landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Een kiezer is:

A. Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

- Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

B. Voor de verkiezing van het Federaal Parlement

- Hetzij een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een in het buitenland verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

C. Voor de verkiezing van het Europees Parlement

- Hetzij een in België verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een in een Lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019
 • Gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

- Hetzij een Belg die in een Staat verblijft dat geen lid is van de Europese Unie en die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese Unie op 1 maart 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

- Hetzij een in België verblijvende Europese burger die:

 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor meer informatie zie Stemrecht voor Europese burgers die in België verblijven voor de verkiezing van het Europees Parlement

Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, zowel op lokaal vlak als op Europees vlak.

Eerstvolgende geplande verkiezingen:

 • Gemeentelijke verkiezingen: 2024 (om de 6 jaar)
 • Provinciale verkiezingen: 2024 (om de 6 jaar)
 • Vlaamse verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
 • Federale verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
 • Europese verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)

Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats. Die dag moet u uw stem uitbrengen voor de Vlaamse, Federale en Europees Parlement.

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

 • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 maart 2019).
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

U gaat stemmen in de gemeente waar u op 1 maart 2019 ingeschreven bent. In aanloop naar de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief. Op die brief staat vermeld in welk stemlokaal u moet gaan stemmen en wat de openingsuren van het stemlokaal zijn.

Inhoud

1. Kieslijst

2. Wie mag stemmen voor welke verkiezing?

 1. Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement
 2. Voor de verkiezing van het Federaal Parlement
 3. Voor de verkiezing van het Europees Parlement

3. Wanneer kan u uw stem uitbrengen in Roosdaal?

4. Waar moet u stemmen?

5. Elektronisch vs traditioneel stemmen

6. Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

7. Oproepingsbrief

7.1 Ik heb mijn oproepingsbrief verloren / niet ontvangen. Wat moet ik doen?

8. U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

9. Hoe kan u geldig stemmen?

10. Volmacht of verontschuldiging

10.1 Aan wie kan u een volmacht geven?

10.2 Wat heeft u nodig?

10.3 U geeft de volmacht

10.4 Wat moet de volmachtkrijger doen?

10.5 Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

10.6 Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dit nog te regelen?

11. Wanneer mag u volmacht geven/zich verontschuldigen? Wat moet u dan voorzien?

12. In het buitenland op dag van de verkiezingen

13. Belgen die in het buitenland wonen

14. Stemmen voor niet-Belgen

15. Extra openingsuren Gemeentehuis

16. Meer informatie en documentatie

Ten zuidwesten van Brussel ligt een zacht glooiend landschap dat door de negentiende-eeuwse romanticus Frans-Jozef De Gronckel het Pajottenland werd gedoopt.  Waar dit gebied langzaam overgaat in de vlakke Oost-Vlaamse kouters, ligt Roosdaal.  Van waar je de gemeente ook binnenrijdt, je wordt meteen ondergedompeld in dat heel aparte Pajotse gevoel.

Wie in de geschiedenisboeken op zoek gaat naar de naam Roosdaal zal van een kale reis thuiskomen.
Roosdaal bestaat sinds 1965 toen de dorpen Pamel, Strijtem en O.L.V.-Lombeek samengevoegd werden tot één gemeente. Men zocht een overkoepelende naam en baseerde zich op een oud toponiem ‘t roesdaal, verwijzend naar een rietveld waar de grenzen van de 3 gemeenten bij elkaar kwamen. Met een beetje dichterlijke vrijheid maakte men van dit “’t roesdaal” dan Roosdaal. De rozen in het wapenschild kunnen dus wel een beetje de wenkbrauwen doen fronsen.

De eerste burgemeester van Roosdaal was Karel Van Cauwelaert de Wyels (1905-1987).

Toen in 1977 de grote fusieoperatie werd doorgevoerd,  werd ook nog het grootste deel van Borchtlombeek bij Roosdaal gevoegd.


