landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Dienst burgerzaken

De dienst burgerzaken omvat de diensten "bevolking" en "burgerlijke stand".

De dienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. De dienst behandelt ook de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst.

Verder houdt de dienst de registers van de burgerlijke stand waarin gegevens zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen geakteerd worden. De dienst stelt verder ook het huwelijksdossier samen en beheert o.a. de concessieaanvragen op de begraafplaatsen.