landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Dienst financiën

De dienst financiën heeft tot taak het gemeentebestuur bij te staan in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk financieel beleid. De dienst staat onder leiding van de financieel directeur in voor het opmaken van het ontwerp van het budget en het financieel meerjarenplan, het invorderen van de gemeentebelastingen en -retributies, het bijhouden van de gemeenteboekhouding, het opmaken van de inventaris en jaarrekening, het thesauriebeheer, de krediet- en wettigheidscontrole van financiële verrichtingen en het aankoopbeheer.

Bij de financiële dienst kan u verder ook terecht met vragen over:

  • de verschillende belasting- en retributiereglementen;
  • de behandeling van de aangifteformulieren van de gemeentebelastingen;
  • bezwaarschriften betreffende belastingen en retributies.

 

krul contactDienst Financiën