Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Het gemeentebestuur van Roosdaal is regelmatig op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen om de personeelsploeg te versterken. Wanneer er lopende vacatures zijn, verneemt u dat steeds via deze pagina.

Openstaande vacatures

De dienst personeel behandelt de dossiers in verband met de vacante betrekkingen bij het gemeentebestuur. Vacante betrekkingen worden via publicatie op de website en in persorganen onder de aandacht gebracht. Heb je interesse voor een bepaalde betrekking, dan vind je in de informatiefolder van de functie terug hoe je je kandidaat kan stellen. Lijst van openstaande vacatures:

Lokaal bestuur:

Spontaan solliciteren

U kan steeds vrijblijvend solliciteren via een brief aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal of via mail personeelsdienst@roosdaal.be. Wij bewaren uw kandidatuur gedurende een jaar. Het is echter niet de werkwijze van het bestuur om vrijblijvende sollicitaties automatisch aan te schrijven bij de openstelling van een betrekking.

Vrijwilligers

Het gemeentebestuur doet geregeld een beroep op de inzet van talrijke enthousiaste vrijwilligers om actief mee te werken aan de organisatie van activiteiten die de gemeente inricht.  Vrijwilligerswerk gebeurt in principe onbezoldigd (kleine forfaitaire vergoeding of vergoeding in natura is mogelijk) en onverplicht en kan ook nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.  De gemeente sluit voor de vrijwilligers een verzekering voor lichamelijke ongevallen af. De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger die in opdracht van de dienst schade aan derden veroorzaakt, is eveneens verzekerd.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen bij de inzet van vrijwilligers, kan je altijd contact opnemen met de betrokken dienst die een oproep doet naar vrijwilligers. De contactgegevens vind je op de webpagina's van de betreffende diensten.

Vacatures in Roosdaal

Klik hier voor een directe link naar de VDAB-pagina met lopende vacatures in Roosdaal

 

 

krul contactDienst Personeel

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 12
personeelsdienst@roosdaal.be