landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De deelname aan de stemming is verplicht.

U kan de redenen van uw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.

In uw brief aan de vrederechter noteert u duidelijk uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u moet stemmen. Uiteraard voegt u daar uw attest bij.

U kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

 • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen;
 • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) normaal moet stemmen, d.w.z. in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Bijvoorbeeld

 • De volmachtkrijger, Ulrich, woont in Veurne.
 • De volmachtgever, Tamara, woont in Hasselt.
 • Ulrich moet eerst zijn stem gaan uitbrengen in het stemlokaal dat op zijn oproepingsbrief staat, nl. in Veurne.
 • Ulrich zal daarna met de volmacht naar het stemlokaal in Hasselt moeten gaan om namens Tamara te stemmen.

Opgepast!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen.

De persoon die in uw plaats stemt - uw volmachtkrijger - moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:

 • zijn eigen identiteitskaart;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever.

 • door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtkrijger) te ondertekenen;
 • het attest bij dit formulier te voegen.

U heeft drie documenten nodig om een volmacht te geven:

 • het volmachtformulier waarmee u een volmacht geeft;
 • een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.
 • uw oproepingsbrief

Het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.

De persoon aan wie u de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf bent u de volmachtgever.

De verschillende attesten en het volmachtformulier vindt u terug op de website Verkiezingen 2019.

In België geldt stemplicht. Personen die op een niet-gewettigde wijze zich onthouden van hun stemplicht, kunnen voor de politierechtbank worden gedaagd en riskeren een veroordeling zonder mogelijkheid van beroep.

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven of kan u zich verontschuldigen.

Per verkiezing moet u eerst een keuze maken voor een bepaalde lijst. U mag een of meerdere bolletjes kleuren binnen eenzelfde lijst, maar u mag geen bolletjes kleuren op meerdere lijsten. U hebt feitelijk de keuze uit twee mogelijkheden:

 • U brengt een lijststem uit door het vakje bovenaan een bepaalde lijst in te kleuren.
 • U brengt een naamstem uit en kleurt een bolletje naast de naam van een of meerdere kandidaten.

Indien u zowel een lijststem uitbrengt als een naamstem, dan wordt de lijststem als niet-bestaande beschouwd, maar geldt de naamstem(men). Alle andere mogelijkheden van stemmen zijn niet geldig.

Subcategorieën