Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) werd in 2001 officieel erkend als overleg- en adviesorgaan.

De GROS:

  • voert een permanent bewustmakingsbeleid naar overheid, bevolking, leden van de GROS;
  • stimuleert en coördineert het overleg tussen de verschillende plaatselijke actoren op het gebied van derdewereldproblematiek;
  • adviseert over het toekennen van subsidies voor zuidwerking (projecten) en noordwerking (educatie). Dit subsidiereglement vind je terug op e-loket.

De jaarlijkse verkoop van wereldwinkelproducten op de boerenmarkt laat de bezoekers kennis maken en spoort aan tot de aankoop van deze eerlijkehandelproducten. De actie kadert in de “Week van de Fair Trade”.

Leden van GROS zetelen in persoonlijke naam ofwel als afgevaardigde van een vereniging of als lid van een werkgroep.

Subsidies

Ten behoeve van de zuidwerking (projecten) en noordwerking (educatie) trekt Roosdaal jaarlijks een subsidiebudget uit. Dit wordt toegekend op basis van het subsidiereglement dat de gemeenteraad goedkeurde op 27 november 2014. Het aanvraag- en verslagformulier kunnen eveneens gedownload worden in het Documentenloket.

 

 

krul contactDienst Welzijn en Vrije Tijd
GROS

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 49 01
ontwikkelingssamenwerking@roosdaal.be