landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Audioverslag Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Naar de audio-verslagen

 

De notulen van de gemeenteraadszittingen en de OCMW-raadszittingen vermelden sinds januari 2019 nog steeds - zoals decretaal verplicht - de argumentatie, de stemming en het besluit.

De weergave van de volledige discussie wordt sindsdien niet meer schriftelijk opgenomen in de notulen, maar geregistreerd in een audio-opname die na de vergaderingen ook online ter beschikking wordt gesteld van de burgers. 

Voortaan vind je de audio-verslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW) op een nieuwe locatie.

De bestanden zijn per kalenderjaar gebundeld in een map en zijn binnen deze map eenvoudig terug te vinden op de bestandsnaam bvb 20240125_GR_agenda:

  • 20240125_ = datum (in dit geval 25 januari 2024)
  • GR_ = vergadering (GR voor gemeenteraad / OCMW)
  • agenda = de agendapunten van de gemeenteraad  (of vragen = de mondelinge vragen behandeld na de agenda)

 

Meest recent toegevoegde audio-verslag: gemeenteraad 27/06/2024 - toegevoegd 28/06/2024