landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Sinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN 

17 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 april 2018 tot 23 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 maart 2018, van de heer Vandenberghe Philippe wonende te Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB Collections gevestigd te Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 Z (O.2018/21).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2018, van mevrouw Tiffany Van Muylder wonende te Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2018, van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof wonende te Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (afd. 1) sectie A 93 L (O.V.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2018, van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26, (afd. 1) sectie C 659 H (O.V.2018/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 maart 2018, van Eddie De Block namens Intradura gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (oprichten praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, afd 1 sectie C nr. 99 E (dossiernummer O.V.2018/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 maart 2018 - Besluit van 8 februari 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplannen (deel) en gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 54 en 55

16 februari 2018 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 februari 2018 tot 26 maart 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2018, van mevrouw Katia Moors, Patattestraat 8a te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, afd 1 sectie B nr. 8 A (dossiernummer O.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 februari 2018 - Bekendmaking collegebesluit van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door het college werd goedgekeurd:

Gemeentelijke retributiereglement voor de vóór- en naschoolse kinderopvange en vakantiewerking - vaststelling tarieven

7 februari 2018 - Bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

25 januari 2018 - Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48 (deelgemeente Borchtlombeek), gedeelte van de Binnenstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 28 februari 2018.

8 januari 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 21 december 2017, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

13 december 2017 -  bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2017

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 november 2017 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

19 september 2017 - openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 oktober 2017.

29 augustus 2017 - Bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrassportveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 30 mei 2017 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het reglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’


 Archief bekendmakingen t.e.m. juli 2017: klik hier

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal