door de inzet en motivatie van de medewerkers die op vrijwillige basis hun steentje bijdragen. Wil jij zelf ook eens achter de toog staan of een evenement organiseren? Dan kan ook jij medewerker worden!

Alle info vind je op www.jhsplinter.be

Subsidies voor kadervormingen

Volgde je een cursus animator, monitor, instructeur of een andere vorming in het jeugdwerk? Ben je dit nog van plan? Dan kan je beroep doen op de subsidie kadervorming.

Elke Roosdaalse jongere of jongere die actief is in een erkend Roosdaals jeugdinitiatief heeft recht op een subsidie die 50% van de cursusprijs inhoudt. Het aanvraagformulier en subsidiereglement vind je terug in het Documentenloket.

Subsidies voor jeugdverenigingen

Als erkende jeugdvereniging kan je beroep doen op de volgende subsidies:

 • werkingssubsidie
 • kampsubsidie
 • projectsubsidie

Meer uitleg en duiding vind je in het subsidiereglement .

Daarenboven betaalt gemeente Roosdaal aan elk erkend jeugdinitiatief een deel van het kampvervoer terug.

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be

Logo speelplein Zeppelin

Sinds 2005 is de gemeentelijke speelpleinwerking beter bekend als Speelplein Zeppelin. Sinds 2018 waait er weer een nieuwe wind door de overname door 3Wplus. De gemeentelijke speelpleinwerking blijft een organisatie van het gemeentebestuur van Roosdaal, maar de praktische uitvoering gebeurt door 3Wplus.

Werking

De Zeppelin stijgt op tijdens de schoolvakanties (behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar) in de gebouwen van de basisschool Triangel aan de Brusselstraat 27 te Roosdaal. Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (die reeds zindelijk zijn, lees: niet meer dragen van pampers) tot 12 jaar zijn welkom in de Zeppelin, ongeacht waar ze school lopen.

Een dagje op de Zeppelin ziet er als volgt uit:

7 uur:                  start opvang en vrij spel
9 uur:                  ochtendopening
9.15 uur:             activiteit
10.30 uur:           10-uurtje
10.45 uur:           activiteit
12.00 uur:           middageten + begeleid vrij spel
13.00 uur:           activiteit
14.30 uur:           16-uurtje
14.45 uur:           activiteit
16.00 uur:           vrij spel
18.00 uur:           einde opvang

Soms maken we ook een uitstap, maar hier wordt ruim op voorhand over gecommuniceerd.

Inschrijven

Per vakantieperiode wordt een maximum aantal opvangplaatsen voorzien. Vooraf inschrijven is verplicht! Kinderen die niet vooraf ingeschreven zijn, kunnen niet toegelaten worden tot het speelplein.

De inschrijvingen voor de gekozen opvangmomenten gebeuren via een online inschrijvingsprogramma. Iedere ouder kan zijn/haar kind inschrijven via opvang.roosdaal@3wplus.be of online via 3wplus.be/kinderopvang/zeppelin

Bij elke vakantieperiode hoort een deadline voor de vooraf inschrijvingen. Aan ouders/voogd die niet online kunnen inschrijven, wordt de mogelijkheid geboden om telefonisch in te schrijven (zie contactgegevens onderaan).

Agenda

Tijdens de komende schoolvakanties opent speelplein Zeppelin de deuren:

 Vakantie  Inschrijven vanaf   Inschrijven en kosteloos 
 annuleren tot
 Kerstvakantie (02/01 tot 06/01)

 21/11 (9u)  18/12 (24u)
 Krokusvakantie (20/02 tot 26/02)

 23/01 (9u)  12/02 (24u)
 Paasvakantie (03/04 tot 15/04)
 Niet open op paasmaandag (10/04)

 06/03 (9u)  26/03 (24u)
 Zomervakantie (01/07 tot 30/08)
 Niet open op de nationale feestdag (21/07) en 
 OLV-Hemelvaart (15/08)
 08/05 (9u)  25/06 (24u)

Tarieven

 

inwoner van Roosdaal

niet-inwoner van Roosdaal

Ganse dag

€ 6,00

€ 12,00

Ganse dag vanaf 2de kind

€ 4,50

€ 9,00

Halve dag (7u - 13u)

€ 3,00

€ 6,00

 

De medewerkers van 3Wplus registreren nauwgezet wanneer jouw zoon of dochter de Zeppelin bezocht en sturen achteraf een factuur.

Huishoudelijk reglement

Hier vind je het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking terug

Animator worden?

Ben je minstens 16 jaar en wil je kinderen een leuke vakantie laten beleven, dan kan je je kandidaat stellen als animator bij 3WPlus. Stuur je motivatie, cv en eventuele attesten in het jeugdwerk door naar opvang.roosdaal@3wplus.be.

Contact

Bij vragen of opmerkingen kan u terecht bij:

Een speelstraat is een straat waar kinderen koning zijn. De ganse breedte van de openbare weg wordt voorbehouden voor het spelen, zodat kinderen naar hartenlust en zonder zorgen kunnen ravotten. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, en prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

Je kan van je straat een speelstraat maken tijdens de vakantieperiodes, telkens van 10 uur tot 19 uur.

Zie je dat wel zitten? Kijk dan even na of jouw straat voldoet aan de voorwaarden:

 1. De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km per uur.
 2. De straat ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter.
 3. De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer. Het gaat om een doodlopende straat óf er is een voldoende kort en volwaardig alternatief om het verkeer om te leiden.
 4. De straat heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
 5. Drie gezinnen willen de speelstraat aanvragen en meer dan de helft van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat.

De nodige documenten kan je terugvinden in het Documentenloket (zoek op "speelstraten"). We vragen om een aanvraagformulier met contactgegevens van meters/peters en afsprakennota in te vullen en een bewonersenquête op te stellen. Daarna kan je de aanvraag indienen via het gemeentelijke online evenementenloket (link: gemeentelijke online evenementenloket ) vergezeld van de ingevulde documenten.

Voldoet je straat aan de voorwaarden en wil je graag een aanvraag indienen? Of toch nog enkele vragen? Contacteer gerust de jeugddienst!

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be

Subcategorieën