landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De sportdienst

De sportdienst is een onderdeel van de gemeentelijke dienst " Welzijn en vrije tijd". De sportdienst heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sportbeoefening en beweging, ongeacht hun niveau. Dit wordt bereikt door het bieden van ondersteuning (logistiek en financieel) aan de lokale sportclubs en door de organisatie van gemeentelijke activiteiten.
 
De gemeente Roosdaal is lid van de Interlokale sportregio Pajottenland. Hierdoor kan je deelnemen aan een ruime waaier van regionale sport- en recreatieactiviteiten (seniorensportdag, jongerensportdag, ...) en vormingsactiviteiten.
 

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be