landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Audioverslag Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voortaan kan je de vergaderingen van de Roosdaalse gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn integraal herbeluisteren op deze pagina. 

Naast het audioverslag kan je ook nog steeds de notulen van deze vergaderingen nalezen. De notulen zijn de schriftelijke verslagen en verschijnen telkens na goedkeuring. De notulen vermelden niet meer de woordelijke weergave tijdens de zitting; de volledige discussie vind je wel terug in het audioverslag.

Met de publicatie van het audioverslag wordt voldaan aan de decretale bepalingen van artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur en communiceert het bestuur open en transparant naar de inwoners. 

Gemeenteraad 23 mei 2019

Deel 1 (agendapunten)

Deel 2 (mondelinge vragen) 

 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 23 mei 2019
 
Gemeenteraad 25 april 2019
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 april 2019
 
Gemeenteraad 28 maart 2019
Deel 1 :
Deel 2 : 
 
Raad Maatschappelijk Welzijn 28 maart 2019
 
Gemeenteraad 28 februari 2019

 
Raad Maatschappelijk Welzijn 28 februari 2019