landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Identiteitsbewijs

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een EID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een EID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de EID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De EID voor personen vanaf 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Als de geldigheidsperiode van je EID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe EID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een EID aanvragen bij:

 • als je EID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Elektronische identiteitskaart (EID)

Bij de aanvraag van je EID brengt je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet (opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van je eID breng je mee:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kids-ID: identiteits- en reisdocument

De uitreiking van een kids-ID gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Dit identiteitsbewijs geldt ook als verplicht reisdocument binnen Europa.

Bij de aanvraag van de kids-ID brengt je volgende zaken mee:

 • een recente pasfoto van het kind die aan de voorwaarden , vermeld op de oproepingskaart, voldoet ((opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • indien van toepassing, de huidige kids-ID of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van de kids-ID breng je mee:

 • indien van toepassing, het oude kids-ID
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kostprijs identiteitsdocumenten (vanaf 1/1/2023)

Elektronische identiteitskaart 20 euro
Vreemdelingenkaart (F, F+, N, M, EU en EU+ - kaart) 20 euro
Vreemdelingenkaart (A, B, H, K, L– kaart) 20 euro
Kids ID 9 euro
   
Duplicaat Elektronische identiteitskaart (na verlies of diefstal) 24 euro
   
Spoedprocedure met afhaling in Brussel
Elektronische identiteitskaart 151 euro
Kids Id 140 euro
   
Spoedprocedure met afhaling op gemeentehuis Roosdaal
Elektronische identiteitskaart 115 euro
Vreemdelingenkaart 115 euro
Kids Id 104 euro

Verlies of diefstal identiteitskaart/kids-ID

Bij verlies: Blokkeer onmiddellijk je identiteitskaart

De eerste stap is je identiteitskaart te blokkeren via:

 • DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. DOC STOP is 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar, zelfs vanuit het buitenland. Ook de Belgische paspoorten en de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen kunnen met DOC STOP worden geblokkeerd.
 • De dichtstbijzijnde politie
 • Dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15 – 1760 Roosdaal)

Je identiteitskaart wordt dan onmiddellijk geannuleerd om te voorkomen dat iemand jouw identiteit misbruikt door bijvoorbeeld een lening aan te gaan of een wagen te huren op jouw naam.

Na aangifte krijg je van de bevolkingsdienst of van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Bij diefstal: Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie

Bij diefstal moet je aangifte doen bij de politie. Ook indien je niet de Belgische nationaliteit hebt en je jouw elektronische vreemdelingenkaart kwijt bent, moet je naar de politie gaan.

Na aangifte krijg je van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Na de aangifte moet je onmiddellijk een nieuwe kaart aanvragen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Breng mee naar dienst bevolking:

 • je bewijs van aangifte van verlies/diefstal
 • één goede, recente pasfoto (met witte achtergrond)
 • 22 euro

Je kan de nieuwe kaart ophalen wanneer je de persoonlijke codes hebt ontvangen. Dit is meestal 2 tot 3 weken na de aanvraag van de kaart.

Verlies PIN/PUKcode

Als je driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dat gebeurt, of je bent je gewijzigde pincode vergeten, ga langs bij de dienst Bevolking, samen met het originele document met je pukcode. Met de pukcode kan je bij de dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

Zowel pin- als pukcode vergeten?

Ben je je pin- én pukcode vergeten? Dan kan je nieuwe codes bekomen via:

Je codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn.

Let wel: om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe eID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kun je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente. Bij een lopende aanvraag voor een nieuwe eID worden de nieuwe pin- en pukcode automatisch naar je hoofdverblijfplaats opgestuurd.

Meer info op de website van de federale overheid

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

De elektronische vreemdelingenkaart (EVK) vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.
 
Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.
Procedure: 

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.
Bij de aanvraag dient u mee te nemen: 
 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:
 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.

Voor wie?

 • Voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in ons land verblijven
 • Voor grensarbeiders

Hoe aanvragen?

