landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Speelstraten

Een speelstraat is een straat waar kinderen koning zijn. De ganse breedte van de openbare weg wordt voorbehouden voor het spelen, zodat kinderen naar hartenlust en zonder zorgen kunnen ravotten. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, en prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

Je kan van je straat een speelstraat maken tijdens de vakantieperiodes, telkens van 10 uur tot 19 uur.

Zie je dat wel zitten? Kijk dan even na of jouw straat voldoet aan de voorwaarden:

  1. De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km per uur.
  2. De straat ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter.
  3. De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer. Het gaat om een doodlopende straat óf er is een voldoende kort en volwaardig alternatief om het verkeer om te leiden.
  4. De straat heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
  5. Drie gezinnen willen de speelstraat aanvragen en meer dan de helft van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat.

De nodige documenten kan je terugvinden in het Documentenloket (zoek op "speelstraten"). We vragen om een aanvraagformulier met contactgegevens van meters/peters en afsprakennota in te vullen en een bewonersenquête op te stellen. Daarna kan je de aanvraag indienen via het gemeentelijke online evenementenloket (link: gemeentelijke online evenementenloket ) vergezeld van de ingevulde documenten.

Voldoet je straat aan de voorwaarden en wil je graag een aanvraag indienen? Of toch nog enkele vragen? Contacteer gerust de jeugddienst!

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be