landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020, wordt de periode waarbinnen beroep tegen een beslissing inzake omgevingsvergunning kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit geldt voor:

 • alle lopende beroepstermijnen op 24 maart 2020,
 • alle beslissingen genomen tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020,

Sinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

 • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
 • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

4 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2020, van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 en OMV_2020089279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hilde Eylenbosch, Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020013529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 juni 2020, van Vincent De Schepper , Kapellestraat 30/5, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/71).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Riet De Deckers, Wallenweg 5 te 1760 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Ledebergstraat 24, (afd. 1) sectie C 530 G4 (O.2020/55 - nr. omgevingsloket OMV_2020056291).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 augustus 2020 tot 4 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van mevrouw Alice Vanden Borre wonende te Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende te Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende te Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende te Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 114 B en (afd. 1) sectie B 132 T (O.V.2020/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2020, van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne (namens Weyne-Projects BVBA), Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 17 en 18) op een perceel gelegen: Driebek 32 en 34, (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/53 - nr. omgevingsloket OMV_2020053219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking TARL-cameratoezicht op het openbaar domein

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Machteld Verbruggen, Ijzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 124, (afd. 1) sectie C 83 V (O.2020/51 - nr. omgevingsloket OMV_2020056355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timothy en Kelly Tanghe-Barbé, Brusselstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Brusselstraat 43, (afd. 1) sectie C 49 D en (afd. 1) sectie C 50 S (O.2020/54 - nr. omgevingsloket OMV_2020057798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 26) op een perceel gelegen: Driebek 7, (afd. 1) sectie B 627 W (O.2020/44 - nr. omgevingsloket OMV_2020045770).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chris en Tessa Michiels-Smet, Sint-Alenalaan 83 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Driebek 6, (afd. 1) sectie B 489 G, (afd. 1) sectie B 489 T (O.2020/42 - nr. omgevingsloket OMV_2020044786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Hautier, Ledebergdries 24 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Ledebergdries 24, (afd. 1) sectie C 292 F en (afd. 1) sectie C 292 G (O.2020/46 - nr. omgevingsloket OMV_2020047548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juli 2020 tot 31 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van Bart De Vlieger (namens Lievens bvba), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 en OMV_2020059629).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieselot De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal en de heer Pieter De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Ramerstraat 2, (afd. 2) sectie B 92 C (O.2020/43 - nr. omgevingsloket OMV_2020044717).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 juli 2020 tot 12 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2020, van de heer Jan Vaneygen, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: Profetenstraat 90, (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2020/31 - nr. omgevingsloket OMV_2020030431).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Kato Van Belle , Marktplein 28 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel en dak) op een perceel gelegen: Sleeststraat 1, (afd. 2) sectie A 228 F en (afd. 2) sectie A 228 G (O.2020/49 - nr. omgevingsloket OMV_2019113711).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Doms, Dokter Roosensstraat 28 bus a te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 28A, (afd. 1) sectie C 130 Y (0.2020/47 - nr. omgevingsloket OMV_2020048745).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bauwens, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal, Nicolas Breyne, Dalemweg 14 te 1760 Roosdaal en mevrouw Vanessa Elpers, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/33 - nr. omgevingsloket OMV_2020035183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lore Galle , Bosweide 9, 1761 Roosdaal en de heer Thomas Steppe , Bosweide 9, 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Bosweide 9, (afd. 4) sectie B 51 W (O.2020/41 - nr. omgevingsloket OMV_2020043721).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ann Ceuppens, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal en de heer Marc Vloeberghen, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Omloopstraat 44B, (afd. 1) sectie E 688 A (O.2020/39 - nr. omgevingsloket OMV_2020039631).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Morgan Eliard, Kattemstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 44, (afd. 1) sectie C 487 R (O.2020/35 - nr. omgevingsloket OMV_2020038149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens WEYNE-PROJECTS BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 19 en 20) op een perceel gelegen: Driebek 36 en 38 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/37 - nr. omgevingsloket OMV_2020038943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/18 - nr. omgevingsloket OMV_2019158388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 9 juni 2020, van de heer Ivan Praet, Bundermeersweg 9 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Bundermeersweg 9, (afd. 2) sectie B 143/2 F (O.2020/80 en OMV_2020075440).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

