landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Stedenbouwkundig attest

Indien u voor een bepaald perceel een specifiek project of concrete bouwplannen in gedachten heeft maar u bent niet zeker of uw plannen kunnen gerealiseerd worden, is het aangewezen een stedenbouwkundig attest aan te vragen. U hoeft geen eigenaar te zijn van het perceel waar u de werken wil uitvoeren.

Bij de aanvraag dienen plannen gevoegd te worden die het mogelijk maken uw geplande werken voldoende in te schatten. De plannen hoeven niet uitgewerkt te zijn door een architect. Normaal volstaat een schetsontwerp. De bij de aanvraag ingediende gegevens moeten correct zijn. Het afgeleverde attest zal later immers dienen bij de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag.

Het stedenbouwkundig attest bevat een gedetailleerde bestemming van het perceel en geeft aan of de geplande werken al dan niet kunnen uitgevoerd worden. Dit attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van uitreiking.

De dossierkost voor een stedenbouwkundig attest bedraagt 30,00 euro.

Klik hier voor meer informatie over het stedenbouwkundig attest op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be