landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Kleine werken

Een aantal kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van vergunning. Voor een aantal andere ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Dit hangt vaak af van lokale regels. Informeer dus steeds bij het gemeentebestuur wat in uw situatie van toepassing is: vrijstelling, melding of vergunning.
Klik voor meer informatie over werken vrijgesteld van vergunning op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. In andere gevallen zal toch een volledig aanvraagdossier nodig zijn. Informeer steeds bij het gemeentebestuur!
Klik hier voor de handleiding voor gebruik van de snelinvoer.