landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ten minste 15 kalenderdagen voor de verkiezingen krijgt iedere kiezer een oproepingsbrief thuis bezorgd.

Op de oproepingsbrief staat het nummer en het adres van het stembureau waar u naartoe moet.

Bij verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de dienst bevolking in het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Die geeft u dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dit document kunt u vervolgens gebruiken om te stemmen.

Breng een recente pasfoto mee die aan de kwaliteitseisen voldoet mee, er zal u gevraagd worden meteen een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

U moet stemmen in de gemeente waar u ten laatste op 28 februari 2019 bent gedomicilieerd. Als u na 28 februari 2019 bent verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

Hebt u nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u vóór 1 maart 2019 woonde. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.

Om geldig te stemmen, hebt u uw oproepingskaart en uw identiteitskaart nodig.

Indien u ook volmachtkrijger bent, dient u de oproepingskaart van de volmachtgever mee te brengen, de volmacht en het attest.

In Roosdaal zijn er 14 stembureaus. Deze bureaus zijn gevestigd:

 • Pamel
  • 5 stembureaus in de Gemeentelijke basisschool Triangel (Brusselstraat 27)
  • 2 stembureaus in het Woonzorgcentrum OLVr (Gasthuisstraat 57)
 • Borchtlombeek
  • 3 stembureaus in de Vrije School Sint Amandus (Bosstraat 32)
 • Strijtem
  • 2 stembureaus in de Lokalen van de KLJ (Lostraat 171)
 • Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
  • 2 stembureaus in de Gemeentelijke basisschool Triangel (Koning Albertstraat 189)

Uw oproepingsbrief vermeldt de plaats en het lokaalnummer waar u moet stemmen.

De kiezerslijst wordt op 1 maar 2019 door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakt.

Subcategorieën