landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Als begeleider moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan deze terugvinden op: https://www.rijbewijzer.be/stappen/de-begeleider/.

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.

Kostprijs: 22 euro

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.
 • bekwaamheidsattest rijschool (min. 20 uur)

Kostprijs: 22 euro

Eerste rijbewijs

Meebrengen:

 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • voorlopig rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Omwisseling van papieren rijbewijs naar bankkaartmodel

Meebrengen: rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van een rijbewijs door verlies, diefstal, niet-gelijkende foto of verhoging van categorie

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een duplicaat rijbewijs' verkregen door de politie.
 • bewijs van verlies of diefstal (formulier van de politie)
 • indien verhoging van de categorie waarvoor een medisch attest vereist is: het medisch attest door een erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van rijbewijs wegens medisch attest (bezoldigd vervoer of beperkingen)

Meebrengen:

 • medisch attest door erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen. Daarbij geeft je je verlopen internationaal rijbewijs af of in geval van diefstal geeft je een verklaring van diefstal door de Belgische politie af.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Meebrengen:

 • 1 pasfoto
 • rijbewijs

Kostprijs: 18 euro

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Europees rijbewijs

Wordt afzonderlijk onderzocht:

 • betreft het een erkend buitenlands rijbewijs
 • een niet-erkend buitenlands rijbewijs
 • controle op de echtheid en/of categorieën

Na de wettelijke procedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.

Kostprijs: 22 euro

Europees rijbewijs

Voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • identiteitskaart van Belg of verblijfskaart voor vreemdeling
 • bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister
 • verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van Europese Unie

Voor personen die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • de diplomatieke identiteitskaart
 • de consulaire identiteitskaart
 • de bijzondere identiteitskaart

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be