landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Braakliggende gronden

De eigenaars van braakliggende gronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen zijn verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden.

Het is verboden vuilnis, puin of gelijkaardige stoffen op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.

Onderhouden eigenaars hun percelen niet? Dan kan dit onderhoud door het gemeentebestuur worden uitgevoerd op kosten van de overtreder.

Een intensief maaibeheer is nodig om schadelijke ruigtekruiden volledig weg te werken. Alleen zo kan je de uitputting van de wortels bekomen.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op bermen is verboden.

Uittreksel uit het algemeen politiereglement op de openbare overlast (gemeenteraad 30 november 2017):

Hoofdstuk 8 — Onbebouwde terreinen.

Artikel 8.1. De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, enz., tenzij een hogere wetgeving dit beperkt.

Laat de eigenaar na verwittiging toch nog na zijn terrein te onderhouden en schadelijke ruigtekruiden te verwijderen? Dan zal het terrein gemaaid worden op kosten van de overtreder. De overtreder krijgt ook een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal - Privacyverklaring Roosdaal