 • Bij de dienst bevolking (gelijkvloers gemeentehuis). Je brengt bewijzen van je tewerkstelling mee.
 • Buitenlandse werknemers vragen een bis-nummer aan in de gemeente waar ze verblijven.
 • Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Kostprijs: gratis

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Reispas

Voor sommige landen is een reispas noodzakelijk.

Een reispas vraag je  persoonlijk aan en is 5 jaar geldig (minderjarigen) of 7 jaar (volwassenen).

Er worden biometrische reispassen afgeleverd, wat wilt zeggen dat er ook vingerafdrukken moeten genomen worden via een vingerafdrukscanner. Dit is enkel het geval voor kinderen vanaf 12 jaar.

Het aanmaken van een reispas duurt 5 werkdagen (gewone procedure). Als het sneller moet, kan je gebruik maken van de spoedprocedure (binnen 24 uur).

Er is ook een noodprocedure wanneer een familielid in het buitenland een ongeval is overkomen of overleden is. Voor dergelijke humanitaire redenen kan je rechtstreeks een pas aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meebrengen

Kostprijs

 • gewone procedure: 73 euro (35 euro federaal maakloon, 30 euro consulair recht en 8 euro gemeentebelasting)
 • spoedprocedure: 248 euro (210 euro federaal maakloon, 30 euro consulair recht en 8 euro gemeentebelasting)
 • minderjarigen: gewone procedure: 43 euro (35 euro federaal maakloon en 8 euro gemeentebelasting)
 • minderjarigen: spoedprocedure: 218 euro (210 euro federaal maakloon en 8 euro gemeentebelasting)

Een afspraak aanvragen kan telefonisch (054 89 13 20), per email (burgerzaken@roosdaal.be) of online.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

Rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs aanvragen

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen categorie B kan je een voorlopig rijbewijs M36 of M18 aanvragen. Het voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat je toelaat om in België op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen categorie B.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je deelnemen aan het praktisch rijexamen.

NIEUW

Sinds 2022 kan je via de applicatie BelDrive je voorlopig rijbewijs M18 online aanvragen. En vanaf nu kan het ook voor de rijbewijzen M12 en M36.

Hoe het werkt? Lees er hier alles over!

Wanneer je een nieuw rijbewijs online hebt aangevraagd, kan je het rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken na afspraak. Breng zeker de originele documenten van je aanvraag mee. In tegenstelling tot een fysieke aanvraag moet je na een online aanvraag het rijbewijs betalen bij de afhaling.

Maak hier jouw afspraak bij de dienst burgerzaken na jouw online aanvraag.

 

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider)

 • Je bent minimum 17 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 36 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Wat breng je mee?

 • Ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider)

 • Je bent minimum 18 jaar oud.
 • Je bent geslaagd voor het theoretisch examen (maximum 3 jaar geldig).
 • Je hebt 20 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (met bekwaamheidsattest).
 • Er mogen maximum 2 passagiers meerijden die voldoen aan de voorwaarden van begeleider.
 • Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.
 • Het voorlopig rijbewijs blijft 18 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.
 • Zolang het voorlopig rijbewijs geldig is kan je eenmalig omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M36.
 • Je moet minstens 3 maanden stage volgen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen.

Wat breng je mee?

 • Ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.
 • Bekwaamheidsattest rijschool (min. 20 uur).

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider)

Je bent al houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheid minder dan 3 jaar geleden is verstreken.

Je theoretisch rijexamen is nog geldig (maximum 3 jaar geldig). Zo niet, moet je eerst opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.

Je hebt 6 uur praktijkles gevolgd bij een erkende rijschool (getuigschrift van onderricht). Deze lessen moet je volgen nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M36 of M18 is verstreken.

Enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Geen andere passagiers toegestaan.

Niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en de vooravond van de wettelijke feestdag.

Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. Het kan niet worden verlengd. Je kan het voorlopig rijbewijs hernieuwen vanaf 3 jaar na de vervaldatum van het vorige.

Je moet geen stage meer volgen. Je kan dus meteen het praktisch rijexamen afleggen wanneer je in het bezit bent van het voorlopig rijbewijs.

Maak een online afspraak bij de dienst burgerzaken!

 

Begeleider

Op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 maanden wordt de begeleider vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
 • Sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs.
 • Geen rijverboden gedurende de laatste drie jaar.

Meer info: www.rijbewijzer.be/stappen/de-begeleider

Let op!

Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voor een auto kan je maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.

 

Eerste rijbewijs

Meebrengen:

 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • voorlopig rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Omwisseling van papieren rijbewijs naar bankkaartmodel

Meebrengen: rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van een rijbewijs door verlies, diefstal, niet-gelijkende foto of verhoging van categorie

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een duplicaat rijbewijs' verkregen door de politie.
 • bewijs van verlies of diefstal (formulier van de politie)
 • indien verhoging van de categorie waarvoor een medisch attest vereist is: het medisch attest door een erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van rijbewijs wegens medisch attest (bezoldigd vervoer of beperkingen)

Meebrengen:

 • medisch attest door erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen. Daarbij geeft je je verlopen internationaal rijbewijs af of in geval van diefstal geeft je een verklaring van diefstal door de Belgische politie af.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Meebrengen:

 • 1 pasfoto
 • rijbewijs

Kostprijs: 18 euro

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Europees rijbewijs

Wordt afzonderlijk onderzocht:

 • betreft het een erkend buitenlands rijbewijs
 • een niet-erkend buitenlands rijbewijs
 • controle op de echtheid en/of categorieën

Na de wettelijke procedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.

Kostprijs: 22 euro

Europees rijbewijs

Voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • identiteitskaart van Belg of verblijfskaart voor vreemdeling
 • bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister
 • verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van Europese Unie

Voor personen die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • de diplomatieke identiteitskaart
 • de consulaire identiteitskaart
 • de bijzondere identiteitskaart

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

In sommige gevallen kan het federale parlement en de rechterlijke macht nog altijd voor eensluidend verklaarde kopieën vragen.

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Vergeet niet het origineel document mee te brengen.

Het eensluidend verklaren van een document gebeurt gratis.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Wie een dier wil slachten, moet zich laten registreren. Meld je met je identiteitskaart bij de dienst bevolking. Deze registratie is éénmalig. Na registratie krijg je een registratienummer dat je bij elke aanvraag tot slachting gebruikt.

Voor slachtingen in het teken van het Offerfeest gelden speciale voorwaarden.

Slachtingen in het slachthuis

Een registratienummer volstaat voor slachtingen in het slachthuis. Hiervoor is geen apart slachtbewijs nodig.

Runderen en paarden mogen enkel in een slachthuis geslacht worden.

Slachtingen thuis

Voor slachtingen thuis heb je een registratienummer én een slachtbewijs nodig. De slachting moet gebeuren tussen de 2e en 10e dag na aangifte. Bij elke thuisslachting moet een nieuwe aangifte gebeuren.

Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is er geen registratie nodig.

Rituele slachtingen zijn verboden.

Meebrengen voor aanvraag slachtbewijs:

 • identiteitskaart
 • beslagnummer (te verkrijgen bij de eigenaar van het dier)

Kostprijs:

 • 5 euro voor een slachtbewijs afgeleverd aan een Roosdaalse inwoner
 • 15 euro voor aanvragers van buiten Roosdaal.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Gescheiden ouders dienen een vonnis voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij het ouderlijk gezag heeft over het kind.

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft.

Hoe aanvragen

Vraag het document online aan via het burgerloket ‘attest van reistoelating minderjarig kind’.

Je ontvangt het gewettigde document onmiddellijk in je mailbox.

Lukt het je niet via het burgerloket? Maak dan een afspraak met de dienst bevolking via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be