landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Evenementenloket

Organiseer je een muziek- of foodtruckfestival, wandeling, loopwedstrijd, rommelmarkt, stoet, buurtfeest, … dat plaatsvindt op openbaar domein of op privéterrein en publiek toegankelijk is, dan moet je hiervoor wellicht vooraf toelating aanvragen via het evenementenloket.
Dit is ook noodzakelijk om de nodige vergunningen te krijgen zoals geluidsafwijking, inname openbaar domein, schenken van sterke dranken, enz.

Als organisator kan je eenvoudig een toelating voor een evenement digitaal aanvragen én opvolgen zonder papierwerk via het gebruiksvriendelijke online evenementenplatform ‘EagleBe’.
Het loket is dynamisch. Dat betekent dat je enkel de vragen te zien krijgt die relevant zijn voor jouw evenement. Bovendien kan je het digitaal dossier op elk tijdstip opslaan en later verder aanvullen of in de toekomst hergebruiken. De evenementencoördinator behandelt uw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt u als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing. Via e-mail word je op de hoogte gehouden over de verdere afhandeling van je aanvraag.

VOORWAARDEN

Jouw aanvraag moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden via het evenementenloket.

Maar je hebt er alle baat bij je evenement zo snel mogelijk aan te melden. De gemeente weet of er tegelijkertijd andere activiteiten of wegeniswerken in de buurt zijn. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

De melding of aanvraag is gratis. Er kunnen wel kosten aangerekend worden voor specifieke vergunningen (bvb. innames openbaar domein, gebruik nutsvoorzieningen, …)

Belangrijk!
In het kader van de preventieve maatregelen van covid-19 wordt gevraagd om alle evenementen te melden. Ook wordt bijkomend gevraagd om een gedetailleerd plan en nota van de genomen maatregelen en de PDF van de beoordeling/scan van uw evenement binnen het COVID EVENT RISK MODEL (CERM) up te loaden. Alle info over het CERM protocol en de scantoepassing vind je hier.

START HIER JE AANVRAAG

Open de link, maak een account en start je aanvraag.
Hier vind je de handleiding.
Heb je geen pc of internet? Dan kan je terecht aan het loket van de technische dienst tijdens de openingsuren.

BIJKOMENDE INFORMATIE EN LINKS

Zaalverhuur en uitleendiensten

De gemeente verhuurt de (grote en kleine) parochiezaal in Kattem en de Lombeekkring in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Daarnaast is het mogelijk voor erkende verenigingen om gratis materialen uit te lenen binnen de uitleendienst.

Aanvragen en informatie over beschikbaarheid en reservering doe je via de dienst Welzijn & Vrije Tijd: cultuur@roosdaal.be of 054/894901
Binnenkort zal de reservering van materiaal en zalen ook gedigitaliseerd worden.

Ook de provincie heeft een uitleendienst voor materiaal dat aan organisaties en verenigingen ter beschikking gesteld wordt.
Aanvragen en informatie vind je op uitleendienst.vlaamsbrabant.be

Ook INTER Vlaanderen biedt materialen en ondersteuning aan om toegankelijke evenementen te organiseren via www.itools.events.

Inname openbaar domein

Wie geen evenement organiseert, maar wel gebruik wil maken van de openbare ruimte, kan hiervoor eveneens een aanvraag doen via EagleBe. Meer informatie vind je op deze pagina.

Algemene info, reglementen en wetgeving

Hier vind je linken naar de wetgeving en reglementen die van toepassing zijn bij het organiseren van evenementen:

Algemene organisatie evenementen: ikorganiseer.be
Politiereglementen : www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/beleid/politiereglementen
Wetgeving geluid: www.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten
Wetgeving alcohol: www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol
Wetgeving drugs: justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/drugs
Wetgeving publiciteit langs de openbare weg: www.vlaanderen.be/publiciteit-en-wegwijzers-langs-de-openbare-weg
Wetgeving vuurwerk: economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/springstoffen-en-feestvuurwerk/de-hoofdlijnen-van-de
Bewakingswet: vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/onderneming/wetgeving