landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

 

Sinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

8 april 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 april 2021 tot 6 mei 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 maart 2021, van mevrouw Jeaninne De Braekeleer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot een meergezinswoning met 2 woongelegenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 36, (afd. 4) sectie A 70 M (O.2021/36).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 april 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 april 2021 tot 19 mei 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2021, van Dorien Pletinckx tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47A, (afd. 3) sectie A 615 C (O.2021/42 en OMV_2021043072).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Filip De Coppel voor het slopen van 2 gebouwen op een perceel gelegen: Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 82 Y (O.2021/5 - nr. omgevingsloket OMV_2021000512).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joren Heyman voor het plaatsen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Piezelstraat 93, (afd. 1) sectie A 465 Z (O.2020/181 - nr. omgevingsloket OMV_2020166638).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Heidy Lateur voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Kapelleweg 7, (afd. 4) sectie C 381 H (O.2020/178 - nr. omgevingsloket OMV_2020164420).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Francis Lippens voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Lostraat 155, (afd. 2) sectie A 20 N (O.2021/14 - nr. omgevingsloket OMV_2021018751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 18 maart 2021, van Rik Vandenhouwe voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Wolvenstraat 80, (afd. 1) sectie B 197 C (O.2021/49 en OMV_2021050432).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 18 maart 2021, van Isabelle Vandenhouwe voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Wolvenstraat 80, (afd. 1) sectie B 197 C (O.2021/48 en OMV_2021045241).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

30 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jellet Ali, Dokter Roosensstraat 38 te 1760 Roosdaal en mevrouw Ouarda Allachi, Dokter Roosensstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiden dakvolume) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 38, (afd. 1) sectie C 119 K (O.2020/197 - nr. omgevingsloket OMV_2020178071).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2021 tot 30 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2021, van Wim Evenepoel , Molenstraat 11, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 2 padelterreinen in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Molenstraat 11, (afd. 1) sectie C 114 C (O.2021/33).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 april 2021 tot 30 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 januari 2021, van Guido Van Pee namens FLY ONE BVBA, Brusselsesteenweg 10, 3020 Herent en Guido Van Pee namens Thiry Paints NV, Busselsesteenweg 10, 3020 Herent tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 243, (afd. 2) sectie B 112 F4 en (afd. 2) sectie B 113 R (O.2021/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2021 tot 28 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 januari 2021, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 terrasoverkappingen op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2021/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Margaretha Van Cauwelaert, Kasteeldreef 12 te 8510 Kortrijk voor het kappen van 32 bomen met heraanplant op een perceel gelegen: t.h.v. Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 1) sectie D 352 E en (afd. 1) sectie D 352 F (O.2020/200 - nr. omgevingsloket OMV_2020179520).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Serge en Danielle Maveau-Yande, Hoogstraat 29 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 29, (afd. 1) sectie B 401 M (O.2020/198 - nr. omgevingsloket OMV_2020175537).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 maart 2021 tot 19 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 februari 2021, van Johan en Cindy Leuyckx-Segers, Europalaan 110 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse ZN, (afd. 3) sectie A 203 N (O.2021/30 en OMV_2021034880).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 maart 2021 tot 19 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 januari 2021, van Sven en Sanne Boeckstaens-Bleys, Nieuwbaan 79 te 1742 Ternat & Frederik en Tamara Vande Velde-Van Der Borght, Omer De Vidtslaan 57 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwen met een plat dak) op een perceel gelegen: Lombeekstraat ZN, (afd. 1) sectie D 129 B, (afd. 1) sectie D 129 A, (afd. 1) sectie D 129 C en (afd. 1) sectie D 129 D – 2 kavels (O.V.2021/4 en OMV_2021012891).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Diederik Macoir (namens DMC Immo BVBA), Laudinnestraat 58 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 222A en 222B, (afd. 2) sectie B 115 K2 (O.2020/182 - nr. omgevingsloket OMV_2020143918).