Vandaag is Roosdaal een moderne gemeente die meegroeit op het ritme van de hedendaagse tijd, terwijl  de vier dorpen toch hun specifieke eigenheid hebben behouden. Dat is ook maar goed! Elk dorp heeft immers een bewogen geschiedenis achter de rug! De belangrijke militaire functie van Pamel tijdens de middeleeuwen als vooruitgeschoven post van het hertogdom Brabant, het bijzondere statuut van des borggraven Lombeek, dat eigenlijk een beetje een vrijstaat was tussen Vlaams- en Brabants gebied. Er was de nauwe band tussen Strijtem en O.L.V.-Lombeek, er waren de plunderingen van alle mogelijke legers tijdens de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, de inkwartiering van Engelse troepen in 1815, onderweg naar Waterloo, de vele littekens van twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw. Maar ook het gewone leven ging zijn gang. Op het ritme van de seizoenen kweekten de landlieden perkooizen en kleinfruit voor de grootstad. De mensen werkten tot hun rug gekromd stond naar de zware, vruchtbare grond. Of ze vierden uitbundig feest en lieten zich de vruchten van de bodem en het heilzame lambiekbier welgevallen. Voor wie het allemaal precies wil weten, Erfgoed Rausa heeft een schat aan informatie verzameld. Met een eenvoudig berichtje naar rausa@skynet.be, ben je zo onderweg naar het ontsluiten van alle geheimen die de geschiedenis van deze boeiende gemeente rijk is.

Voor uitgebreidere informatie over Roosdaal verwijzen we u ook graag door naar onze toeristische website www.toerismeroosdaal.be

Vrijwilligerswerk in Roosdaal

Zowel bij projecten van het lokaal bestuur Roosdaal als organisaties kan je vrijwilligerswerk doen. Vele tientallen en zelfs honderden vrijwilligers dragen dagelijks hun steentje bij aan de goeie werking van de talrijke Roosdaalse verenigingen.

Heb je interesse om samen het verschil te maken? Bekijk en filter hieronder het aanbod van alle vrijwilligersvacatures in Roosdaal.

Reageren kan rechtstreeks door op de vrijwilligersvacature te klikken.

 

 

Niet direct iets gevonden tussen het aanbod van zoekertjes? Stuur een mail naar vrijwilligerswerk@roosdaal.be en we bekijken samen binnen welk deel van de organisatie we je best kunnen inzetten.

Organiseer je een muziek- of foodtruckfestival, wandeling, loopwedstrijd, rommelmarkt, stoet, buurtfeest, … dat plaatsvindt op openbaar domein of op privéterrein en publiek toegankelijk is, dan moet je hiervoor wellicht vooraf toelating aanvragen via het evenementenloket.
Dit is ook noodzakelijk om de nodige vergunningen te krijgen zoals geluidsafwijking, inname openbaar domein, schenken van sterke dranken, enz.

Als organisator kan je eenvoudig een toelating voor een evenement digitaal aanvragen én opvolgen zonder papierwerk via het gebruiksvriendelijke online evenementenplatform ‘EagleBe’.
Het loket is dynamisch. Dat betekent dat je enkel de vragen te zien krijgt die relevant zijn voor jouw evenement. Bovendien kan je het digitaal dossier op elk tijdstip opslaan en later verder aanvullen of in de toekomst hergebruiken. De evenementencoördinator behandelt uw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt u als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing. Via e-mail word je op de hoogte gehouden over de verdere afhandeling van je aanvraag.

VOORWAARDEN

Jouw aanvraag moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden via het evenementenloket.

Maar je hebt er alle baat bij je evenement zo snel mogelijk aan te melden. De gemeente weet of er tegelijkertijd andere activiteiten of wegeniswerken in de buurt zijn. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

De melding of aanvraag is gratis. Er kunnen wel kosten aangerekend worden voor specifieke vergunningen (bvb. innames openbaar domein, gebruik nutsvoorzieningen, …)

START HIER JE AANVRAAG

Open de link, maak een account en start je aanvraag.
Hier vind je de handleiding.
Heb je geen pc of internet? Dan kan je terecht aan het loket van de technische dienst tijdens de openingsuren.

BIJKOMENDE INFORMATIE EN LINKS

Zaalverhuur en uitleendiensten

De gemeente verhuurt diverse zalen in Roosdaal.

Retributiereglement - Retributie culturele infrastructuur Roosdaal
Reglement - Gebruik culturele infrastructuur Roosdaal

Daarnaast is het mogelijk voor erkende verenigingen om gratis materialen uit te lenen binnen de uitleendienst.

