landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Mobiliteitsplan

Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is.

  • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal.
  • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)
  • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).

In de volgende legislatuur (2019-2025) moet het mobiliteitsplan opnieuw geactualiseerd worden.