Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle senioren van Roosdaal vertegenwoordigt.
Dit wil zeggen dat de seniorenraad advies geeft op vragen van de gemeente en daarnaast ook zelf ideeën aanbrengt. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend.

Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van Roosdaal. Als senior kan je bij de seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt. Dankzij jouw inbreng kan de seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

Samen met de leden van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur haar adviezen aan de gemeenteraad formuleren. De seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden en heeft geen beslissingsrecht.

In de Welzijnsgids 2016 - 2018 is heel wat nuttige informatie opgenomen die specifiek voor de senioren interessant is.

 

krul contactDienst Welzijn en Vrije Tijd
Senioren

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 53
senioren@roosdaal.be

Tweejaarlijks organiseert de gemeente Roosdaal een seniorenbeurs waar heel wat standhouders een bron van informatie bieden over interessante onderwerpen voor 50-plussers.  Een  beurs waar u dus veel kunt ontdekken en beleven.

Naast de standhouders zijn er ook verschillende initiaties waaraan men kan deelnemen (bvb. yoga, elektrisch fietsen, ...).  Met andere woorden een leuke namiddag met ook de mogelijkheid tot het nuttigen van een lekker drankje, pannenkoek of hot-dog en dit allemaal aan zeer democratische prijzen. 

Er wordt ook steeds gezorgd voor muzikale animatie en voor heel wat lekkere proeverijen van streekproducten.

 

krul contactDienst Welzijn en Vrije Tijd
Senioren

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 53
senioren@roosdaal.be

Seniorenfeest

Jaarlijks nodigen de seniorenraad en het gemeentebestuur van Roosdaal alle senioren en medioren uit op het seniorenfeest.

Zo'n 300 a 400 senioren en medioren kunnen er genieten van een uitgebreid namiddagprogramma met koffie en gebak, muziek en dans, animatie en 's avonds een lekkere maaltijd.

 

krul contactDienst Welzijn en Vrije Tijd
Senioren

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 53
senioren@roosdaal.be