Reglement - Gemeentelijke uitleendienst
Aanvraagformulier - Gebruik foorkasten

Aanvragen en informatie over beschikbaarheid en reservering doe je via de dienst Welzijn & Vrije Tijd: cultuur@roosdaal.beof 054/894901
Overzicht, reservering en info van materiaal en zalen gebeuren via het digitaal reservatieplatform 3P

Ook de provincie heeft een uitleendienst voor materiaal dat aan organisaties en verenigingen ter beschikking gesteld wordt.
Aanvragen en informatie vind je op uitleendienst.vlaamsbrabant.be

Ook INTER Vlaanderen biedt materialen en ondersteuning aan om toegankelijke evenementen te organiseren via www.itools.events.

Inname openbaar domein

Wie geen evenement organiseert, maar wel gebruik wil maken van de openbare ruimte, kan hiervoor eveneens een aanvraag doen via EagleBe. Meer informatie vind je op deze pagina.

Algemene info, reglementen en wetgeving

Hier vind je linken naar de wetgeving en reglementen die van toepassing zijn bij het organiseren van evenementen:

Algemene organisatie evenementen: ikorganiseer.be
Politiereglementen : www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/beleid/politiereglementen
Wetgeving geluid: www.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten
Wetgeving alcohol: www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol
Wetgeving drugs: justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/drugs
Wetgeving publiciteit langs de openbare weg: www.vlaanderen.be/publiciteit-en-wegwijzers-langs-de-openbare-weg
Wetgeving vuurwerk: economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/springstoffen-en-feestvuurwerk/de-hoofdlijnen-van-de
Bewakingswet: vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/onderneming/wetgeving

 

Inspiratiedag vrijwilligers

Het programma van de inspiratiedag in GC Het Koetshuis (Kristus Koninglaan)

13u30: ontvangst en welkom

13u50: toelichting vrijwilligersplatform Roosdaal

14u10: eerste reeks inhoudelijke sessies (klik op de sessie voor meer info)

15u10: tweede reeks inhoudelijke sessies (klik op de sessie voor meer info)

16u10: derde reeks inhoudelijke sessies (klik op de sessie voor meer info)

Gedetailleerde inhoud van de sessies

Sessie 1 : Aan de slag met Facebook in je vereniging (beginnende gebruikers)

Ward Bosmans

Hoor je ook veel van Facebook maar weet je niet goed hoe je er mee aan de slag moet? Dan is deze introductie iets voor jou!

In deze sessie zet je je eerste stappen op de sociale netwerksite Facebook. Eerst leer je een profiel aanmaken. Daarna kan je aan de slag en ga je jouw vrienden opzoeken. Je leert foto's delen met anderen en ontdekt hoe je kan deelnemen aan evenementen, fanpagina’s en groepen.

Sessie 2: Wetgeving, rechten en plichten in het vrijwilligerswerk

Davy De Laeter

De strengere privacyregels en de vernieuwde vzw-wetgeving maken het voor sommige vrijwilligers moeilijk om voluit te gaan in het vrijwilligerswerk.

Tijdens deze sessie biedt juridisch specialist Davy De Laeter van vzw-kliniek.be een eerste blik op je rechten en plichten als vereniging en als vrijwilliger.

Volgende vragen kunnen aan bod komen: Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw? Hoe ga je om met de verplichtingen die de GDPR ons oplegt? Welk statuut beschermt een vrijwilliger?

Sessie 3 - Sessie 7 - Sessie 11: Help, mijn bestuur loopt leeg! Vragen en antwoorden over geslaagd vrijwilligersengagement.

Vrijwilligerswerk werkt

Een ervaren coach van Vrijwilligerswerk Werkt gaat aan de slag met jouw vragen over de samenstelling van een enthousiaste groep (bestuurs)vrijwilligers.

Je kan jouw vragen, vanuit het vrijwilligerswerk in je eigen vereniging, stellen en gaat naar huis met interessante inzichten. De centrale vraag is: Wat hebben organisaties die gemakkelijk vrijwilligers vinden gemeen? Wat kan ik daaruit leren voor mijn vereniging?

Bij inschrijving voor deze workshop vragen we je om de vragen die je wil stellen, door te geven via cultuur@roosdaal.be

Deze sessie wordt 3 keer georganiseerd, telkens met andere vragen en deelnemers.

Sessie 4: Aandacht voor je vereniging en activiteiten in de (lokale) pers. Hoe pak je het aan?

Freddy Kempeneers

Ondanks al je inspanningen slaag je er zelden in om je activiteiten in de (lokale) pers onder de aandacht te brengen. Hoe zorg je voor de juiste media-aandacht? Hoe krijg je die journalist zover dat er over jouw evenement of mededeling bericht wordt?

Journalist Freddy Kempeneers geeft je een overzicht van de ‘doe’s’ en ‘doe niet’s’.

Sessie 5: Facebook als middel om je activiteiten bekend te maken (ervaren gebruikers) Ontdek de mogelijkheden van een fan- en groepspagina voor je vereniging

Ward Bosmans

Facebook wordt gretig gebruikt door organisaties, verenigingen, groepen en mensen met gemeenschappelijke interesses. In deze workshop ontdek je de mogelijkheden, voordelen en verschillen van een groep- en fanpagina. Je leert zo’n pagina’s aan te maken, links, foto’s en filmpjes uploaden informatie te delen. We bekijken hoe je je pagina al dan niet opzoekbaar kan maken via het internet? Je ontdekt ook hoe je je vlot en efficiënt je leden beheert en met ze communiceert

Sessie 6: Interessante apps voor je vereniging

Bert Pieters

Ook verenigingen stappen mee op de digitale trein. Informatie wordt verstuurd, bewaard of gedeeld. Mensen blijven via verschillende kanalen met elkaar in contact. Op je tablet of smartphone kan je met eenvoudige Apps het leven in je vereniging in goede (digitale) banen leiden. Bert Pieters stelt je enkele apps voor en leert je hoe je er zelf snel mee aan de slag kan.

Sessie 7: zie Sessie 3

Sessie 8 - Sessie 12: Evenementen en veiligheid

Christophe Sybers

Een evenement organiseren houdt altijd een aantal risico’s in: ongevallen, verwondingen, veiligheidsproblemen, ongewenste deelnemers of onvoorziene weersomstandigheden spelen je vereniging soms parten. Door een grondige voorbereiding met aandacht voor veiligheid en preventie van problemen, kan je jezelf al heel wat kopzorgen besparen. Veiligheidsspecialist Christophe Sybers bekijkt hoe je in de gemeente Roosdaal op een veilige manier je evenement voorbereidt.

Sessie 9: Facebook om je activiteiten bekend te maken: antwoorden op je vragen en problemen

Ward Bosmans

Tijdens deze infosessie is er veel ruimte voor vragen. Ward Bosmans antwoordt op de vragen over de toepassing van Facebook of andere sociale media in je vereniging.

Bij inschrijving voor deze workshop vragen we je om de vragen die je wil stellen, door te geven via cultuur@roosdaal.be

Sessie 10: Actuele trends in communicatie

Bert Pieters

Een leven zonder sociale media lijkt niet meer mogelijk vandaag. Toch is er meer dan Facebook en volgen de evoluties elkaar steeds sneller op.

Samen met Bert Pieters ontdek je de voor en nadelen van sociale media in het gebruik voor jouw vrijwilligerswerk.

Sessie 11: zie Sessie 3

Sessie 12: zie Sessie 8

Inschrijvingsformulier 

 

 

Op een boogscheut van de Dender, tussen glooiende heuvels in het Pajotse Roosdaal, staan eind april artiesten van allerlei pluimage paraat om hun kunstig kunnen met het publiek te delen.

Tijdens deze editie zijn er twee artistieke zones te bezoeken: de Strijtemse kunstroute en de Pamelse open ateliers. De tentoonstellingspunten zullen telkens te herkennen zijn aan een vlag van gemeente Roosdaal, CULTUURkijkers.
De wandel/fietslus in Strijtem van een kleine 4 kilometer, brengt de bezoekers langs de tentoonstellingsruimtes in Strijtem tot net in Borchtlombeek met werk van enthousiastelingen uit de streek die bezig zijn met creëren. Deze route wordt aangegeven met bordjes aan de splitsingen en wordt mogelijk aangepast naargelang de toestand van de wegen en het weer.
Een extra locatie die buiten de twee lussen valt, is een tussenstop in de kerk van het sympathieke Kattem.