26 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 juli 2020 tot 5 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Ward Verbakel, Helihavenlaan 7/12 te 1000 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Ledebergdries ZN, (afd. 1) sectie C 250 T en (afd. 1) sectie C 250 S (O.2020/74 en OMV_2020052899).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juni 2020 tot 29 juli 2020 over de wijziging van de de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2019, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 en OMV_2019141346). Het wijzigingsverzoek werd ingediend op 12 juni 2020 en door de bevoegde overheid toegestaan.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc Monsieur (namens Luka Projects bvba), Joseph Uylenbroeckstraat 62 te 1500 Halle voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Reigersbaan 10, 10A, 10B en 10C, kadastraal gekend, (afd. 2) sectie B 61 X (O.2020/40 - nr. omgevingsloket OMV_2020018615).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Shauny Van den Eede-Van Laer, Kraanstraat 93 bus 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Heidestraat 22, (afd. 2) sectie A 39/2 G, (afd. 2) sectie A 39/2 K, (afd. 2) sectie A 39/2 H en (afd. 2) sectie A 64/2 B (O.2020/34 - nr. omgevingsloket OMV_2020031814).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een horecazaak en het plaatsen van een publiciteitsbord op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 67, (afd. 1) sectie C 556 C7 (O.2020/20 - nr. omgevingsloket OMV_2020022408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 mei 2020, van Dirk Van Lierde, Reusestraat 25 te 1761 Roosdaal voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2020/56 en OMV_2020061275).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Kelly Van langenhof-Asselman, Kriebrugstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8A, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/32 - nr. omgevingsloket OMV_2020035188).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agnes Evenepoel, Koning Albertstraat 213 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een lindeboom op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 213, (afd. 3) sectie A 219 L (O.2020/28 - nr. omgevingsloket OMV_2020027852).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 juni 2020 tot 22 juli 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 mei 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 en OMV_2020061821).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ralf en Cindy Kramer-Vanderhaegen, Pastoriestraat 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 96, (afd. 1) sectie B 94 M (O.2020/18 - nr. omgevingsloket OMV_2020013157).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020016165).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nathalie Rimaux, Stampmolenstraat 17 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 17, (afd. 4) sectie B 197 S (O.2020/23 - nr. omgevingsloket OMV_2019157320).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier, Augustijnernonnenstraat 58 bus 3D te 1090 Jette voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 489 B2 (O.2020/21 - nr. omgevingsloket OMV_2020013369).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Van der Plas, Locquenghienstraat 41 te 1000 Brussel en mevrouw Brenda Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6A te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2019/157 - nr. omgevingsloket OMV_2019161483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Biltereyst, Lombeekkeitse 10 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een keermuur in de voortuin op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 10, (afd. 3) sectie A 451 (O.2020/27 - nr. omgevingsloket OMV_2020026101).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Arne Mertens, Plankenstraat 68 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 23, (afd. 2) sectie A 245 W (O.2019/156 - nr. omgevingsloket OMV_2019161670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020007978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal en DE DONCKER namens de heer Frank Beeckman , Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115 - nr. omgevingsloket OMV_2019105675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune, Brusselstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en een ha-ha keermuur op een perceel gelegen: Brusselstraat 37, (afd. 1) sectie C 53 S, (afd. 1) sectie C 55 E en (afd. 1) sectie C 56 K (O.2020/30 - nr. omgevingsloket OMV_2020029980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vierendeels wonende te Dalemweg 3 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat ZN te 1760 Roosdaal (O.V.2019/19 - nr. omgevingsloket OMV_2019163161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – openbaar onderzoek “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat – Bosstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin in toepassing van het artikel 2.6.1.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en in opdracht van het Vlaamse Gewest, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”.
Het volledige dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken (1ste verdieping), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.
Wegens de beperkingen door de coronacrisis wordt momenteel uitsluitend gewerkt op afspraak. Om het dossier in te kijken vragen wij u een afspraak te maken via technischedienst@roosdaal.be of via tel. 054/89.13.30.
Om praktische redenen minstens één werkdag op voorhand.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni 2020 tot en met 9 juli 2020.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 9 juli 2020 om 12u00.