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 23 A , (afd. 1) sectie B 172 T (O.2020/169 - nr. omgevingsloket OMV_2020148287).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS BV, Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor het aanleggen van een parking op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205 – 207 - 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 F2, (afd. 2) sectie B 117 Z en (afd. 2) sectie B 117 E2 (O.2020/187 - nr. omgevingsloket OMV_2020169252).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 maart 2021 tot 7 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 januari 2021, van Frank Beeckman namens DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het het regulariseren van een aanbouw en het exploiteren van een betoncentrale (24 maand) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 28 P2, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2021/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 maart 2021 tot 12 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 februari 2021, van Gregory Lievens (namens EWL Technics BV), Verloren Hoek 4 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw voor gemengd gebruik met een loods, kantoren en 2 wooneenheden op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 235 en Ninoofsesteenweg 237, (afd. 2) sectie B 126 W2, (afd. 2) sectie B 126 V2 en (afd. 2) sectie B 126 R3 (O.2021/22 en OMV_2021026018).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 maart 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jelle en Caroline Coosemans-Vanschoor, Kleistraat 13 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Kleistraat 13, (afd. 4) sectie B 187 L en (afd. 4) sectie B 187 N (O.2020/188 - nr. omgevingsloket OMV_2020167942).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 maart 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 maart 2021 tot 7 april 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 februari 2021, van Timmy L'Ecluse, Bosstraat 9 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Bosstraat 11, (afd. 4) sectie C 83 M (O.2021/12 en OMV_2021017409).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 februari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 februari 2021 tot 28 maart 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2020, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Lostraat, Kleine Lostraat en Profetenstraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 12 – 14, Korte Kamstraat 35, Lostraat 4 – 6 – 8 - 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 22 – 24 – 29 – 36, Profetenstraat 5 – 9 - 11 – 12 – 13 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27, (afd. 1) sectie C 239 W, (afd. 1) sectie C 242 R, (afd. 1) sectie C 245 S, (afd. 1) sectie C 304 L, (afd. 1) sectie C 305 H, (afd. 1) sectie C 319 K, (afd. 1) sectie C 323 S, (afd. 1) sectie C 323 R, (afd. 1) sectie C 323 P, (afd. 1) sectie C 324 R, (afd. 1) sectie C 324 V, (afd. 1) sectie C 324 S, (afd. 1) sectie C 324 W, (afd. 1) sectie C 324 M, (afd. 1) sectie C 356 D, (afd. 1) sectie C 368 E, (afd. 1) sectie C 381 G, (afd. 1) sectie C 382 D, (afd. 1) sectie C 390 V, (afd. 1) sectie D 1 R, (afd. 1) sectie D 1 V, (afd. 1) sectie D 1 W, (afd. 1) sectie D 1 T, (afd. 1) sectie D 1 F, (afd. 1) sectie D 1 X, (afd. 1) sectie D 1 P, (afd. 1) sectie D 2 E, (afd. 1) sectie D 2 F, (afd. 1) sectie D 2 G, (afd. 1) sectie D 6 F, (afd. 1) sectie D 6 G, (afd. 1) sectie D 7 A, (afd. 1) sectie D 8 F, (afd. 1) sectie D 8 E, (afd. 1) sectie D 9 D, (afd. 1) sectie D 9 E, (afd. 1) sectie D 9 F, (afd. 1) sectie D 9 G, (afd. 1) sectie D 9 H, (afd. 1) sectie D 9 M, (afd. 1) sectie D 9 L, (afd. 1) sectie D 15 B, (afd. 1) sectie D 17 F, (afd. 1) sectie D 19 A, (afd. 1) sectie D 32 K, (afd. 1) sectie D 35 M, (afd. 1) sectie D 35 K, (afd. 1) sectie D 37 K, (afd. 1) sectie D 38 N, (afd. 1) sectie D 41 C, (afd. 1) sectie D 41 D, (afd. 1) sectie D 44 D, (afd. 1) sectie D 45 C, (afd. 1) sectie D 46 P, (afd. 1) sectie D 46/2 E, (afd. 1) sectie D 80 E, (afd. 1) sectie D 675 B, (afd. 2) sectie B 19 A, (afd. 2) sectie B 24, (afd. 2) sectie B 25 C, (afd. 2) sectie B 26 D, (afd. 2) sectie B 26 C, (afd. 2) sectie B 28 A, (afd. 2) sectie B 29 A, (afd. 2) sectie B 30 A, (afd. 2) sectie B 31, (afd. 2) sectie B 45 A, (afd. 2) sectie B 60 G, (afd. 2) sectie B 183 P, (afd. 2) sectie B 184 E, (afd. 2) sectie B 185 D, (afd. 2) sectie B 185 C, (afd. 2) sectie B 189 F, (afd. 2) sectie B 189 E, (afd. 2) sectie B 190 C en (afd. 2) sectie B 190 D (O.2020/193).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Donald Van Goethem, Hoefstraat 116 te 1770 Liedekerke voor het plaatsen van een hobbystal op een perceel gelegen: Natteweg ZN, (afd. 1) sectie B 553 H, (afd. 1) sectie B 553 G, (afd. 1) sectie B 553 F en (afd. 1) sectie B 553 K (O.2020/166 - nr. omgevingsloket OMV_2020146192).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Valérie Balder, Mansborrestraat 2 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een broodautomaat op een perceel gelegen: Mansborrestraat 2 en Kerkplein 20, (afd. 4) sectie A 321 T (O.2020/189 - nr. omgevingsloket OMV_2020167790).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Myriam Sergeant, Vijfhoekstraat 7 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Varing 25, (afd. 1) sectie C 530 K10 (O.2020/184 - nr. omgevingsloket OMV_2020168678).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk Bellemans (namens BVBA Bellemans Dirk), Ijzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een magazijn tot meergezinswoning met magazijn (2 wooneenheden) op een perceel gelegen: Hoogstraat 92A, 92A bus 1, 92 bus 2 en 92 bus 3, (afd. 1) sectie C 518 L2 (O.2020/180 - nr. omgevingsloket OMV_2020165696).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christophe Buekens, Koekoeksbloem 4 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat 68A, (afd. 4) sectie B 101 V3 en (afd. 4) sectie B 101 W3 (O.2020/176 - nr. omgevingsloket OMV_2020163079).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Eleonora Marrocco, Begaardenstraat 6 te 1760 Roosdaal en de heer Rosario Ingala, Begaardenstraat 6 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een lift in de voortuin op een perceel gelegen: Begaardenstraat 6, (afd. 1) sectie A 362 F (O.2020/183 - nr. omgevingsloket OMV_2020157942).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sven De Ridder, Lostraat 122 te 1760 strijtem voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lostraat 122, (afd. 2) sectie A 39 W2 (O.2020/179 - nr. omgevingsloket OMV_2020164672).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rik Matthijs, Ameiveld 96 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Berchemstraat 9A te 1760 Roosdaal , (afd. 1) sectie D 428 P, (afd. 1) sectie D 428 X, (afd. 1) sectie D 428 W en (afd. 1) sectie D 428 Y (O.2020//155 - nr. omgevingsloket OMV_2020130576).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 februari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS BV, Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (carport in de zijtuin) op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 18 te 1760 Roosdaal (O.V.2020/15 - nr. omgevingsloket OMV_2020132644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2021 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 februari 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Maria Van der Speeten, Gezellestraat 21 te 9400 Ninove en Carine Mertens, Pollarestraat 109 te 9400 Ninove voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 53 C, (afd. 1) sectie E 53 D, (afd. 1) sectie E 54 A en (afd. 1) sectie E 71 B (O.V.2020/16 - nr. omgevingsloket OMV_2020138164).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

5 februari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 februari 2021 tot 17 maart 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 januari 2021, van de heer Jos Dedoncker, Nieuwe Kaai 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, (afd. 1) sectie A 28 T2, (afd. 1) sectie A 28 M2, (afd. 1) sectie A 28 L2 en (afd. 1) sectie A 28 K2 (O.V.2021/2 en OMV_2021003976).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 februari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 februari 2021 tot 17 maart 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2021, van Dirk D'haeseleer, Poelkveldstraat 4 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en een overdekt terras in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 4, (afd. 1) sectie E 834 L en (afd. 1) sectie E 834 M (O.2021/4 en OMV_2021008139).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 februari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 februari 2021 tot 17 maart 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 januari 2021, van Adeline Di Tullio, Ninoofsesteenweg 39 bus 1 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 10, (afd. 1) sectie B 627 D (O.2021/2 en OMV_2021003908).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 februari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 februari 2021 tot 10 maart 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 december 2020, van mevrouw Eefje Cools, A. De Cockstraat 36/11 te 9470 Denderleeuw en de heer Jari Malfroid, A. De Cockstraat 36/11 te 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 14) op een perceel gelegen: Keistraat 20, (afd. 4) sectie C 469 P5 (O.2020/199).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Annelies De Brandt, Eichemstraat 170 te 9400 Ninove en de heer Jeroen De Strijker, Eichemstraat 170 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 26, (afd. 1) sectie A 34 C (O.2020/167 - nr. omgevingsloket OMV_2020147119).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Julie Michiels, Donkerstraat 14/A, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 9, (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.2020/171 - nr. omgevingsloket OMV_2020155802).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stephanie Vaeyens, Weverstraat 11 te 1761 Borchtlombeek voor het verbouwen van een garage tot praktijkruimte (wijzigen voorgevel) op een perceel gelegen: Weverstraat 11, (afd. 4) sectie B 208 C5 (O.2020/173 - nr. omgevingsloket OMV_2020156605).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Tom Van Schelvergem, Kaaitvaartstraat 97 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een landbouwloods + milieumelding op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 95 (afd. 1) sectie B 73 R2 (O.2020/159 - nr. omgevingsloket OMV_2020098993).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas Van Lijsebeth, Kruidenlaan 9 te 1742 Ternat en Laura Volcke, Kruidenlaan 9 te 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat Lot 2, (afd. 1) sectie C 530 Y10, (afd. 1) sectie C 889 A2 en (afd. 1) sectie C 889 B2 (O.2020/161 - nr. omgevingsloket OMV_2020139165).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lise Van den Haute, Pamelse Klei 49 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Piezelstraat 74A, (afd. 1) sectie A 539 F en (afd. 1) sectie A 539 G (O.2020/121 - nr. omgevingsloket OMV_2020112800).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Willem Van Den Bosch, Lange Kamstraat 2 te, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een opslagcontainer op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2020/174 - nr. omgevingsloket OMV_2020158592).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Astrid Van Snick, Brusselstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning (2 wooneenheden) op een perceel gelegen: Brusselstraat 6, 6 bus 1, 6 bus 2, (afd. 1) sectie C 556 N6 en (afd. 1) sectie C 556 P6 (O.2020/172 - nr. omgevingsloket OMV_2020139763).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Arie Visser, Lostraat 159 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 3 woongelegenheden (regularisatie) op een perceel gelegen: Lostraat 159, 159 bus 1, 159 bus 2, (afd. 2) sectie A 20 L (O.2020/154 - nr. omgevingsloket OMV_2020135942).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 januari 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer en mevrouw Thomas en Karlien Jacobs-Schoofs, Groenenboomgaard 3 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (aanbouw garage) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 3, (afd. 1) sectie C 165 C (O.2020/168 - nr. omgevingsloket OMV_2020135645).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 januari 2021 tot 22 februari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2020, van Peter Veirman (namens Bouwondernemingen M. Lievens en Cie BVBA), Van Cauwelaertstraat 129 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (plat dak) op een perceel gelegen: Looyeweg ZN, (afd. 4) sectie C 70 F en (afd. 4) sectie C 70 K (O.2020/194 en OMV_2020175823).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 januari 2021 tot 22 februari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 december 2020, van de heer Andre Devriendt (namens Devriendt Agro BVBA), Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit op een perceel gelegen te Roosdaal: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2020/190 en OMV_2020170550).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 januari 2021 tot 18 februari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2020, van Cindy Massagé, Valierstraat 1A te 1770 Liedekerke en Filip Pelicaen, Valierstraat 1A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting nulpas) op een perceel gelegen: Ramerstraat 40, (afd. 2) sectie B 146 X2 (O.2020/191).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2020 tot 23 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 oktober 2020, van mevrouw Cornelia Boot, Natteweg 8 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijgebouw, verhardingen en reliëf) op een perceel gelegen: Natteweg 8, (afd. 4) sectie C 464 L (O.V.2020/14 en OMV_2020130617).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 januari 2021 tot 12 februari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 december 2020, van Heidy Lateur, Kapelleweg 7 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Kapelleweg 7, (afd. 4) sectie C 381 H (O.2020/178 en OMV_2020164420).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 januari 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 januari 2021 tot 10 februari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 december 2020, van Joren Heyman, Piezelstraat 93 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Piezelstraat 93, (afd. 1) sectie A 465 Z (O.2020/181).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Emmanuel de Béthune, Brusselstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 3 populieren op een perceel gelegen: Brusselstraat 37, (afd. 1) sectie C 55 E (O.2020/158 - nr. omgevingsloket OMV_2020138466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 januari 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter Blendeman (namens Bouwwerken Blendeman BVBA), Ninoofsesteenweg 200 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 200, (afd. 1) sectie D 351 D, (afd. 1) sectie D 353 B, (afd. 1) sectie D 353 C, (afd. 3) sectie B 1 G, (afd. 3) sectie B 1 F en (afd. 3) sectie B 1 E (O.2020/156 - nr. omgevingsloket OMV_2020121396).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 - nr. omgevingsloket OMV_2020118071).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk Cobbaert, Omloopstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een vijver, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Omloopstraat 34, (afd. 1) sectie E 743 A (O.2020/164 - nr. omgevingsloket OMV_2020144864).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17/A te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 - nr. omgevingsloket OMV_2020114889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gauthier Van Malder, Nieuwenbosstraat 18 te 1700 Dilbeek voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en verhardingen op een perceel gelegen: Kraanstraat 70, (afd. 4) sectie A 394 en (afd. 4) sectie A 408 G2 (O.2020/160 - nr. omgevingsloket OMV_2020139231).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Farid El Boujdaini, Place de Saint te 1070 ANDERLECHT voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113 - nr. omgevingsloket OMV_2020107391).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mustapha en Sanae Alouachi-Aselman, Dokter Roosensstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 26, (afd. 1) sectie C 130 A2 (O.2020/147 - nr. omgevingsloket OMV_2020133935).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Wever, Lombeekkeitse 1 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133 - nr. omgevingsloket OMV_2020122818).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Michaël Magdelyns, Profetenstraat 89 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 89, (afd. 1) sectie B 470 C (O.2020/149 - nr. omgevingsloket OMV_2020135419).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gerard Santema, Ramerstraat 11, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport, zonnepanelen, een terras en een zwembad op een perceel gelegen: Ramerstraat 11, (afd. 2) sectie B 100 D (O.2020/145 - nr. omgevingsloket OMV_2020081916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Guy Biwolé Ngoa, Poelkbeekstraat 64 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 64, (afd. 1) sectie E 236 D (O.2020/143 - nr. omgevingsloket OMV_2020130351).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Borrekets 5, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T, (afd. 1) sectie C 513 W en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/139 - nr. omgevingsloket OMV_2020127908).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Floru (namens X – Pression BVBA), Zwarteberg 43 te 1790 Affligem voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110 - nr. omgevingsloket OMV_2020025719).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118 - nr. omgevingsloket OMV_2020111527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nancy Jacobs, Kruisstraat 9B te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (bureauruimte met aanpassing voorgevel) op een perceel gelegen: Kruisstraat 9B, (afd. 4) sectie C 59 F en (afd. 4) sectie C 59 E (O.2020/148 - nr. omgevingsloket OMV_2020130777).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Borrekets 7, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/140 - nr. omgevingsloket OMV_2020127920).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, kadastraal gekend: (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020081859).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2020 tot 27 januari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 november 2020, van Lieven De Boitselier , Gootjesstraat 33 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een loods op een perceel gelegen: Gootjesstraat 33, (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/175).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaling beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vonck namens de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 7, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 - nr. omgevingsloket OMV_2020098106).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B, 7864 Deux-Acren voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83 - nr. omgevingsloket OMV_2020075371).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op  een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christophe en Gloria Thielemans-Campos de Rojas, Provincieweg 7 te 9552 Herzele voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/131 - nr. omgevingsloket OMV_2020118053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 - nr. omgevingsloket OMV_2020097087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat en Kelly Van Dyck (namens Factum Finance BVBA), Mechelsesteenweg 35A te 2840 Rumst en voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2. (O.V.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020103088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Leyman, Ed Schelfhoutstraat 43, 1770 Liedekerke en mevrouw Michele Verzele, Ed. Schelfhoutstraat 43 te 1770 liedekerke voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 26, (afd. 2) sectie A 443 V en (afd. 2) sectie A 443 D2 (O.2020/137 - nr. omgevingsloket OMV_2020124154).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning