landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Toerismepunten

TROEVEN VAN DE STREEK VERSTERKEN VANUIT DE MOBIPUNTEN.

De gemeenten Roosdaal, Lennik, Herne, Galmaarden Pepingen en Gooik haalden een LEADER-subsidie binnen van maar liefst 184 000 euro voor het project van de ‘Pajotse Toerismepunten’

WAT ZIJN PAJOTSE TOERISMEPUNTEN?

Dit is een project dat een win-win tussen toerisme en mobiliteit door te veranderen naar aangename en duurzame verplaatsingen voor bezoekers en inwoners.

WAT IS EEN MOBIPUNT?

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden zoals deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer, waar die verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar afgestemd zijn. Dit moeten bruisende en levendige plekken worden in de zes deelnemende gemeenten door er extradiensten aan te koppelen zoals bijvoorbeeld een comfortabele wachtruimte, wifi, een automaat met streekproducten, lockers, een handige
infozuil, een toilet, enz.


WAT IS DE LINK TUSSEN EEN MOBIPUNT EN PAJOTSE TOERISMEPUNTEN?

De Pajotse Toerismepunten bieden een duidelijke meerwaarde door het toeristische luik in dit aanbod in te vullen en versterken. Ze werken als het ware als  ambassadeurs voor de gemeente, regio en streek.


WAT KAN JE VERWACHTEN?

Enerzijds worden er (elektrische) deelfietsen voorzien om het heuvelrijke landschap te ontdekken en anderzijds een toeristisch infobord als startwijzer om bezoekers de nodige info te geven over wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en streekproducten, musea, horeca, activiteiten, app’s, … en alles wat onze streek zo eigen maakt en vertegenwoordigt.


WAT IS DE LEADER SUBSIDIERING?

De LEADER subsidiëring houdt een cofinanciering in van 65% van de totaleprojectkost vanuit Europese, Vlaamse en provinciale middelen en 35% vanuit de eigen middelen van de deelnemende gemeenten. 

Het project loopt van 1 oktober 2020 tot 31 december 2022 en dat betekent dat er ten laatste tegen eind 2022 bruikbare en volledig ingerichte Toerismepunten moeten zijn. We denken uiteraard toekomstgericht dat de werking ervan daarna ook nog permanent uitgebreid zal worden en er mogelijk nog meer punten bijkomen. Aangezien dit echt een pilootproject is, bestaat de kans dat het project zich zelfs verder zal verspreiden buiten onze zes gemeenten. We gaan misschien dan wel naar een project dat zich over het Pajottenland en zelfs de hele provincie uitbreidt.

leaderlogo 2007 2013

 

vlaams brabant rechts

 

20171222 logo vlaams brabant

Logo Pajottenland+