landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, zowel op lokaal vlak als op Europees vlak.

Eerstvolgende geplande verkiezingen:

 • Gemeentelijke verkiezingen: 2024 (om de 6 jaar)
 • Provinciale verkiezingen: 2024 (om de 6 jaar)
 • Vlaamse verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
 • Federale verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
 • Europese verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)

Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats. Die dag moet u uw stem uitbrengen voor de Vlaamse, Federale en Europees Parlement.

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

 • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 maart 2019).
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

U gaat stemmen in de gemeente waar u op 1 maart 2019 ingeschreven bent. In aanloop naar de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief. Op die brief staat vermeld in welk stemlokaal u moet gaan stemmen en wat de openingsuren van het stemlokaal zijn.

Inhoud

1. Kieslijst

2. Wie mag stemmen voor welke verkiezing?

 1. Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement
 2. Voor de verkiezing van het Federaal Parlement
 3. Voor de verkiezing van het Europees Parlement

3. Wanneer kan u uw stem uitbrengen in Roosdaal?

4. Waar moet u stemmen?

5. Elektronisch vs traditioneel stemmen

6. Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

7. Oproepingsbrief

7.1 Ik heb mijn oproepingsbrief verloren / niet ontvangen. Wat moet ik doen?

8. U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

9. Hoe kan u geldig stemmen?

10. Volmacht of verontschuldiging

10.1 Aan wie kan u een volmacht geven?

10.2 Wat heeft u nodig?

10.3 U geeft de volmacht

10.4 Wat moet de volmachtkrijger doen?

10.5 Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

10.6 Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dit nog te regelen?

11. Wanneer mag u volmacht geven/zich verontschuldigen? Wat moet u dan voorzien?

12. In het buitenland op dag van de verkiezingen

13. Belgen die in het buitenland wonen

14. Stemmen voor niet-Belgen

15. Extra openingsuren Gemeentehuis

16. Meer informatie en documentatie