landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Landbouw

Roosdaal is een plattelandsgemeente waar landbouw en tuinbouw nog prominent aanwezig is. De gemeente is voornamelijk gekend voor de productie van kleinfruit namelijk aardbeien en frambozen.

In haar beleid waakt de gemeente Roosdaal er dan ook over dat de belangen van de landbouwbedrijven zo goed mogelijk gevrijwaard blijven en de landbouwers hun belangrijke ecologische en economische functie optimaal kunnen blijven vervullen.