landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Digitaal Loket

Het Roosdaalse digitale loket omvat 4 delen:

"BURGERLOKET"
attesten bevolkingsdienst,  akten burgerlijke stand
en uittreksels strafregister

Dankzij het volledig geautomatiseerd "Burgerloket" kan je online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een brede waaier aan bevolkingsattesten, akten burgerlijke stand en uittreksels strafregister aanvragen en deze snel digitaal ondertekend ontvangen.


"DOCUMENTENLOKET"
aanvraagformulieren, reglementen, brochures, ....

 In het "Documentenloket" vind je alle aanvraag- en aangifteformulieren, reglementen, brochures, .....


 “INNAME OPENBAAR DOMEIN”
aanvragen inname openbaar domein, parkeerverbod, signalisatievergunning

Om verschillende redenen kan het nodig zijn om tijdelijk een deel van het “openbaar domein” (rijweg, voetpad, openbare parking, …) in te nemen voor bvb plaatsen van een container, plaatsen van een bouwkraan of werfkeet, plaatsen van stellingen aan een gevel, … Soms dient hiervoor ook verkeerssignalisatie te worden geplaatst en heb je een signalisatievergunning nodig (zelfs bij een eenvoudig parkeerverbod).


“EVENEMENTENLOKET”
geef je evenement online aan