Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Contactgegevens:

 • Werfleider PEVENAGE & ZN: Steven Baert – 0498 23 18 76
  • dagelijks op de werf aanwezig
  • 1ste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen => tijdig melden aub!
  • mail: info@pevenage.be
  • werfkeet in Derrevoortstraat
 • Projectleider PEVENAGE & ZN: Yves Pevenage, 09 360 26 47
 • Gemeente Roosdaal
  • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31 – technischedienst@roosdaal.be
  • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be
 • Aquafin
 • Studiebureau Arcadis
 • Buurtvertegenwoordiger: Philippe Cools, Derrevoortstraat 19, 0473/55.38.17, cools.scarset@telenet.be

Maandag 4 februari 2019

Vanaf maandag 11 februari 2019 zal ophaler Intradura het huisvuil (restafval, PMD, GFT, snoeihout, papier en karton en grof huisvuil) van de bewoners van de Derrevoortstraat opnieuw ophalen aan de woningen.

Onze diensten verwijderen op vrijdag 8 februari 2019 de drie afvalpunten.

De betrokken bewoners worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Vrijdag 4 januari 2019

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg KWS-verharding (funderingslaag) (10/12).

Dinsdag 18 december 2018

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg steenslagfundering rijweg;
 • aanleg voetpaden (12/12);
 • aanleg KWS-verharding (funderingslaag) (10/12).

Donderdag 22 november 2018

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • uitvoeren huisaansluitingen;
 • uitvoeren wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • betonneren lijnvormige elementen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg steenslagfundering rijweg;
 • aanleg schraal beton voetpaden.

Woensdag 24 oktober 2018

 • verder aanleg riolering Derrevoortstraat (Witteweg);
 • uitvoeren huisaansluitingen en wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen (2de fase);
 • aftesten persleiding;
 • plaatsen pompen in PS).

Maandag 15 oktober 2018

 • verder aanleg riolering Derrevoortstraat vanaf K4;
 • uitvoeren huisaansluitingen en wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen (2de fase);
 • opmeting pompstation op 5 oktober 2018;
 • aftesten persleiding op 10 oktober 2018;
 • week van 15 oktober 2018 montage pompstation (verwittigen Dirk De Wit - EM).

Vrijdag 28 september 2018

 • vanaf 18 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • vanaf 18 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8;
 • uitvoering werken Witteweg nr. 36;
 • aanleg schraal betonfundering voetpaden.

Woensdag 19 september 2018

 • aanleg greppels pare kant vanaf 4 september 2018;
 • aanleg greppels onpare kant vanaf 7 september 2018;
 • vanaf 10 september 2018: aansluiten straatkolken met aanleg van steenslag type IIA;
 • vanaf 17 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • realiseren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 17 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8;
 • uitvoering werken Witteweg nr. 36: vanaf 17 september 2018.

Vrijdag 7 september 2018

 • aanleg greppels pare kant vanaf 4 september 2018;
 • aanleg greppels onpare kant vanaf 7 september 2018;
 • vanaf 10 september 2018: aansluiten straatkolken met aanleg van steenslag type IIA;
 • vanaf 17 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • realiseren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 17 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Donderdag 23 augustus 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verbinding maken DWA-riool met pompstation;
 • ter hoogte van woning nr. 5 in de Derrevoortstraat: wachtbuis richting verkaveling;
 • uitvoeren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 12 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Donderdag 12 juli 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verdere aanleg van de riolering in de Derrevoortstraat: K7-K15, R3-R2, K14-PS en D4-PS;
 • plaatsing pompput (5 juli 2018);
 • vanaf 6 augustus 2018: uitvoering van de aansluiting op de riolering - wegherstel;
 • vanaf 12 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Dinsdag 3 juli 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verdere aanleg van de riolering in de Derrevoortstraat
 • plaatsing pompput

Dinsdag 13 maart 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Aanleg riolering (DWA)
 • Voorbereidingswerken voor het plaatsen van de pompput

Dinsdag 20 februari 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Werfinrichting
 • Affrezen asfaltverhardingen in de Gustaaf Ponchautstraat vanaf 26 februari

Woensdag 17 januari 2018

Behoudens (weers)omstandigheden start de aannemer op 19/02/2018 met fase 1:

20180117 derrevoort fase1 kl

Nadien volgt fase 2 (exacte datum wordt later, maar tijdig hier meegedeeld).

20180117 derrevoort fase2 kl

Intradura kan het huisvuil van wie in de werkzone woont niet ophalen aan de woning. Deze bewoners moeten hun afval aanbieden aan één van de afvalpunten (= verzamellocaties).

De locatie van deze afvalpunten wordt regelmatig aangepast, afhankelijk van waar men op dat moment aan het werken is.

Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.

Vragen? Tel. 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen? Tel. 02 334 17 40

Maandag 8 januari 2018

Op 17/01/2018 om 19.30 uur is er een 2e infovergadering in het gemeentehuis te Brusselstraat 15, Roosdaal. De bewoners werden hiervoor uitgenodigd per brief.

De Watergroep start in de loop van januari 2018 reeds met een aantal aansluitingen.

20180117 derrevoort

Contactgegevens

 • Werfleider BESIX Infra nv: Frederik Van Schel
  • Dagelijks op de werf aanwezig
  • 1ste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen => tijdig melden aub!
  • Via mail:  fvanschel@besix.com
  • Werfkeet in Eikauterstraat
 • Projectleider BESIX Infra nv: Philip Vermeiren
 • Gemeente Roosdaal
  • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31
  • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – mobiliteit@roosdaal.be
 • Aquafin
 • Studiebureau S.Bilt

Vrijdag 23 maart 2018

Vanaf heden zal ophaler lntradura uw huisvuil (restafval, PMD, GFT, papier en karton, snoeihout en grof huisvuil) opnieuw ophalen aan uw woning.

Donderdag 22 maart 2018

Vanaf vrijdagavond 23/03/2018 wordt de Kraanstraat opengesteld voor het verkeer.

 • De verkeerssituatie is gewijzigd:
  • er zijn twee wegversmallingen
  • er zijn aanliggende fietspaden ingericht (parkeren op het fietspad is verboden)
  • er geldt een snelheidsregime van 50 km/u
 • Opgelet: de politie zal controles uitvoeren, specifiek op snelheid en foutparkeren op het fietspad.
 • De bussen van De Lijn (127 en 355) volgen vanaf zaterdagochtend 24/03 terug het normale traject. Meer informatie via www.delijn.be
 • De tijdelijke verkeersmaatregelen van tijdens de werken worden opgeheven door het verwijderen van de (werf)signalisatie. In het begin van de week van 26 maart wordt ook de knip in de Eikauterstraat en de Rotstraat verwijderd. De verkeerseilanden op de Keyerberg en de (bovenkant van de) Kleemstraat worden weggehaald.

Hierbij de einde omleidingsberichten.

Buslijn 127
Buslijn 355

Dinsdag 13 maart 2018

Asfaltering Kraanstraat

De toplaag van het asfalt werd gegoten op 12/03/2018.
Het einde van de werken in de Kraanstraat komt in zicht.
Wat moet er nog gebeuren?

 • Algemene afwerking en opkuis van de werf
 • De volledige werf moet gecontroleerd worden om na te kijken of alles uitgevoerd is volgens plannen en bestek. Op basis van deze rondgang en het overleg nadien zal beslist worden of de werken zich in staat bevinden van voorlopige oplevering.
 • Aanplantingen (groen)
 • Plaatsen definitieve verkeerssignalisatie

Voorlopig voorziet de planning dat de Kraanstraat eind maart open gaat.

Donderdag 22 februari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • aanpassing opritten en bermen: klaar tegen eind februari
 • asfaltering fietspaden en toplaag: voorlopig vastgesteld op 1 en 2 maart-uitgesteld wegens de weersomstandigheden
 • aanplanting bomen: zeker nog dit plantseizoen

Woensdag 21 februari 2018

Het aanbrengen van de onderlaag asfalt in het fietspad is uitgesteld vanwege te lage temperaturen.
Zodra de werken opnieuw in de planning zijn opgenomen zal dit worden medegedeeld.
Ondertussen kan u uiteraard uw inrit blijven gebruiken, de voorlopige aanvullingen zal pas worden weggehaald daags voor de plaatsing van asfalt.
Wij hopen op uw begrip voor de ongemakken tijdens de werken en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Maandag 5 februari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • boordstenen en fundering buiten de rijweg: afwerking, klaar einde week 29/1
 • aanpassing opritten en bermen: klaar tegen 14 februari
 • asfaltering fietspaden en toplaag: voorlopig vastgesteld op 1 maart 2018
 • afhankelijk van de weersomstandigheden

Maandag 29 januari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • boordstenen en fundering buiten de rijweg: verderzetting;
 • aanpassing opritten en bermen: opstart na de kerstvakantie;
 • asfaltering fietspaden en toplaag: zo snel mogelijk na de kerstvakantie afhankelijk van de opening herstarten centrales, deksels inspectieputten nog niet ophalen in tussentijd.

Donderdag 19 oktober 2017

Belangrijke info voor bewoners Kraanstraat vanaf 20/10.

Maandag 16 oktober 2017

Update De Lijn – lijn 355:

Vanaf woensdag 18/10/2017 is er een kleine aanpassing aan het traject van de omleidingsreisweg van lijn 355 (Brussel – Ter – Liedekerke). De bus rijdt vanaf dan via de Keyerberg en Broekstraat). Er zijn geen haltewijzigingen.

Klik hier voor het omleidingsberricht van De Lijn

 

Woensdag 11 oktober 2017

Overzicht van de geplande werkzaamheden, steeds onder voorbehoud van de geschikte weersomstandigheden:

 

 

 • huisaansluitingen Kraanstraat: volgen WDP (nog 2 weken), aansluitend afwerking huisaansluitingsfiches (tegen eind oktober);
 • afwerking riolering Kraanstraat: eind week 25/9;
 • rioleringswerken in het veld: vanaf 26/10;
 • glijbekisting (boordsteen/greppel): 29/10;
 • onderlaag asfalt: 17/11;

 Donderdag 31 augustus 2017

 De omleiding van lijn 127 (Ninove – Liedekerke – Pamel – Dilbeek – Brussel) voor de werken in de Kraanstraat, wordt aangepast vanaf vrijdag 1 september 2017.

De bus zal dan niet meer een lus maken via de kerk van Borchtlombeek maar vanaf Strijtem rechtstreeks de omleiding aanvangen via de Kleemstraat en de Ninoofsesteenweg. De reden voor deze aanpassing is de vertraging op deze lijn, niet alleen door de omleiding omwille van de werken in de Kraanstraat maar omdat er reeds verschillende andere grote werven op de reisweg zijn zoals aan Schoon Verbond en in het Brusselse.

Tijdens de vakantieperiode, met minder verkeersdrukte, was de situatie nog min of meer houdbaar maar tijdens de schoolperiode zou zonder inkorting van de omleiding, de betrouwbaarheid van lijn 127 dusdanig verslechteren dat er mogelijk ritten deels of geheel moeten geschrapt worden om de bus terug op het voorziene tijdschema te krijgen.

Borchtlombeek blijft echter bediend door lijn 355 (Liedekerke – Ternat – Brussel). Deze lijn rijdt overdag om het uur maar tijdens de spitsuren tot om het kwartier. Overstappen op lijn 127 kan eventueel in Strijtem waar beide lijnen mekaar op de omleiding ontmoeten. De Lijn volgt de situatie van de verschillende werven op om na te gaan of de omleidingen kunnen verbeterd worden. Wij realiseren ons dat dit voor de inwoners van Borchtlombeek uiterst vervelend is en verontschuldigen ons voor het ongemak.

Klik hier voor het persbericht met plannetje van De Lijn

 

Woensdag 30 augustus 2017

Door de werken is de Kraanstraat verboden voor doorgaand verkeer. Dit wordt duidelijk aangegeven met de werfsignalisatie. Toch zijn er meldingen dat een beperkt aantal wagens deze signalisatie negeren.

De werfleider zal de werf fysiek afsluiten voor doorgaand verkeer buiten de werkuren (let op: het fysiek afsluiten van de Kraanstraat buiten de werkuren heeft ook gevolgen voor de bewoners). Daarnaast blijft de werf tijdens de werkuren verboden voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden zelf zullen dit fysiek verhinderen. Let wel: tijdens de werkuren moet er regelmatig ook werfverkeer in en uit de werf kunnen. Permanent fysiek afsluiten is dus niet altijd haalbaar. Verder is het de bedoeling dat bewoners van de Kraanstraat tijdens de werkuren wel de werf kunnen verlaten bv ’s morgens en ’s avonds om naar het werk te gaan of om de wagen buiten de werf te plaatsen. Als de werkzaamheden zich werkelijk bevinden ter hoogte van de woning, is het niet de bedoeling dat de bewoners op elk moment van de dag hun oprit en de werf in- en uitrijden. Uiteraard zijn er uitzonderingen of noodgevallen mogelijk. In dat geval nemen de bewoners contact op met de werfleider (aanspreekbaar dagelijks op de werf of bereikbaar via de contactgegevens). Uiteraard kan en mag steeds – zeker als er net ter hoogte van uw woning wordt gewerkt – geïnformeerd worden bij de aannemer/werkmannen hoelang zij bezig zijn ter hoogte van uw woning. Een eenvoudige vraag biedt dan alvast duidelijkheid.

Vrijdag 25 augustus 2017

De huidige werken op de Assesteenweg (N285) (ter hoogte van de Kraanstraat) worden afgerond begin september: op 1 september wordt de asfaltlaag aangelegd (tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten). Vanaf (’s ochtends) 5 september wordt de Assesteenweg terug volledig opengesteld na het aanbrengen van de wegmarkeringen (idem weersomstandigheden). De Kraanstraat zelf blijft onderbroken.

Vrijdag 11 augustus 2017

De aanpassingen van de buslijnen 127 en 355 te Borchtlombeek naar aanleiding van de werken in de Kraanstraat kregen een update:

 • rechtzetting van een kleine fout in de omleidingsbrieven van De Lijn (De halte Kerk wordt niet bediend door beide lijnen. Voor lijn 127 is er een tijdelijke halte op het Kerkplein en voor lijn 355 in de Kraanstraat ter hoogte van de het Kerkplein.)
 • een extra tijdelijke halte voor buslijn 355 in de Donkerstraat

Hierbij de omleidingsberichten.

Buslijn 127
Buslijn 355

Woensdag 28 juni 2017

Contactgegevens en presentatie infoavond

Maandag 26 juni 2017

Vanaf 1 augustus start fase 2 van de riolerings- en wegenwerken in de Kraanstraat. Dit is de verbindingsweg tussen de kerk van Borchtlombeek en de Assesteenweg (N285) te Roosdaal. Het einde van de werken is voorzien begin april 2018. Vanaf 1 augustus is de Kraanstraat een werfzone en niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Er gelden volgende maatregelen tijdens de werken vanaf 31/07/2017 tot eind april 2018 (= vermoedelijke einddatum).

Verkeer:

- De Kraanstraat wordt volledig afgesloten tijdens de werken.

- Er is een plaatselijke omlegging van het verkeer via de Knoddelstraat, Donkerstraat, Broekstraat, Keyerberg en Kleemstraat. Op het traject van de omleiding worden verkeersremmers (eilandjes) geplaatst.

Kaart omleidingstraject Kraanstraat

Klik op de kaart voor een groter formaat.

- Er is een omlegging voor doorgaand verkeer via E40 en N285 (reeds signalisatie te Liedekerke op N207).

- Op het Kerkplein (Borchtlombeek) geldt eenrichtingsverkeer in tegenwijzerzin. Uitzondering voor bussen De Lijn in het wegvak tussen Kerkstraat en Knoddelstraat.

- Om sluipverkeer tegen te gaan wordt in de Rotstraat en de Eikauterstraat het doorgaand verkeer onmogelijk gemaakt:

> t.h.v. de grens van de Rotstraat met de Lt. Jacopsstraat (Lennik)
> t.h.v. Eikauterstraat 37

De bewoners zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

- Praktisch:

Vanuit Ternat zal de Eikauterstraat te bereiken zijn via > Ternat centrum > Assesteenweg (N285) > Ninoofsesteenweg (N8) > Kleemstraat > Keyerberg > Broekstraat > Donkerstraat > Knoddelstraat > Kraanstraat (dit gedeelte van de Kraanstraat blijft vrij van werken) > Eikauterstraat

Vanuit Lennik zal de Eikauterstraat te bereiken zijn via > Ninoofsesteenweg (N8) > Kleemstraat > Keyerberg > Broekstraat > Donkerstraat > Knoddelstraat > Kraanstraat (dit gedeelte van de Kraanstraat blijft vrij van werken) > Eikauterstraat

- De hulpdiensten zijn op de hoogte van de verkeersmaatregelen.

Afval:

Voor de bewoners van de Kraanstraat (werfzone) worden twee afvalpunten geplaatst buiten de werfzone:

Kraanstraat afvalpunten

Foto’s afvalpunten Kraanstraat:

Afvalpunt kraanstraat foto 1

Afvalpunt Kraanstraat foto 2

De bewoners van de Kraanstraat moeten het afval vanaf 1 augustus 2017 tot en met het einde van de werken aanbieden op één van deze twee afvalpunten. De bewoners zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De Lijn:

Er is omleiding voorzien voor de buslijnen 127 en 355.

De situatie en de (verkeers)maatregelen worden tijdens de werken opgevolgd en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.

Bij vragen, problemen of suggesties kan contact opgenomen worden via:

technischedienst@roosdaal.be

mobiliteit@roosdaal.be

De werken worden uitgevoerd door de firma BESIX Infra nv.

Dinsdag 5 juli 2016

Infobrochure werken Kraanstraat.

Contactgegevens


Vrijdag 11 januari 2019

 • Donderdag 10 januari 2019 plaatsen signalisatie en belijningen;
 • Vrijdag 11 januari 2019 uitzetten van de boorlocaties;
 • Vanaf maandag 14 januari 2019 kernboringen in eerste rijstrook;
 • Vanaf maandag 21 januari 2019 groutpalen.

Ter info: donderdag 10 januari 2019 werken aan de straatkolk plaatsen in het industriepark.

Woensdag 28 november 2018

Werken “verzakking” N8 vanaf 07/01/2019

Behoudens (weers)omstandigheden wordt er van 07/01/2019 tot eind april 2019 gewerkt aan de "verzakking" te Ninoofsesteenweg (N8) 105 (ter hoogte van vroegere ‘Autokruispunt’). Er is hinder voor het verkeer: in beide richtingen moet het verkeer over 1 rijstrook. Het verkeer wordt geïnformeerd met vooraankondigingsborden vanaf december 2018.

20181128 werken verzakking n8

Donderdag 23 augustus 2018

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • nihil;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • 17 augustus 2018: plaatsen van de resterende belijning;
  • nog afwerken van uitstromen in de gracht;
  • afwerken middengeleider;
  • afwerken voetpaden;
  • plaatsen van leuningen en omheiningen;
  • plaatsen van hagen;
  • eind augustus zeker alle werken afronden;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken kant Brussel nog in te zaaien;
 • fase 6: doorsteek voor rotonde met extra asfalteringswerken richting Ninove:
  • opstart vanaf 6 augustus 2018;
  • freeswerken vanaf 7 augustus 2018;
  • asfalteringswerken onderlaag en toplaag op 9 en 10 augustus 2018.

Woensdag 27 juni 2018

De laatste loodjes ... juli en augustus

De werken op de N8 schieten goed op. Eind augustus worden de werken afgerond. In juli en augustus zal de verkeerssituatie af en toe wijzigen door de laatste uit te voeren werken:

10, 11 en 12/07/2018

 • Op 10, 11 en 12/07/2018 worden de verkeerslichten aan het kruispunt Belle Alliance geplaatst. De tijdelijke voetgangerslichten worden dan uit dienst genomen. De huidige toegelaten/verboden afslagbewegingen blijven van kracht tot de verkeerslichten in werking zijn (planning: 13/07 omstreeks 11 uur).

N8

13/07/2018

 • Op 13/07/2018 (net voor het bouwverlof) wordt
  • de N8 opengesteld in beide richtingen (2 rijstroken in elke richting open), uitgezonderd een korte inname van de snelle rijstrook rijrichting Brussel ter hoogte van de nieuwe ovonde.
  • het kruispunt Belle Alliance wordt volledig opengesteld (verkeerslichten in werking)
  • vanaf 11 uur terug de normale dienstregeling van De Lijn ingevoerd. De bussen volgen terug de normale trajecten. De tijdelijke haltes worden weggenomen.
 • Opgelet: tijdens het bouwverlof van 13/07 t.e.m. 06/08/2018 blijft de snelheidsbeperking van 50 km/u op de N8 te Roosdaal van kracht (controles!).

N8

06/08 t.e.m. 13/08/2018

 • Van 06/08 t.e.m. 13/08/2018 wordt (kant rijrichting Ninove) een extra stukje N8 ge(her)asfalteerd om een knik uit het wegdek te halen. Het verkeer rijdt in beide rijrichtingen over korte afstand op 1 rijstrook.

N813/08 t.e.m. 21/08/2018

 • Van 13/08 t.e.m. 21/08/2018 wordt (kant rijrichting Brussel) een extra stukje N8 ge(her)asfalteerd om een knik uit het wegdek te halen. Het verkeer rijdt in beide rijrichtingen over korte afstand op 1 rijstrook. Tegelijkertijd wordt een stuk Poelkveldstraat ge(her)asfalteerd (gedeelte tussen N8 en de Poelkstraat). Opgelet, tijdens deze week zijn er tijdelijke wijzigingen voor het verkeer:
  • In de Poelkveldstraat (wegvak tussen de N8 en de Poelkstraat) is geen verkeer mogelijk (de bewoners worden verwittigd).
  • In de Poelkveldstraat (wegvak tussen de Poelkstraat en de Berchemstraat) wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten
  • Kruispunt Poelkbeekstraat/N8/Weggevoerdenstraat:
   • Komende uit de Weggevoerdenstraat geldt een verplicht rechtsaf richting Brussel
   • Komende uit de Poelkbeekstraat geldt een verplicht rechtsaf richting Ninove.
   • Komende van Brussel op de N8 geldt een verplicht rechtdoor (N8) of rechtsaf (Poelkbeekstraat)
   • Komende van Ninove op de N8 geldt een verplicht rechtdoor (N8) of rechtsaf (Weggevoerdenstraat)
  • Verkeer uit de omgeving Poelkveldstraat kan naar de N8 richting
   • Brussel via de Poelkstraat of via de Berchemstraat en Tombergstraat.
   • Ninove via de Berchemstraat en Tombergstraat.
  • Verkeer met bestemming Poelkbeekstraat komende van de N8 volgt de Tombergstraat en de Berchemstraat.
  • Verkeer uit de omgeving Poelkbeekstraat dat naar Brussel of Poelk wil volgt Gasthuisstraat, Molenstraat, Jozef De Schepperstraat, Tenzuivenestraat, N8.
  • Verkeer op de N8 met bestemming omgeving Poelkbeekstraat
   • Komende van Brussel: kan gewoon rechtsaf de Poelkbeekstraat inrijden
   • Komende van Ninove: volgt N8, Tenzuivenestraat, Jozef De Schepperstraat, Molenstraat, Gasthuisstraat, Poelkbeekstraat.

N8

N8

N8

Maandag 25 juni 2018

Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • nihil;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • gieten van beton voor het fietspad 20 en 21 juni;
  • onderlaag asfalt 25 en 26 juni;
  • plaatsen van omega-beugels vanaf 25 juni;
  • toplaag vermoedelijk 3 juli;
  • vanaf 5 juli aanbrengen wegmarkeringen en signalisatie
  • verkeerslichten en openbare verlichting op 10 juli
  • openstelling van fase 4 op 13 juli;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken 1: nog hydraulisch in te zaaien, RVS rand en vuilrooster;
  • bufferbekken 2: voorlopig nog wachten;
 • fase 6: doorsteek voor rotonde met extra asfalteringswerken richting Ninove:
  • opstart vanaf 6 augustus;
  • plaatsen van verkeerssignalisatie vanaf 6 augustus;
  • freeswerken vanaf 7 augustus;
  • asfalteringswerken onderlaag en toplaag op 9 en 10 augustus.

Vrijdag 15 juni 2018

Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • nihil;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • greppels 5 en 7 juni;
  • aanleg stuwen en keerwanden;
  • aanleg fundering fietspad 15 en 18 juni;
  • gieten van beton voor het fietspad 20 en 21 juni;
  • onderlaag asfalt 25 en 26 juni;
  • toplaag vermoedelijk 3 juli;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken 1: nog hydraulisch in te zaaien, RVS rand en vuilrooster;
  • bufferbekken 2: voorlopig nog wachten.

Donderdag 31 mei 2018

 Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • nihil;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • aanleg riolering tot eind mei, plaatsen rioolkolken en huisaansluitingen;
  • aanleg onderfundering 4 en 5 juni;
  • greppels 5 en 7 juni;
  • aanleg fundering 18 en 19 juni;
  • gieten van beton voor het fietspad 20 en 21 juni;
  • aanleg van het asfalt na het bouwverlof;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken 1: nog hydraulisch in te zaaien, RVS rand en vuilrooster;
  • bufferbekken 2: voorlopig nog wachten.

Woensdag 23 mei 2018

Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • nihil;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • aanleg riolering tot eind mei;
  • greppels 5 en 7 juni;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken 1: nog hydraulisch in te zaaien, RVS rand en vuilrooster;
  • bufferbekken 2: voorlopig nog wachten.

Donderdag 3 mei 2018

Vanaf maandag 7 mei 2018 zijn er aangepaste afspraken met betrekking tot de afvalophaling.
De bewoners van de Omer Devidtslaan, de Nederheilbeekweg en de Opperheilbeekweg mogen vanaf maandag 7 mei 2018 hun afval opnieuw aanbieden ter hoogte van hun woning. De betrokken bewoners zullen hiervan per brief op de hoogte gebracht worden.
De bewoners van de woningen gelegen binnen de huidige werfzone op de Ninoofsesteenweg en de Koning Albertstraat moeten hun huisvuil blijven aanbieden aan de afvalpunten (=verzamellocaties).
Op volgende locaties zijn er afvalpunten geplaatst:

 • Omer Devidtslaan (ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg)
 • Koning Albertstraat (rechtover Alratec)
 • Ramerstraat (aan de bushalte)

Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.
Vragen? Tel. 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen? Tel. 02 334 17 40

Donderdag 19 april 2018

Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove:
  • nog verkeersborden te plaatsen op de new jerseys (tijdens aanleg vaste signalisatie na fase 4);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog resterende klinkerverharding uit te voeren in het voetpad;
  • nog signalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • afwerken van de wegmarkeringen;
  • plaatsen kasseien en klinkers;
  • plaatsen van de OV;
 • fase 4: profiel 52-70 - kant Brussel:
  • fasewissel op 23 april. Politiebijstand is nodig voor de oversteekplaats. De gemeente doet hiervoor het nodig;
  • AWV - OV: tijdelijk verkeerslicht om te draaien op 23 april in de ochtend vanaf 9.00 uur;
  • 24 april start opbraak;
  • 27 april wegnemen van de OV;
  • 2 mei opstart riolering;
 • fase 5: aanleg bufferbekkens:
  • bufferbekken 1;
  • bufferbekken 2: nihil.

Vrijdag 6 april 2018

Fase 4 - Op 23 april 2018 start fase 4 (einde fase 4 voorzien 31/08/2018). Tijdens fase 4 wordt gewerkt aan de kant rijrichting Brussel in de zone tussen het kruispunt met de Daalbeekstraat (km-paal 16.7 of ongeveer t.h.v. huisnummer 224) en het kruispunt Tenzuivenestraat/Tombergstraat/N8. Het kruispunt Omer De Vidtslaan/Koning Albertstraat/N8 blijft (gedeeltelijk) afgesloten.

Vanaf 23 april 2018 zijn er aangepaste

Je kan deze raadplegen in de infobrief fase 4. De bewoners en handelaars in de werfzone en langs de omlegging krijgen deze brief in de brievenbus bezorgd op 09/04/2018.

Bewoners en handelaars krijgen op 20/04/2018  nog een extra infobrief van de aannemer in de brievenbus.

20180406 fase 4 vanaf 23042018 kl

Vrijdag 30 maart 2018

Vanaf 9 april starten de asfalteringswerken van de toplaag (fase3). De bewoners krijgen vandaag een infobrief in de brievenbus bezorgd.

Woensdag 14 maart 2018

Fase 3 - Vanaf donderdag 22 maart tot en met vrijdag 30 maart wordt gewerkt aan het fietspad.
Bewoners en handelaars krijgen een infobrief.

Dinsdag 13 maart 2018

Op maandag 23/04/2018 wordt de start voorzien van fase 4. De werfzone blijft dezelfde als in fase 3, maar in fase 4 verschuift de werf naar de andere kant van de N8 en worden de oude rijvakken richting Brussel aangepakt. Bewoners en handelaars in de werfzone en langsheen de omleggingen krijgen een infobrief begin april. Meer informatie weldra ook hier op de website.

In de week van 9 april 2018 breidt de werfzone op de N8 een stukje (200 meter) uit (kant Brussel, van kilometerpaal 16.9 tot kilometerpaal 16.7). Komende van Brussel zal je iets eerder aan het begin van de werf komen. Er wordt een extra (beschadigd) stuk asfalt heraangelegd. Het einde van fase 3 is omwille van weers- en werfomstandigheden verschoven naar 22 april 2018.

20180314 uitbreiding werfzone fase3 kl

Maandag 12 maart 2018

Op dinsdag 13 en woensdag 14 maart 2018 starten asfalteringswerken. De aannemer bezorgt de bewoners en handelaars een infobrief m.b.t. de toegang tot hun woning/bedrijf.

Woensdag 7 maart 2018

In hele werfzone (inclusief de zone van fase 1 en 2) van de Ninoofsesteenweg (N8) geldt nog steeds een snelheidsregime van maximum 50 km/u. Deze snelheidsbeperking is er om de veiligheid te verhogen van de weggebruikers en de arbeiders tijdens de werken.
Opgelet: de politie werd gevraagd extra snelheidscontroles uitvoeren.

20180307 snelheidsregime werfzone n8 kl

Donderdag 22 februari 2018

Geplande werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove - definitieve New Jerseys nog te plaatsen, flitsers zijn geleverd (nog te plaatsen);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog resterende klinkerverharding uit te voeren in het voetpad;
  • nog verkeerssignalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • cementeren van de onderfundering;
  • gieten van lijnvormige elementen;
  • plaatsen van de fundering;
  • 27 en 28 februari 2018 aanleggen van de onderlaag asfalt-uitgesteld wegens de weersomstandigheden;
  • aanleg O1: einde maart;
  • gieten van het fietspad: 6 en 7 maart-uitgesteld wegens de weersomstandigheden;
 • fase 4: profiel 52-70 - nihil:
 • fase 5: aanleg bufferbekken 1 (kant Ninove):
  • afwerken bescherming van de Aquafincollector;
  • aanleg dijk rond het bufferbekken.

Woensdag 21 februari 2018

Na intern overleg is er besloten om geen lijnvormige elementen in ter plaatse gestort beton aan te leggen op woensdag 21 en donderdag 22 februari 2018.
De temperaturen zijn te laag om de kwaliteit van het beton te garanderen en we gaan dan ook geen risico’s nemen.
Door deze beslissing kunnen de asfalteringswerken ook niet doorgaan die voorzien waren op 27 en 28 februari 2018.
Van zodra de temperaturen het toelaten zullen we de werkzaamheden terug opstarten.

Vrijdag 16 februari 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • fase 1: profiel 1-52 - kant Ninove - definitieve New Jerseys nog te plaatsen, flitsers zijn geleverd (nog te plaatsen);
 • fase 2: profiel 1-52 - kant Brussel:
  • nog resterende klinkerverharding uit te voeren in het voetpad;
  • nog verkeerssignalisatie aan te passen;
 • fase 3: profiel 52-70 - kant Ninove:
  • afwerken riolering RWA;
  • opstart huisaansluitingen;
  • plaatsen van de onderfundering;
 • fase 4: profiel 52-70 - nihil:
 • fase 5: aanleg bufferbekken 1 (kant Ninove):
  • plaatsen van overstortconstructie;
  • beschermen van de Aquafincollector.