In de ateliers in het ‘Oude Pamel’ kan je doorlopend terecht voor allerlei demonstraties: raku, keramiek, schildertechnieken, … In de kapel van het MPC wordt het proces van ‘acryl pouring’ uit de doeken gedaan.
De info over de deelnemende kunstenaars vind je in de programmafolder die binnenkort verkrijgbaar is.

Maar er is meer dan enkel beeldend werk. Hier heb je een beknopt overzicht van wat er nog meer op het programma staat.
Voor vragen en inschrijvingen kan je terecht bij cultuur@roosdaal.be

VRIJDAG 22/04
20u II CONCERT
Vernissageconcert: “Roosdaalse fotografie verklankt op piano door Raluca Apetria” Schouwburg GC Het Koetshuis
Kunstenbabbel Serre & Pajot Begot

ZATERDAG 23/04
13u-18u II EXPO & OPEN ATELIERS

13u30 II POËZIE Hilde G
Kerk Strijtem

13u30 II WORKSHOP ILLUSTRATIE
Duurzame illustratietechnieken met Laure Allain (Avansa Halle-Vilvoorde)
Serre GC Het Koetshuis
Vooraf inschrijven via cultuur@roosdaal.be - €10

14u II CONCERT JOKO
Jeugdkoor o.l.v. Tom VDB
Kapel MPC

14u30 II WORKSHOP Literair schrijven
met Marc De Corte (i.s.m. de Academie)
Zolder GC Het Koetshuis
Inschrijven is niet nodig - gratis

15u II ACADEMIEPODIUM
Klasconcerten Academie: Houtblazers, koperblazers, piano, ...
Kapel MPC en Sint Martinuszaal

15u II TOONMOMENTEN MUZIEK
Jazz, pop en rock (i.s.m. de Academie)
Buitentheater GC Het Koetshuis

15u30 II POËZIE Hilde G
Kerk Strijtem

16u II CONCERT JOKO
Jeugdkoor o.l.v. Tom VDB
Kapel MPC

20u II LENTECONCERT
Fanfare De Eendracht OLV-Lombeek & LMK
Schouwburg GC Het Koetshuis
fanfaarolvlombeek@gmail.com - €10

 

ZONDAG 24/04
11u II APERITIEFCONCERT
Dwarsfluit o.l.v. Paule Corthier
Schouwburg GC Het Koetshuis

13u-18u II EXPO & OPEN ATELIERS

13u30 II WORKSHOP Woord & klank
Vriendjesdag Podium X, voor kinderen 5j-10j
Academie GC Het Koetshuis

13u30 II WORKSHOP Kantklossen
i.s.m. Ferm Borchtlombeek
Serre GC Het Koetshuis
Vooraf inschrijven via cultuur@roosdaal.be - €8

14u II ERFGOEDDAG ‘maakt school’
Met vertellers, acteurs en muzikanten i.s.m. Rausa
Sint Amandusschool

15u II THEATER Familievoorstelling ‘Geestig & Beestig, Musique à voir’
Met multi-instrumentalisten Rémi Decker en Raphael De Cock
Kaarten: Kaarten: kinderen -12j €8, volwassenen en +12j €10
Schouwburg GC Het Koetshuis

17u II ACADEMIEPODIUM Klasconcerten Academie
Klasconcerten Academie: Houtblazers, koperblazers,...
Kapel MPC

16u II WORKSHOP Aansluitend op de voorstelling ‘Geestig & Beestig’
Kruip mee op het podium en experimenteer met geluid en klank.
Podium GC Het Koetshuis

16u II ERFGOEDDAG ‘maakt school’
Met vertellers, acteurs en muzikanten i.s.m. Rausa
Sint Amandusschool

17u II CONCERT Pierre-meets-Benny
Gitaarduo
Kerk Strijtem

19u II MUZIEK Vrolijke zangbingo
Joke Delcour & Wouter Struelens nodigen iedereen uit om mee te zingen met oude en nieuwe klassiekers
Serre/café GC Het Koetshuis

20u II SLOTCONCERT Lunes o.l.v. Chris Carlier
Opzwepende wereldmuziek tot melancholische liederen.
Schouwburg GC Het Koetshuis

KUNSTkijkers 2022

Foto campagnebeeld: © Leo Van Vreckem (Roosdaalse Fotografenvereniging)

Subcategorieën