landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, zowel op lokaal vlak als op Europees vlak.

Eerstvolgende geplande verkiezingen:

  • Gemeentelijke verkiezingen: 14 oktober 2018 (om de 6 jaar)
  • Provinciale verkiezingen: 14 oktober 2018 (om de 6 jaar)
  • Vlaamse verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
  • Federale verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)
  • Europese verkiezingen: 26 mei 2019 (om de 5 jaar)

Gemeente- en provincieraadverkiezingen 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeente- en provincieraadverkiezingen plaats. Die dag moet u uw stem uitbrengen voor de gemeente- en de provincieraad.

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

  • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 augustus 2018).
  • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

U gaat stemmen in de gemeente waar u op 1 augustus 2018 ingeschreven bent. In aanloop naar de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief. Op die brief staat vermeld in welk stemlokaal u moet gaan stemmen en wat de openingsuren van het stemlokaal zijn.

Inhoud

1. Kieslijst

2. Wie mag stemmen voor welke verkiezing?

3. Wanneer kan u uw stem uitbrengen in Roosdaal?

4. Waar moet u stemmen?

5. Elektronisch vs traditioneel stemmen

6. Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?

7. Oproepingsbrief

7.1 Ik heb mijn oproepingsbrief verloren / niet ontvangen. Wat moet ik doen?

8. U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

9. Hoe kan u geldig stemmen?

10. Volmacht of verontschuldiging

10.1 Aan wie kan u een volmacht geven?

10.2 Wat heeft u nodig?

10.3 U geeft de volmacht

10.4 Wat moet de volmachtkrijger doen?

10.5 Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

10.6 Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dit nog te regelen?

11. Wanneer mag u volmacht geven/zich verontschuldigen? Wat moet u dan voorzien?

11.1 Medische redenen

11.2 Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van privéredenen

11.3 Verblijf in het buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen (+ gezinsleden)

11.4 Werken op de dag van de verkiezingen

11.5 Student

11.6 Schipper, marktkramer of kermisreiziger (+ gezinsleden)

11.7 Verblijf in een strafinrichting

11.8 Geloofsovertuiging

12. In het buitenland op dag van de verkiezingen

13. Belgen die in het buitenland wonen

14. Stemmen voor niet-Belgen

14.1 Niet-Belgische burgers van de Europese Unie

14.2 Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

15. Extra openingsuren Gemeentehuis

16. Meer informatie en documentatie