landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Raadzaal gemeente Roosdaal

Gemeenteraad - Raad Maatschappelijk Welzijn

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert de gemeenteraad ook als raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad beschikt over een "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" dat de laatste keer werd geactualiseerd op 28 april 2022.

Op 4 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de periode 2019 - 2025 geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat uit 2 onafhankelijke leden en 4 fracties, als volgt:

  • CD&V : 11 leden
  • N-VA:  5 leden
  • Groen : 2 leden
  • Roosdaal-anders: 1 lid

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt vanaf 1 januari 2020 waargenomen door de heer Koenraad Muyldermans (CD&V). In 2019 was de heer Dirk Evenepoel (Roosdaal-anders) de voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige lijst van gemeenteraadsleden (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "gemeenteraad")

Agenda

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de website (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

Verslagen 

De lijst met de beknopte omschrijving van de goedgekeurde besluiten wordt steeds binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering gepuliceerd op de website, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden ook de notulen / zittingsverslagen gepubliceerd (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)