26 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 mei 2020 tot 29 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 april 2020, van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 en OMV_2020052214).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 februari 2020 en vervolledigd op 11 mei 2020, van Jos Willems (namens Willems Jos bvba), Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 en OMV_2020021249).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Freddy en Josine Clement-Van Eeckhoudt, Kleemstraat 52 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van eengezinswoning tot meergezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 52, (afd. 2) sectie A 300 D (O.2020/26 - nr. omgevingsloket OMV_2020025156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden, Landuitstraat 128 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Berchembos 1, (afd. 1) sectie D 445 E (O.2019/158 - nr. omgevingsloket OMV_2019132664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ann Jeanne Van Lierde, Knoddelstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bestemmingswijziging van bos naar tuin op een perceel gelegen: Knoddelstraat 35, (afd. 4) sectie A 354 L (O.2020/19 - nr. omgevingsloket OMV_2020018212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 april 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op perceel gelegen: Looyeweg ZN, (afd. 4) sectie C 70/2 H, (afd. 4) sectie C 70 F en (afd. 4) sectie C 70 K (O.V.2020/4 en OMV_2020048483).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 mei 2020 tot 22 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2020/25).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernardino Baldroega Morais, Kapelleweg 1 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kapelleweg 1, (afd. 4) sectie C 375 N (O.2020/17 - nr. omgevingsloket OMV_2020020158).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Berkein namens Multiprofessioneel architectenburo Berkein BVBA, Bellemstraat 50 te 9880 Aalter en Gino Weyne namens Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 9, (afd. 1) sectie B 625 E (O.2020/13 - nr. omgevingsloket OMV_2020006513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roger Van Bellinghen namens VAN BELLINGHEN BVBA, Koning Albertstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een opslagplaats en het exploiteren van een algemene aanneming op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 114A, (afd. 3) sectie B 113 F (O.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020005200).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je tot en met 18 juni 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek:
  openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
  • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Affiche Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Pascale Van der Straeten-Dries, Zavelstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 557 F (O.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020016102).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Van Zeebroeck, Bievegemberg 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 793 T (O.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020015009).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Van der linden, Sterrelaan 42 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2019/154 - nr. omgevingsloket OMV_2019155544).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 mei 2020 tot 3 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2020, van Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN en Jozef Jansstraat ZN, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 en OMV_2020038394).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, kadastrale gekend (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019146493).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sam Taelemans wonende te Koningin Astrid Park 16/3 te 9300 Aalst voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/13 - nr. omgevingsloket OMV_2019122323).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, met als contactadres Gustaaf Ponchautstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 18, (afd. 3) sectie A 302 S (O.2019/151 - nr. omgevingsloket OMV_2019158373).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Vandenhouwe, Kaaistraat 6, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kaaistraat 6, (afd. 1) sectie A 142 K2 (O.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020001786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronald Matthijs, Rotstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het inrichten van een praktijkruimte in een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Rotstraat 32, (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020015840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christiane De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Eddy De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Gino De Moortel, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en mevrouw Karin De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/153 - nr. omgevingsloket OMV_2019158994).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eliane Eylenbosch, met als contactadres Kapelleweg 8 te 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kapelleweg 8, (afd. 4) sectie C 382 H (O.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020010423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle De Braekeleer, Dokter Roosensstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een serre op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 20, (afd. 1) sectie C 530 X3 (O.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020007696).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime en Melanie Adler-Capidis, Boulevard Maria Groeninckx De May 92 bus 8, 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Grotstraat 14 te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 573 E2 (O.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020002641).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 april 2020 tot 27 mei 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2020, van mevrouw Hilde Eylenbosch wonende te Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat 4, (afd. 3) sectie B 119 D (O.V.2020/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het Vlaamse overheid brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iggino Stuyck (namens Aquafin NV), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 15 - 19 & Jozef Jansstraat 4 - 8 & Koning Albertstraat 122A - 42 - 44 - 46 - 47 - 47A - 47B - 49 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 106 - 108 - 113 - 115 - 124 - 126 - 127 - 128 - 135 - 137 & Meiboomweg 2 & Molenkauter 1 te 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie A, nummer(s): 109H2, 109M2, 114G, 116K, 124V, 124W, 140B, 140C, 140D, 15F, 20K, 20M, 20P, 257E, 264F, 265K, 615A, 615C, 615E, 615K, 78E/2, 78K, 80G, 80H en 84A & (afd. 3) sectie B, nummer(s): 115D, 120G, 121D ,21F2 ,21T2 ,24H ,24K ,24L ,26D ,28 ,30D ,33H ,47F ,48A4 ,48A5 ,66N ,66P en 66S (O.2019/150 - nr. omgevingsloket OMV_2019087147).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning