landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Afvalkalender 2018

Afvalfracties en sorteertips

Download hier de afvalkalender 2018

Vanaf 2018 gebeuren op het ganse grondgebied van Roosdaal de huis aan huis inzamelingen op dezelfde ophaaldag.

Alle afval dat via een huis aan huis inzameling wordt opgehaald, moet op de voorziene afhaaldag voor 6u30 buiten worden geplaatst (ten vroegste 18u de avond voordien).

Voor alle informatie over de afvalophalingen kan u steeds Intradura - afdeling Afvalbeheer - contacteren op 02 334 17 40.PMD (Papier, Metaal en Drankkarton)

PMD wordt tweewekelijks op dinsdag opgehaald via een huis aan huis inzameling in de verplichte blauwe PMD-zak (te koop bij de gebruikelijke verkooppunten, klik hier voor de lijst). De PMD-zak is te koop aan 3,10 euro voor 25 zakken.

Ontdek hier de "sorteerregels voor PMD" op de website van Fostplus


Papier en Karton

Papier en karton wordt maandelijks op donderdag (in principe laaste donderdag van de maand, zie afvalkalender 2018 voor afwijkingen) opgehaald via een huis aan huis inzameling. Het papier moet aangeboden worden in een stevige kartonnen doos of samengebonden met natuurkoord.

Ontdek hier de "sorteerregels voor Papier en Karton" op de website van Fostplus


GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval)

GFT wordt wekelijks (van mei t.e.m. oktober) of  tweewekelijks (van november t.e.m. april) op vrijdag opgehaald via een huis aan huis inzameling in de verplichte gemeentelijke GFT-zak (te koop bij de gebruikelijke verkooppunten, klik hier voor de lijst). De GFT-zak is te koop in klein formaat (5 euro voor 10 zakken) en groot formaat (12 euro voor 10 zakken).

Het maximaal toegelaten gewicht van een gevulde GTF-zak is 15 kg.

Wat is GFT?

Keukenafval van brood, koffie- en theezakjes, ser-vetten, keukenrolpapier, eierschalen, groenteresten zoals loof en schillen, fruitresten zoals schillen, dop-pen en pitten, tuinafval zoals snijbloemen, gazon, gras, bladeren, gehakseld hout, resten van tuinplan-ten, schaafkrullen en zaagmeel.

Niet toegelaten bij het GFTDierlijk afval, beenderen, asse,  sausen, vetten, oliën, mosselschelpen, timmerhout, stofzuigerzakken, lui-ers, kunststoffen, metalen, kattenbakvulling, schelp-zand uit de vogelkooi.


Restafval

 Restafval wordt wekelijks op donderdag opgehaald via een huis aan huis inzameling in de verplichte gemeentelijke restafvalzak (te koop bij de gebruikelijke verkooppunten, klik hier voor de lijst). De restafvalzak is te koop in klein formaat (22,50 euro voor 25 zakken) en groot formaat (15 euro voor 10 zakken).

Het maximaal toegelaten gewicht van een gevulde restafvalzak is 15 kg.

Niet toegelaten bij het restafval: Chemische producten (KGA) of tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld, scherpe voorwer-pen (glasscherven, spijkers) tenzij ingepakt, dode dieren.


Grofvuil

Voorwerpen die niet recycleerbaar zijn en niet in een restafvalzak passen omwille van het gewicht en/of het volume, worden aanzien als grofvuil. Materialen die in het containerpark selectief worden ingezameld (bvb. metalen, houten meubelen of electrische apparaten) zijn dus GEEN grofvuil en moeten naar het containerpark worden gebracht.

Grofvuil wordt in Roosdaal 3 keer per jaar aan huis opgehaald (voor 2018: 19 april, 23 augustus en 13 december). U moet uiterlijk 1 week voor deze ophaaldata de ophaling telefonisch aanvragen op 02 334 17 45 (Intradura).

Bij de ophaling moet u thuis zijn, vermits het grofvuil ter plaatse wordt gewogen en meteen afgerekend moet worden via Bancontact (niet met cash geld). U betaalt 0,26 euro per kilogram.


Glas

 Glas kan gedeponeerd worden in  één van de glasbollen die op verschillende locaties in de gemeente staan opgesteld:

 • Brusselstraat, aan de ingang van het containerpark
 • Kruispunt O. De Vidtslaan en N8
 • Hoogstraat
 • Kerkstraat, ter hoogte van het OCMW
 • Lostraat, ter hoogte van de school
 • Gustaaf Ponchautstraat, aan de parking
 • Kristus Koninglaan

Wit en gekleurd glas moeten worden gescheiden, enkel volledig lege flessen of bokalen mogen worden gedeponeerd.

Ontdek hier de "sorteerregels voor Glas" van Fostplus


KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

Het KGA wordt ingezameld via de chemokar die maandelijks op zaterdag in Pamel (driemaandelijks in de andere deelgemeenten) opgesteld staat op de data voorzien op de afvalkalender

In Pamel staat de chemokar op de voorziene data opgesteld bij de ingang van het containerpark van 11u30 tot 14u00, in de andere deelgemeenten is dit van 9u tot 11u (Kristus Koninglaan in Strijtem, G. Ponchautstraat in O.L.V.-Lombeek en OCMW-parking in Borchtlombeek).

Tot het KGA behoren o.a. : verven, inkten, lijmen, harsen, olie, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, stoffen en producten met kwik, gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling, verpakkingen die nog resten van hogervermelde afvalstof-fen bevatten, lege verpakkingen die hogervermelde afvalstoffen hebben bevat.

Niet toeglaten bij het KGA: het is verboden om KGA-afval mee te geven in de restafvalzak. Lege plastieken flessen en flacons die geen bijtend of giftig gevarenteken bevat moeten in de PMD-zak, vuurwerk en ander ontplofbare stoffen zijn evneens verboden. Vervallen geneesmiddelen (zonder doosje) dienen ingeleverd te worden bij een apotheek.


Verkooppunten gemeentelijke huisvuilzakken

 • gemeentehuis, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
 • OCMW, Kerkstraat 9, 1761 Roosdaal
 • Carrefour Market, Brusselstraat 13, 1760 Roosdaal
 • Vimar-Aeyels MINI-MARKET, Kerkstraat 40, 1761 Roosdaal
 • Slagerij "Puur", Koning Albertstraat 197, 1760 Roosdaal

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be