landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningAffiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningAffiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningSinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pasquale Lambot, Poelkbeekstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 34, (afd. 1) sectie E 179 L en (afd. 1) sectie E 183 L (O.2018/92 - nr. omgevingsloket OMV_2018091508).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens INTOP EXPERTS), Statiestraat 8 te 1740 Ternat voor het verkavelen in 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018059490).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018 houdende principiële toestemming voor het plaatsen van cameratoezicht op het openbaar domein door politiezone TARL

Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018

3 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 september 2018, van mevrouw Sofie Mortelmans wonende te Holstraat 201 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.V.2018/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tine Vanden Driessche, Herststraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Herststraat 9, (afd. 4) sectie C 385 D (O.2018/81 - nr. omgevingsloket OMV_2018080892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Muylaert Kamiel, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58 (O.V.2018/4 - nr. omgevingsloket OMV_2018029030).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 september 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining en een poort op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/78 - nr. omgevingsloket OMV_2018078281).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jimmy De Breucker, Brusselsesteenweg 355 te 1730 Asse-Kobbegem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 (O.2018/56 - nr. omgevingsloket OMV_2018052326).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2018 tot 29 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 september 2018, van Kris en Linda Dedoncker-Vanlierde, Reusestraat 32 te 1760 tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Reusestraat 32, (afd. 4) sectie C 35 F (O.2018/104).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2018 tot 25 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 mei 2018, van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint-Martinus-Vinaigrerie Saint-Martin, Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie voor de hoogte van de silo's + hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen:   Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2018 tot 18 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van Gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Diederik Aelbrecht, Abeelstraat 85 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Abeelstraat 85, (afd. 4) sectie C 431 M (O.2018/57 - nr. omgevingsloket OMV_2018054565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi Holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit en een terras op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/79 - nr. omgevingsloket OMV_2018078297).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Florence Ghisla, Daalbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), plaatsen van een poolhouse en een zwembad op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 60, (afd. 3) sectie B 12 V (O.2018/80 - nr. omgevingsloket OMV_2018079161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2018 - openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 september 2018 tot 17 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van de heer Philippe Beckwée wonende te Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Van Eeckenrode, Poelkveldstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 833 F (O.2018/61 - nr. omgevingsloket OMV_2018059741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Elisabeth De Dobbeleer,  Vossenbunderstraat 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (uitbreiding en renovatie bijgebouw) op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat 1, (afd. 3) sectie B 228 D, (afd. 3) sectie B 228 A, (afd. 3) sectie B 228 G, (afd. 3) sectie B 228 F, (afd. 3) sectie B 231, (afd. 3) sectie B 232/2 C, (afd. 3) sectie B 232 C en (afd. 3) sectie B 233 C (O.2018/74 - nr. omgevingsloket OMV_2018070045).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig Timmermans, Keerstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van bijgebouwen (regularisatie en aanpassingen) op een perceel gelegen: Keerstraat 4, (afd. 1) sectie C 638 B (O.2018/75 - nr. omgevingsloket OMV_2018076840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Tomasz Fortuniak, Looyeweg 7 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Looyeweg 7, (afd. 4) sectie C 65 M (O.2018/76 - nr. omgevingsloket OMV_2018076857).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 augustus 2018, van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 augustus 2018, van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, (afd. 1) sectie C 245 L (O.V.2018/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 augustus 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24 - nr. omgevingsloket OMV_2018032516).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 juli 2018, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 29 juni 2018, van de heer Gunther Jacobs, Sleeststraat 1A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een melding klasse 3, standaardgarage op een perceel gelegen: Sleeststraat 1A, (afd. 2) sectie A 231 M (O.2018/82).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2018, van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 juli 2018 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noël Tondeurs-Rempfer, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf (Duitsland) voor het slopen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/60 - nr. omgevingsloket OMV_2018058684).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2018, van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende te Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, 23011 A 0289 C 0 0 (O.V.2018/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 juli 2018, van de heer Thomas Pauwels wonende te Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een verkavelingswijziging voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos De Doncker, Groenenboomgaard 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 1, (afd. 1) sectie C 138 D (O.2018/63 - nr. omgevingsloket OMV_2018065344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Van der Plas, Weverstraat 53 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een landbouwloods op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie B 218 M2 en (afd. 4) sectie B 218 N2 (O.2018/55 - nr. omgevingsloket OMV_2018051812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer David Hemmerijckx, Leliestraat 2A/1.2 te 9472 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie A 142 C3 (O.2018/70 - nr. omgevingsloket OMV_2018067037).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26 (O.V.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018011416).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (O.V.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018031899).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Wyns, Poelkveldstraat 39 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten garage en aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 39, (afd. 1) sectie E 758 D (O.2018/54 - nr. omgevingsloket OMV_2018045485).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Keerstraat 67, (afd. 1) sectie B 44 C (O.2018/49 - nr. omgevingsloket OMV_2018046182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Vandenberghe, Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB COLLECTIONS, Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, Ninoofsesteenweg 207, Ninoofsesteenweg 209 en Ninoofsesteenweg 211, (afd. 2) sectie B 117 F2, (afd. 2) sectie B 117 Z en (afd. 2) sectie B 117 E2 (O.2018/21 - nr. omgevingsloket OMV_2018030084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara De Ruymaeker, Provincieplein 1 te 3010 Leuven voor het verbouwen van een tuinbouwschool tot plattelandscentrum (functiewijziging en gevelaanpassingen) op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2018/36 - nr. omgevingsloket OMV_2018026723).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonas Bockstal, Toekomststraat 52/2 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 41, (afd. 2) sectie B 105 A2 (O.2018/52 - nr. omgevingsloket OMV_2018048804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunter Jack Vanden Broeck, Keerstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Keerstraat 34, (afd. 1) sectie C 665 D (O.2018/51 - nr. omgevingsloket OMV_2018048567).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ben De Ridder, Kaaitvaartstraat 70 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakkapel) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 70, (afd. 1) sectie B 274/2 S (O.2018/48 - nr. omgevingsloket OMV_2018042598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bavo Polaster, Akrenbos 105 te 1547 Bever voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Molenstraat 50, (afd. 1) sectie E 362 N (O.2018/28 - nr. omgevingsloket OMV_2018028220).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Julien Rutgeerts, Prinses Clementinalaan 86 te 9000 Gent voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (aangepaste inplanting en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Reigersbaan 29, (afd. 2) sectie B 75 F2 en (afd. 2) sectie B 75 H5 (O.2018/37 - nr. omgevingsloket OMV_2018037109).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Cosijns, Kriebrugstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 36 populieren op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN , (afd. 1) sectie B 69 E (O.2018/40 - nr. omgevingsloket OMV_2018043602).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof, Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18 - nr. omgevingsloket OMV_2018025383).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – besluit van 14 juni 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48

Besluit van de deputatie van Vlaams-Bravant van 14 juni 2018

3 juli 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Kris De Leener, Koning Albertstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 46, (afd. 3) sectie B 33 H (O.2018/62).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 3, (afd. 1) sectie C 255 N (O.2018/43 - nr. omgevingsloket OMV_2018043513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning met handelsruimte (gevelrenovatie en plaatsen reclame) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 1, (afd. 1) sectie C 255 M (O.2018/42 - nr. omgevingsloket OMV_2018043472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc De Bolle, Kaaitvaartstraat 69 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 69, (afd. 1) sectie B 113 K (O.2018/38 - nr. omgevingsloket OMV_2018040871).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie en Steven Verhevick-Verleysen wonende te Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (reliëfwijziging ifv ondergrondse praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN (O.V.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018031466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning met praktrijkruimte in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 99 E (O.2018/15 - nr. omgevingsloket OMV_2018014528).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mia Vanderschueren, Molenveldstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Molenveldstraat 21, (afd. 1) sectie E 52 H (O.2018/35 - nr. omgevingsloket OMV_2018039854).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lucie Lateur, Kleemstraat 88 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 37 populieren op een perceel gelegen: (afd. 2) sectie A 328 B en (afd. 2) sectie A 332 C (O.2018/30 - nr. omgevingsloket OMV_2018036053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jens Van den Eede, Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie, dakrenovatie en plaatsen afsluiting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/44 - nr. omgevingsloket OMV_2018043527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Van Droogenbroeck, Hendrik Vangassenstraat 25/9 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/29 - nr. omgevingsloket OMV_2018029082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning