landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2024

Bekendmakingen 2024

21 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN (O.V.2024/6 - nr. omgevingsloket OMV_2024035745).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juni 2024 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 10 juni 2024, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 30 mei 2024, van Jürgen Van Den Houwe namens Motorcrossteam De Willemsvrienden VZW, Gasthuisstraat 40, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning klasse 3 - motorcross Roosdaal 2024 - plan B op percelen gelegen: (afd. 1) sectie C 9 _, 10 _, 11 C, 12 _, 13 _, 21 D, 21 E, 22 B, 23 D, 24 D, 24 E, 25 C, 30 _, 31 B, 31 A, 32 B, 32 A, 33 A, 33 C, 34 _, 35 _, 36 _, 38 A, 40 B, 41 C, 42 _, 43 _ en 44 _ (O.2024/76 en OMV_2024078564).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick Devooght voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Lostraat 118, (afd. 2) sectie B 63 E2 (O.2024/50 - nr. omgevingsloket OMV_2024050546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sophie De Velaer voor het kappen van 4 hoogstammige bomen op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 55, (afd. 1) sectie C 122 E (O.2024/41 - nr. omgevingsloket OMV_2024041123).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Eylenbosch voor het isoleren van gevels, maken van deuropening in voorgevel op een perceel gelegen: Kattemstraat 64, (afd. 1) sectie C 485 T (O.2024/40 - nr. omgevingsloket OMV_2024041065).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bert Van Vreckem voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 10, (afd. 2) sectie B 123 B2 (O.2024/22 - nr. omgevingsloket OMV_2024021163).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jente Schoonians voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel gelegen: Weverstraat 127, (afd. 4) sectie C 126 B (O.2024/19 - nr. omgevingsloket OMV_2024017344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2024 tot 12 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 mei 2024, van Hilde De Cort en Katrien De Cort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2024/9 en OMV_2024070408).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 juni 2024 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 27 mei 2024, akte genomen van omgevingsvergunning (melding klasse 3), digitaal ontvangen op 16 mei 2024, van mevrouw Audrey Monteyne, Piezelstraat 102 te 1760 Roosdaal, voor de exploitatie van een bronbemaling op een perceel gelegen: Piezelstraat 102, (afd. 1) sectie A 524 C (O.2024/69 en OMV_2024070976).

30 mei 2024 – openbaar onderzoek planologisch attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 juni 2024 tot 8 juli 2024 over de aanvraag, tegen ontvangstbewijs ontvangen op 8 april 2024, van Philippe Vandenberghe (namens PVDB Collections), Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een planologische attest op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B nr. 117 L 2, (afd. 2) sectie B nr. 117 F 2, (afd. 2) sectie B nr. 117 E 2 en (afd. 2) sectie B nr. 117 Z (PA.2024/1).

Affiche openbaar onderzoek planologisch attest

29 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juni 2024 tot 9 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 april 2024, van mevrouw Marian Matthys tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van verhardingen en aanbouw ( garage en veranda) op een perceel gelegen: Espenveldstraat 22, (afd. 1) sectie E 240 Z2 (O.2024/63 en OMV_2024059300).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dalstraat ZN te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie C 291 C (O.V.2024/4 - nr. omgevingsloket OMV_2024029370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 mei 2024 – beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Cemal Hocalar voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in de voorgevel op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 59, (afd. 1) sectie C 556 L6 (O.2024/38 - nr. omgevingsloket OMV_2024038900).

Affiche beslissing omgevingsvergunning

23 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juni 2024 tot 3 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2024, van Kris Van den Borre (namens Roels Projectontwikkeling BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 woningen en 5 meergezinswoningen (21 wooneenheden) met aanleg van private wegenis, na sloop van bestaande woning (rooilijn) op een perceel gelegen: Hoogstraat ZN / Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4 (O.2024/42 en OMV_2023167191).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean-Pierre Van Laethem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 26, (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2024/2 - nr. omgevingsloket OMV_2024007246).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 mei 2024 tot 26 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 april 2024, van Lutgarde Vande Gaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het omvormen van 3 appartementen naar kantoorruimte (functiewijziging) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 50, (afd. 1) sectie D 275 L (O.2024/55 en OMV_2024053260).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roger Segers voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN  (O.V.2024/3 - nr. omgevingsloket OMV_2024022502).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 mei 2024 tot 20 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 april 2024, van Hanna Blomme (namens Hyboma NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie E 389 R2, (afd. 1) sectie E 389 P2 en (afd. 1) sectie E 389 N2 (O.2024/64 en OMV_2024042705).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonathan De Metter  voor het vernieuwen van bestaande terrasverharding op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 39, (afd. 1) sectie E 425 N (O.2024/31 - nr. omgevingsloket OMV_2024033192).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 29 april 2024, akte genomen van een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van de nieuwe gescheiden riolering in het kader van riolerings-en wegeniswerken (Ramerstraat, Bundermeersweg en Tenbrugskensweg)., digitaal ontvangen op 16 april 2024, van Björn Feyaerts namens BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, op percelen gelegen: Ramerstraat zn, Bundermeersweg zn en Tenbrugskensweg zn. kadastraal gekend afd. 2 sectie B 80 K2, 80 L2, 93 G, 94 G, 96 H, 101 E, 102 F, 103 R, 103 S, 104 H2, 104 E3, 106 M, 106 P, 107 L, 112 W4, 112 E3, 112 M4, 136 P2, 136 L2, 146 E3, 147 E, 147 F, 148 D, 148 C, 149 D, 150 A en 151 A. (O.2024/57 - nr. omgevingsloket OMV_2024054974).

14 mei 2024 bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 29 april 2024, akte genomen van een tijdelijke bronbemaling + werfinstallatie voor de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding, digitaal ontvangen op 17 april 2024, van Jo Troch namens LITRAN NV, Langerbruggekaai 3, 9000 Gent, op percelen gelegen: Eikauterstraat en Rotstraat, kadastraal gekend (afd. 4) sectie A 192 A, 208 B, 269 G, 271 B, 373 N3, 373 A3, 373 K3, 414 H9, 414 K9, 414 P9, 414 P7, 414 M7, 414 D7, 414 G8, 418 F2, 418 G2 en 439 G (O.2024/58 - nr. omgevingsloket OMV_2024052926).

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manu Renard (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Borrekets 19, (afd. 1) sectie C 911 W (O.2024/36 - nr. omgevingsloket OMV_2024037362).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Calis voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijzigingen op een perceel gelegen: Zavelstraat 11, Zavelstraat 13 en Zavelstraat 15, (afd. 1) sectie B 355/2 L, (afd. 1) sectie B 368 D, (afd. 1) sectie B 406 H en (afd. 1) sectie B 408 Y (O.2024/28 - nr. omgevingsloket OMV_2024029796).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias Seghaye (namens Hofkes Mathias BV) voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods op een perceel gelegen: Pamelse Klei 51, 51 bus 1 en 51 bus 2, (afd. 1) sectie C 542 Z2 en (afd. 1) sectie C 542 Y2 (O.2024/13 - nr. omgevingsloket OMV_2024012474).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Vicky Vanhuylenbroeck voor het aanleggen van verharding naast de woning op een perceel gelegen: Kapellestraat 31, (afd. 1) sectie C 198 P (O.2024/24 - nr. omgevingsloket OMV_2024025414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias Vandaele (namens Hectaar NV) voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Borrekets 1 en 3, (afd. 1) sectie C 911 A en (afd. 1) sectie C 911 B (O.2024/30 - nr. omgevingsloket OMV_2024027114).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nicolas Bodson voor het schilderen en isoleren van gevels op een perceel gelegen: Kattemstraat 50 en 52, (afd. 1) sectie C 913 A en (afd. 1) sectie C 914 A (O.2024/33 - nr. omgevingsloket OMV_2024036178).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2024 - tweede openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een tweede openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2024 tot 14 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2024, van  tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 22, (afd. 2) sectie A 84 C2 (O.V.2024/5 en OMV_2024021850).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 mei 2024 tot 11 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2024, van Stefan Van Cleemputte en Christel Wijns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Knoddelstraat 19, (afd. 4) sectie A 331 P (O.2024/49 en OMV_2024048418).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dries Siccama en mevrouw Gwen Billens voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 55, (afd. 3) sectie B 297 H (O.2023/125 - nr. omgevingsloket OMV_2023127623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristoff Van Houte en Françoise Cardinas voor de afbraak van bestaande eengezinswoning en het kappen van bomen op een perceel gelegen: Herststraat 27, (afd. 4) sectie C 396 D (O.2024/25 - nr. omgevingsloket OMV_2024017600).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime Uyttersprot namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie C 74 A (O.2024/26 - nr. omgevingsloket OMV_2024028644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Britt Droeshout voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanbouw) op een perceel gelegen: Kapellestraat 27, (afd. 1) sectie C 198 S (O.2024/20 - nr. omgevingsloket OMV_2024024614).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christiaan De Roo voor het verbouwen van een woning door het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen: Lostraat 20, (afd. 1) sectie D 35 A2 (O.2024/6 - nr. omgevingsloket OMV_2024007716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée voor een verkavelingswijziging voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen op een perceel gelegen: Grotstraat 16, 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.V.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023163290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roger Segers voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 1 in open verband en 2 loten in halfopen verband op een perceel gelegen: Kapellestraat 28, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 178 E, (afd. 1) sectie C 180 F en (afd. 1) sectie C 181 C (O.V.2024/1 - nr. omgevingsloket OMV_2023105605).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 mei 2024 tot 7 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 maart 2024, van Willy De Rouck namens IMMO - INVEST tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband (nieuwe aanvraag wegens verjaring vorige aanvraag) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat ZN, (afd. 4) sectie C 469 R2 en (afd. 4) sectie C 469 S2 (O.V.2024/8 en OMV_2024046959).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 mei 2024 tot 7 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 maart 2024, van Anna Maria Van Saene en Johanna Van Saene tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband (met nieuwe rooilijn uit de as van de Sint-Apolloniaweg) op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN, (afd. 1) sectie C 248 L (O.V.2024/7 en OMV_2024030862).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 mei 2024 tot 4 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2024, van Daan en Leen Lams-Clottemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende inplanting) op een perceel gelegen: Abeelstraat ZN te Roosdaal, (afd. 4) sectie C 294 C (O.2024/43 en OMV_2024039227).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 april 2024 tot 29 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 maart 2024, van Erik Bellemans namens ERMIBOUW BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband (afwijkende voorschriften m.b.t. verharding) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, op percelen gelegen (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2024/35 en OMV_2024032893).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxence De Vroey voor het oprichten van een tijdelijke woongelegenheid op een perceel gelegen: Berchemstraat 22, (afd. 1) sectie E 663 B (O.2024/23 - nr. omgevingsloket OMV_2024025670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guiseppe Cucchiara voor het aanleggen van een zwembad en verhardingen (regularisatie) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 34, (afd. 1) sectie A 26 V2 (O.2024/14 - nr. omgevingsloket OMV_2024017091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joren en Sarah Wenseleers-Fauconnier voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 41, (afd. 4) sectie A 357 P (O.2024/10 - nr. omgevingsloket OMV_2024013244).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28 te Roosdaal, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 - nr. omgevingsloket OMV_2023130230).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos Sluys namens SAFFELBERG INVESTMENTS NV voor het slopen en herbouwen van een landbouwwoning (functiewijziging naar eengezinswoning) + renovatie bijgebouw op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 13, (afd. 3) sectie A 370 H (O.2023/130 - nr. omgevingsloket OMV_2023161916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Gitte Hallaert-Van Hoof voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (vloerpijl en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 17, (afd. 1) sectie A 155 X (O.2023/138 - nr. omgevingsloket OMV_2023141395).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2024 – Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website www.vlaanderen.be/stikstof, en via de website van het Lokaal Bestuur Roosdaal: www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/openbaarheid-bestuur/bekendmakingen.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectenrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2024, van de heer Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 99 P en (afd. 1) sectie B 100 B (O.V.2024/6 en OMV_2024035745).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2024, van de heer Luc Monsieur tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 22, (afd. 2) sectie A 84 C2 (O.V.2024/5 en OMV_2024021850).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Romulo Rodrigues Lopes voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 29, (afd. 2) sectie A 393 K en (afd. 2) sectie A 393 L (O.2024/11 - nr. omgevingsloket OMV_2024013767).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorien Govers voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 8, (afd. 1) sectie D 47 S (O.2024/12 - nr. omgevingsloket OMV_2024013196).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 maart 2024 – bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 maart 2024 tot 26 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, Stijn en Mieke Claes-Servaes tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw (loods) (gedeeltelijke regularisatie) + opbreken niet-vergunde verhardingen op een perceel gelegen: Weverstraat 95, (afd. 4) sectie B 254 A (O.2024/27 en OMV_2024017492).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2024 tot 19 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, van de heer Philippe Beckwée tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dalstraat ZN, (afd. 4) sectie C 291 C (O.V.2024/4 en OMV_2024029370).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime Uyttersprot namens Fluvius System Operator voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Meersstraat ZN, (afd. 4) sectie B 210 D2 (O.2024/9 - nr. omgevingsloket OMV_2024011247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Van Vaerenbergh voor het kappen van een boom (naaldboom) op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 424 M (O.2024/4 - nr. omgevingsloket OMV_2024006529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tim Wyns namens BATOPIN NV voor het functiewijziging van handelsruimte naar kantoorruimte, het plaatsen van geldautomaten met bijhorende gevelreclame op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 69, (afd. 1) sectie D 203 M2 (O.2024/7 - nr. omgevingsloket OMV_2024008205).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen VZW voor het herstellen van een verlande poel en een grote plas (reliëfwijziging en vegetatiewijziging) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 503 K, (afd. 1) sectie A 503 L en (afd. 1) sectie A 514 C (O.2023/122 - nr. omgevingsloket OMV_2023141414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kenney en Annelie Jacobs-Gaudissabois voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Oudebaan 19, (afd. 2) sectie A 251 Y (O.2024/2 - nr. omgevingsloket OMV_2023163887).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Vanderlinden voor het aanleggen van verhardingen rondom een eengezinswoning op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2023/124 - nr. omgevingsloket OMV_2023145348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 maart 2024 tot 17 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van de heer Bert Van Vreckem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 10, (afd. 2) sectie B 123 B2 (O.2024/22 en OMV_2024021163).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van Bart en Petra Timmermans-De Belser tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met loods na sloop van de bestaande woning met loods (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 41, (afd. 1) sectie A 59 D (O.2024/21 en OMV_2024003996).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 februari 2024, van de heer Jente Schoonians tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel gelegen: Weverstraat 127, (afd. 4) sectie C 126 B (O.2024/19 en OMV_2024017344).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 februari 2024, van Martin Baert namens Ludus et Eventum BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende reclame en het verbouwen en uitbreiden van een bestaand sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2024/15 en OMV_2023135819).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2024, van Mathias Seghaye namens Hofkes Mathias BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods op een perceel gelegen: Pamelse Klei 51, (afd. 1) sectie C 542 Z2 en (afd. 1) sectie C 542 Y2 (O.2024/13 en OMV_2024012474).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 februari 2024, van Roger Segers tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN, (afd. 1) sectie C 198 R (O.V.2024/3 en OMV_2024022502).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Aaron Boon en mevrouw Gita Van Giel voor het bouwen van een bijgebouw (na sloop van het bestaande) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20, (afd. 1) sectie B 9 H (O.2024/5 - nr. omgevingsloket OMV_2024005117).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 maart 2024 - bekendmaking beslissing GAR Brusselstraat en toegangsweg Brusselstraat 29

Beslissing gemeenteraad van 29 februari 2024

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vicky Van Der Perre voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 23, (afd. 1) sectie E 783 Y (O.2024/3 - nr. omgevingsloket OMV_2024004087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peggy Minnaert voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 84, (afd. 1) sectie C 519 M (O.2023/137 - nr. omgevingsloket OMV_2023173143).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Simon Pauwels en mevrouw Vicky Vanderveken voor het regularisatie van het isoleren en plaatsen nieuwe gevelsteen aan de gevels op een perceel gelegen: Kleemstraat 80, (afd. 2) sectie A 378 B3 (O.2023/134 - nr. omgevingsloket OMV_2023166916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Vincent Crol voor de regularisatie voor de afmetingen van de garage en de gebruikte gevelmaterialen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 25, (afd. 3) sectie B 369/3 L (O.2023/132 - nr. omgevingsloket OMV_2023165701).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 - nr. omgevingsloket OMV_2023131021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonathan Grégoire voor het verbouwen van een handelsruimte (met gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 11 en 13, (afd. 1) sectie C 89 T2 (O.2023/129 - nr. omgevingsloket OMV_2023156930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter en Ilse Van Baelen-Dewaelheyns voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 - nr. omgevingsloket OMV_2023138341).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Luc Hiel voor het aanleggen van een verharding op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2023/128 - nr. omgevingsloket OMV_2023154675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS BV voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, 1761 Roosdaal (O.V.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023138724).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens het lokaal bestuur Roosdaal voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) (O.2023/120 - nr. omgevingsloket OMV_2023140277).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alex Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelaanzichten) op een perceel gelegen: Weverstraat 115, (afd. 4) sectie C 142 K2 (0.2023/113 - nr. omgevingsloket OMV_2023130309).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gil en Laura Figys-Asselman voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakhelling en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 - nr. omgevingsloket OMV_2023141075).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 februari 2024 tot 12 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 januari 2024, van Jean-Pierre Van Laethem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 26, (afd. 1) sectie C 756 M (O.V.2024/2 en OMV_2024007246).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 - nr. omgevingsloket OMV_2023130135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking politiebesluit gouverneur

Bekendmaking politiebesluit gouverneur

1 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 februari 2024 tot 7 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 januari 2024, van Christiaan De Roo tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning door het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen: Lostraat 20, (afd. 1) sectie D 35 A2 (O.2024/6 en OMV_2024007716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune voor het plaatsen van een reclamebord (op de gevel) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 100, (afd. 1) sectie C 91 H (O.2023/126 - nr. omgevingsloket OMV_2023153412).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Ledebergdries 8, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2023/109 - nr. omgevingsloket OMV_2023097081).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal Bestuur Roosdaal brengt overeenkomstig artikel 2.3.2 §2 ter kennis dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2023.

31 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 januari 2024 tot 29 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 januari 2024, van de heer Roger Segers, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 1 in open verband en 2 loten in halfopen verband op een perceel gelegen: Kapellestraat 28, (afd. 1) sectie C 178 E, (afd. 1) sectie C 180 F en (afd. 1) sectie C 181 C (O.V.2024/1 en OMV_2023105605).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 januari 2024 tot 28 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2023, van de heer Tom Hallaert en mevrouw Gitte Van Hoof tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (vloerpijl en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, (afd. 1) sectie A 155 X (O.2023/138 en OMV_2023141395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bartholomé en mevrouw Sien Walravens voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 5m uit de as van de Espenveldstraat op een perceel gelegen: Espenveldstraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023118624).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, 1760 Roosdaal (O.V.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2023111023).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (8 woongelegenheden) met parkeersokkel op een perceel gelegen: Borrekets 10, (afd. 1) sectie C 911 V3 (O.2023/136 en OMV_2023166832).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunningAffiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 wooneenheden) met parkeersokkel - afwijkende kroonlijsthoogte en gabarit op een perceel gelegen: Borrekets 9, (afd. 1) sectie C 911 E (O.2023/135 en OMV_2023166915).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2024 tot 22 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 december 2023, van Jos Sluys namens SAFFELBERG INVESTMENTS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een landbouwwoning (functiewijziging naar eengezinswoning) + renovatie bijgebouw op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 13, (afd. 3) sectie A 370 H (O.2023/130 en OMV_2023161916).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick De Wolf voor het kappen van 4 populieren op een perceel gelegen t.h.v. Meerstraat ZN ,(afd. 4) sectie A 46 A, (afd. 4) sectie B 209 D en (afd. 4) sectie B 209 F (O.2023/119 - nr. omgevingsloket OMV_2023140139).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 januari 2024 – Aankondiging publieke consultatie voor het ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender”

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender” opgemaakt. Dit “S-MER Ruimte voor Water Dender” is één van de onderzoeken uitgevoerd tijdens het proces voor de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” (WERF 1 binnen T.OP Dender), zoals beschreven in de onderzoeksnota.

Met de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen: (1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, en (2) bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden om het gebied te versterken.

Daartoe zijn vijf ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

 • Maximaal inzetten op een integrale klimaatbewuste benadering van het waterbeheer
 • Versterken van groenblauwe dooradering
 • Versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
 • Versterken van een adaptief productief landschap
 • Bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendervallei

Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen partnerschap cruciaal. Er wordt daarbij gestreefd naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. Als uitgangspunten voor het uitwerken van de maatregelen, gelden de principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en klimaatbewust, integraal waterbeleid.

Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het beoogde “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” uit:

 1. een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van verbeterde waterbeheersing waarbij maximaal koppelkansen worden benut om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren;
 2. een haalbaar en gefaseerd gebiedsprogramma van de acties die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren (het noodzakelijk gebiedsprogramma).

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024. 

Het integrale dossier bestaande uit het ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”(met in bijlage de inspraaknota), de niet-technische samenvatting en de richtlijnen voor het plan-MER Ruimte voor Water Dendervallei alsook de tussennota, kunnen als volgt geraadpleegd worden:

 • Op de website van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei, via volgende links:
 • Als u geen computer of internet hebt, kunt u de documenten fysiek raadplegen en/of gebruikmaken van een openbare computer op de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Roosdaal, Bruselstraat 15 te 1760 Roosdaal na maken van afspraak via ruimtelijkeordening@roosdaal.beof 054/89.13.30

Opmerkingen of bezwaren?

 • Deze kunnen gedurende de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente worden ingediend vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie op het adres:
  Gemeentebestuur Roosdaal
  T.a.v. College van burgemeester en Schepenen
  Brusselstraat 15
  1760 Roosdaal