Woensdag 31 januari 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Definitieve New Jerseys nog te plaatsen aan de overgang van het nieuwe project op de bestaande infrastructuur (richting Ninove);
 • Afwerken fase 2;
 • Renovatie van de koker onder de steenweg ter hoogte van het bufferbekken kant Ninove;
 • Bomdetectie in het bufferbekken
 • Aanleg van het bufferbekken;
 • Aanleg riolering fase 3 op de Ninoofsesteenweg;

Maandag 18 december 2017

De extra ingenomen rijstrook op de N8 richting Brussel in de zone Poelkveldstraat tot Tombergstraat komt vrij op donderdag 21/12/2017.

Opgelet: de snelheidsbeperking van 50 km/u blijft gelden.

Vrijdag 8 december 2017

De werken van fase 2 zijn bijna afgerond en op maandag 11 december 2017 wordt gestart met fase 3: dit is het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg 105 en het kruispunt van de N8 met de Tenzuivenestraat en de Tombergstraat, in de rijrichting van Ninove. Hiervoor wordt het kruispunt N8/ Omer De Vidtslaan / Koning Albertstraat (kruispunt Belle-Alliance) afgesloten.

N8 fase 3 schets verkeersstromen

 

Woensdag 6 december 2017

De bewoners van 

 • Ninoofsesteenweg huisnummer 3 tot huisnummer79
 • Ninoofsesteenweg huisnummer 4A tot huisnummer 110

  moeten vanaf 7 december 2017 hun huisvuil opnieuw aanbieden ter hoogte van hun woning.

De bewoners van

 • Ninoofsesteenweg huisnummer 89 tot huisnummer 103
 • Ninoofsesteenweg huisnummer 118 tot huisnummer 202
 • Opperheilbeekweg
 • Nederheilbeekweg
 • Omer Devidtslaan, het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg en het benzinestation Texaco

 

moeten vanaf 7 december 2017 hun afval aanbieden aan één van de 2 afvalpunten die op 7 december 2017 zullen geplaatst worden.

U vindt de afvalpunten aan:

 1. Omer Devidtslaan (ter hoogte van het bezinestation Texaco)
 2. Koning Albertstraat (rechtover Alratec)

> Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.

> Wanneer het einde van de werken in zicht komt zullen wij de betrokken bewoners er schriftelijk van op de hoogte brengen vanaf wanneer zij hun huisvuil opnieuw moeten aanbieden ter hoogte van hun woning.

Info i.v.m. deze tijdelijke wijziging: tel.: 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen: tel.: 02 334 17 40

  

Afvalpunten fase 3

Afvalpunt voorbeeld

 Woensdag 29 november 2017

N8 - fase 2

Infobrief bewoners i.v.m. asfalteringswerken.

Maandag 27 november 2017

N8 - fase 2

Behoudens weersomstandigheden werkt de aannemer op vrijdag 01/12 en maandag 04/12/2017 ter hoogte van de aansluiting van enkele zijstraten op de N8-fase2: Tombergstraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Weggevoerdenstraat. Doorgaand verkeer is er niet mogelijk.

Het verkeer kan gebruik maken van

 • de Poelkveldstraat
 • de omleiding:  N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8. Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.

De aannemer past de signalisatie t.h.v. de kruispunten en de omleiding aan.

Planning werken

 • renovatie van de bestaande riolering;
 • onderlaag asfalt van de zijstraten op 24 november 2017;
 • fundering fietspaden;
 • betonneren van het fietspad op 16, 17, 20 en 21 november 2017;
 • funderingssokkels openbare verlichting;
 • afwerken voetpaden;
 • opmerking:
  • sommige werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden

Donderdag 16 november 2017

 • Details en verdere informatie over fase 3 (start 11 december 2017) over tijdelijke maatregelen voor het verkeer, openbaar vervoer (aanpassingen De Lijn), parkeerplaatsen en afvalophaling vind je hier:
  Infobrief over fase 3


Hinder kruispunt Belle Alliance
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Maandag 13 november 2017

Op 11 december 2017 start fase 3 van de werken op de Ninoofsesteenweg (N8).

Donderdag 9 november 2017

De aannemer werkt op vrijdag 10/11/2017 ter hoogte van het kruispunt N8/Tombergstraat. Het is dus tijdelijk op vrijdag 10/11/2017 niet mogelijk via de Tombergstraat te rijden.
Volgende omleiding kan gevolgd worden.
N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8

Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.
De aannemer past de signalisatie t.h.v. het kruispunt Berchemstraat/Tombergstraat aan.

Dinsdag 31 oktober 2017

Planning werken

 • renovatie van de bestaande riolering;
 • ter plaatse gestorte greppel/boordsteen;
 • onderlaag asfalt voorzien op 6 en 7 november (afhankelijk van de eersomstandigheden);
 • fundering fietspaden;
 • betonneren van het fietspad op 16, 17, 20 en 21 november.

Maandag 9 oktober 2017

De aannemer is sinds vrijdag 06/10 bezig ter hoogte van het kruispunt N8/Tombergstraat. Het kruispunt werd vrijdagavond provisoir hersteld, maar er wordt vandaag terug gewerkt ter hoogte van het kruispunt en ook morgen in de Tombergstraat zelf. Het is dus tijdelijk (t.e.m. woensdag 11/10) niet mogelijk via de Tombergstraat te rijden.

Volgende omleiding kan gevolgd worden.
N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8

Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.
De aannemer paste de signalisatie t.h.v. het kruispunt Berchemstraat/Tombergstraat aan.

De Tombergstraat blijft tijdelijk afgesloten thv het kruispunt met de N8 tem 11/10/2017.

Woensdag 20 september 2017

Fase 2

 • Aanleg van rioleringen (DWA en RWA)
 • Plaatsen van kokers aan het bufferbekken
 • Het uitvoeren van gescheiden private afkoppelingen
 • Onderfundering wegenis

Dinsdag 12 september 2017 

Vanaf donderdag 14/09 (behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden) zijn er wijzigingen voor de zijstraten van de N8 tijdens fase 2.

Tenzuivenestraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Tenzuivenestraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Tenzuivenestraat moet verplicht rechtsaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om linksaf richting Brussel of rechtdoor de Tombergstraat in te rijden)

Poelkbeekstraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Poelkbeekstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Poelkbeekstraat moet verplicht rechtsaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om linksaf richting Brussel of rechtdoor te rijden)

Tombergstraat: 

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Tombergstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Tombergstraat moet verplicht rechtsaf (richting Brussel) de N8 op. (verboden om linksaf richting Ninove of rechtdoor de Tenzuivenestraat in te rijden)

Poelkveldstraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Poelkveldstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Poelkveldstraat kan afslaan rechtsaf (richting Brussel) of linksaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om rechtdoor te rijden)

- De Weggevoerdenstraat blijft voorlopig afgesloten. 

Maandag 11 september 2017 

Wijziging/Update werken N8 fase 2.

 De aannemer is bezig met het affrezen van de bovenlaag, dit is voorzien t.e.m. woensdag 13/09. Hierdoor is de overgang van de Tombergstraat naar de N8 en omgekeerd (ondanks eerdere berichten) toch afgesloten. De aannemer beloofde de Tombergstraat open te stellen vanaf 16 uur. Dus: heden t.e.m. 13/09 is de Tombergstraat afgesloten tijdens de werkuren (= van ‘s ochtendsvroeg tot na de werkuren (+-16 uur)). Vanaf 14/09 wordt de Tombergstraat opnieuw opengesteld.

De Poelkveldstraat is toch opengesteld (ondanks eerder bericht), dat blijft zo tijdens fase 2 van de werken.

Woensdag 6 september 2017 

Op vrijdag 08 september wordt de nieuwe openbare verlichting (die werd geplaatst in fase 1, kant rijrichting Ninove) in werking gesteld. De openbare verlichting in de rijrichting Brussel is vanaf dan buiten werking. Dit is noodzakelijk voor de start van fase 2 op 11/09 (zie eerder bericht van 25 augustus). 

Dinsdag 5 september 2017

 Persbericht Agentschap Wegen en Verkeer ivm de start van fase 2 op 11 september 2017

 Het Agentschap Wegen en Verkeer vat op maandag 11 september de tweede fase van de werkzaamheden op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal aan. Die werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat aan de kant richting Brussel. Het verkeer beschikt tijdens fase 2 over één rijstrook in elke rijrichting aan de kant waar normaal het verkeer richting Ninove rijdt.

 Sinds de werken op de Ninoofsesteenweg (N8) op 18 april van start gingen, heeft Wegen en Verkeer de weg al heringericht tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant waar normaal het verkeer richting Ninove rijdt (fase 1). De werken aan deze kant van de weg zijn klaar, waarop Wegen en Verkeer nu aan de overkant van start gaat. De werken van fase 2 duren volgens de huidige planning tot maart 2018.

Altijd één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting

In fase 2 werkt Wegen en Verkeer tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat aan de kant richting Brussel. Het verkeer blijft beschikken over één rijstrook in elke richting, maar verschuift nu van de rijstroken richting Brussel naar de rijstroken richting Ninove. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, blijven tijdens de tweede fase enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Veiligere kruispunten

De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende gevaarlijke kruispunten. Om de gewestweg veiliger en leefbaarder te maken, wordt de steenweg vernieuwd over een afstand van 2,5 km vanaf de Elbeek tot bijna aan het grondgebied van Ninove. Wegen en Verkeer legt vrijliggende fietspaden aan en richt verschillende kruispunten opnieuw in. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. De werken worden eind 2018 beëindigd.

Dinsdag 5 september 2017 

Vrijdag 25 augustus 2017

 •  Op 05/09 en 06/09 wordt de toplaag van fase 1 aangelegd (tenzij de weeromstandigheden dit niet toelaten). Daarna 07/09 en 08/09 wordt de wegmarkering aangebracht (idem weersomstandigheden).
 • Op 11/09 start fase 2 van de werken op de Ninoofsesteenweg (N8). De werfzone blijft dezelfde als fase 1, maar nu wordt aan de andere kant van de rijbaan gewerkt.
  • de signalisatie wordt ’s ochtendsvroeg door de aannemer aangepast
  • de zijstraten die in fase 1 werden afgesloten, blijven afgesloten voor doorgaand verkeer: Poelkbeekstraat, Rijstraat, Tenzuivenestraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Poelkveldstraat.
  • volgende zijstraten (ook al open in fase 1) blijven open: Omer Devidtslaan, Koning Albertstraat
  • ten zuiden van de N8 worden volgende zijstraten afgesloten ter hoogte van de N8: Poelkveldstraat, Poelkstraat, Kweddenhoek
  • ten zuiden van de N8 worden de Tombergstraat en de Weggevoerdenstraat alternerend (dus niet gelijktijdig) afgesloten ter hoogte van de N8. (Weggevoerdenstraat begin van fase 2, vanaf 11/09 afgesloten)(Tombergstraat naar het einde van fase 2 afgesloten).
  • het einde van fase 2 is voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden) op 29/03/2018

Woensdag 28 juni 2017

Op donderdag 6 juli gaan wij ook de fundering van het fietspad aanleggen. Na deze werken zullen er op vrijdag 7 juli tijdelijke opritten worden geplaatst in steenslag. U zal dus met de wagen op uw oprit en/of in uw garage kunnen tijdens het bouwverlof van 10 tot en met 28 juli.

Maandag 31 juli worden deze tijdelijke opritten verwijderd!! Op dinsdag 1 augustus wordt het fietspad in rode beton aangelegd. Deze werken zullen 4 dagen duren.

Gelieve uw wagen buiten de werkzone te plaatsen vanaf maandag 31 juli om 6u ’s morgens tot en met vrijdag 12 augustus. Gedurende deze periode zal uw inrit of garage niet bereikbaar zijn met de wagen. Het beton moet immers voldoende uitgehard zijn alvorens u er over mag rijden met de wagen.

Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 12 augustus zal uw woning dus enkel te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Buiten de werkuren, dus voor 6u ’s morgens en na 18u ’s avonds, en tijdens het weekend is het echter wel mogelijk dat u de wagen voor uw woning in de werfzone parkeert.

Voor de handelszaken zullen er zo snel als mogelijk inritten gemaakt worden met rijplaten zodat uw zaak toch bereikbaar blijft tijdens deze werken.

Onze werken zijn onderhevig aan de weersomstandigheden, deze planning kan dus aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt. Uiteraard wordt u hierover ingelicht.

De werken zullen hinder veroorzaken, we proberen die hinder natuurlijk  zo beperkt mogelijk te houden. We hopen op uw begrip en een vlot verloop van de werken.

Vrijdag 16 juni 2017

OPGELET: WIJZIGING PLANNING!!!

Op VRIJDAG 16 en maandag 19 juni worden de boordstenen en de greppels gegoten. Hiervoor wordt er een dunne geleidingsdraad geplaatst. Gelieve deze geleidingsdraad niet te manipuleren. De betonmachine volgt immers deze draad om de boordstenen en greppels te gieten waardoor elke manipulatie zichtbaar is in het eindresultaat. De tijdelijke opritten in steenslag worden vanaf donderdag 15 juni weggenomen. Aansluitend aan de boordstenen en greppels wordt de middengeleider gegoten in beton.

Gelieve uw wagen buiten de werkzone te plaatsen vanaf DONDERDAG 15 juni om 6u ’s morgens tot en met donderdag 6 juli. Gedurende deze periode zal uw inrit of garage niet  bereikbaar zijn met de wagen. Het beton moet immers voldoende uitgehard zijn alvorens u er over mag rijden met de wagen.

Van donderdag 15 juni tot en met donderdag 6 juli zal uw woning dus enkel te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Buiten de werkuren, dus voor 6u ’s morgens en na 18u ’s avonds, en tijdens het weekend is het echter wel mogelijk dat u de wagen voor uw woning in de werfzone parkeert.

Voor de handelszaken zullen er zo snel als mogelijk inritten gemaakt worden met rijplaten zodat uw zaak toch bereikbaar blijft tijdens deze werken.

Op donderdag 29 en vrijdag 30 juni worden de onderlagen asfalt aangelegd en vanaf 3 juli de fundering van het fietspad.

Onze werken zijn onderhevig aan de weersomstandigheden, deze planning kan dus aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt. Uiteraard wordt u hierover ingelicht.

De werken zullen hinder veroorzaken, we proberen die hinder natuurlijk  zo beperkt mogelijk te houden. We hopen op uw begrip en een vlot verloop van de werken.

Donderdag 11 mei 2017

Heeft U als handelaar of buurtbewoner concrete problemen naar aanleiding van de werken, kan u steeds contact opnemen voor specifieke inlichtingen met:

 • de aannemer BESIX Infra nv de heer Thierry Fonteyne – +32 (0) 470 18 25 47
 • werfcontroleur bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) – de heer Yvan Pardaens - +32 (0) 499 59 30 27
 • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31
 • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – mobiliteit@roosdaal.be

Woensdag 19 april 2017 

De signalisatie werd geplaatst en de werken zijn effectief gestart.

In de eerste fase wordt gewerkt aan de kant van de rijvakken richting Ninove. Beide rijvakken richting Ninove zijn volledig afgesloten vanaf het kruispunt Belle-Alliance tot het kruispunt met de Poelkveldstraat. Het verkeer beschikt in elke rijrichting over 1 rijvak (kant van de rijrichting naar Brussel).

Hierdoor zijn de aanlsuitingen met de volgende zijstraten volledig afgesloten voor doorgaand verkeer: Poelkbeekstraat, Rijstraat, Tenzuivenestraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Poelkveldstraat.

Volgende straten blijven open voor doorgaand verkeer: Omer Devidtslaan, Koning Albertstraat, Tombergstraat, Weggevoerdenstraat.

Er wordt een tijdelijke oversteekplaats (met verkeerslichten met drukknop) voorzien ter hoogte van de bushalte aan de voormalige school van Poelk, richting de voetweg naar de Hadewijchstraat (wijk Espenveld).

Het doorgaand verkeer ten noorden van de Ninoofsesteenweg wordt afgeleid via de Omer de Vidtslaan naar het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Belle Alliance).

Het doorgaand verkeer ten zuiden van de Ninoofsesteenweg wordt afgeleid via de Weggevoerdenstraat naar het kruispunt met de Ninoofsesteenweg.

In de Omer de Vidtslaan geldt een stilstaan- en parkeerverbod langs weerszijden van de rijbaan.

De bewoners van de Ninoofsesteenweg, van huisnummer 4A tot huisnummer 110 en van huisnummer 3 tot huisnummer 79, moeten tijdens de werken hun afval aanbieden aan één van de 8 afvalpunten.

Afvalpunten

 1. Weggevoerdenstraat
 2. Poelkstraat
 3. Kweddenhoek
 4. Tombergstraat
 5. Poelkbeekstraat
 6. Espenveldstraat
 7. Rijstraat
 8. Tenzuivenestraat

N8 afvalpunten

Voorbeeld afvalpunt:

Foto afvalpunt

De bewoners moeten hier hun afval aanbieden volgens de afvalkalender. Afval buitenplaatsen op de ophaaldag voor 6.30 u.
Wanneer het einde van de werken in zicht komt zullen deze bewoners er schriftelijk van op de hoogte gebracht worden wanneer zij hun huisvuil opnieuw kunnen aanbieden ter hoogte van hun woning.

Info i.v.m. deze tijdelijke wijziging: tel.: 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen: tel.: 02 334 17 40

N8 foto 1

N8 foto 2

   

Donderdag 13 april 2017 

Op dinsdag 18 april 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2,5 km vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot aan het grondgebied van Ninove. De vernieuwing moet op termijn de verkeersveiligheid verhogen, de leefbaarheid verbeteren en zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Tijdens de werken beschikt het verkeer over één rijstrook in elke rijrichting. De werken worden eind 2018 beëindigd.

Kruispunten veiliger maken
De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende gevaarlijke kruispunten. Om de gewestweg veiliger en leefbaarder te maken, zal Wegen en Verkeer naast het aanleggen van vrijliggende fietspaden, ook de kruispunten herinrichten. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. Aan de kruispunten worden conflictvrije verkeerslichten en aparte afslagstroken voorzien zodat bestuurders niet gelijktijdig groen licht krijgen met het tegenliggend verkeer. Op die manier wordt de verkeersveiligheid verhoogd en de doorstroming verbeterd.

Fasering van de werken
Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in vier fasen:

 • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove
 • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
 • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Ninove
 • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Brussel

Altijd één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting
Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina:
www.wegenenverkeer.be/roosdaal

Werfleider werfteam BESIX Infra nv: Thierry Fonteyne (1ste aanspreekpunt voor de bewoners!)
tfonteyne@besix.com

Geplande werken:

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

U kan het GIPOD ook consulteren via de website van Geopunt.

Hinderpremie
Het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (Vlaio) keert – onder bepaalde voorwaarden – een hinderpremie uit aan handelaars. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen bij werken voor de deur.
Meer informatie (aanvragen, voorwaarden, …) vind je op de website van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie