landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Visietekst

Missie

Huis van het Kind Roosdaal is een samenwerkingsverband tussen verschillende
lokale organisaties dat het welzijn en de gezondheid van kinderen, jongeren,
gezinnen of andere opvoedingsverantwoordelijken wil verhogen.

Visie

Huis van het Kind Roosdaal wil kinderen en gezinnen ondersteunen door:

 • een laagdrempelige hulp- en dienstverlening aan te bieden die het welbevinden en de gezondheid van alle gezinnen verhoogt
 • specifieke aandacht te hebben voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie
 • een vraaggericht aanbod te creëren dat inspeelt op de lokale noden en behoeften van de doelgroep
 • preventief en sensibiliserend te werken
 • ontmoeting te creëren en het netwerk rond gezinnen te versterken
 • signalen te detecteren en door te spelen aan het beleid
 • een centraal aanspreekpunt te zijn dat ondersteunt bij diverse opvoedingsgerelateerde vragen
 • bruggen te bouwen tussen verschillende partners
 • het aanbod van de partners in kaart te brengen en bekend te maken, met oog op een gerichte doorverwijzing van de gebruikers
 • te werken aan een duurzaam en ecologisch Huis van het Kind
 • kinderarmoede te bestrijden
 • gezinnen te ondersteunen bij het samen spelen en het werken aan de band tussen ouders en hun kinderen

Activiteiten

Huis van het Kind Roosdaal vertaalt de missie en visie naar o.a. de volgende activiteiten:

 • vormingsmomenten voor ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken
 • spel- en ontmoetingsmomenten voor gezinnen
 • geefkasten, luierinzameling
 • schoolpremie voor gezinnen met een beperkt budget
 • infopunt voor gezinnen
  • voor vragen rond kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, ...
  • gerichte doorverwijzing
 • activiteiten voor kinderen en jongeren ter aanvulling van het bestaande aanbod
  • het kleuterdorp bij Weekend van de Jeugd
  • Kunstendag voor Kinderen
  • de Buitenspeeldag
 • de Week van de Groeilamp
 • aanspreekpunt kinderopvang
  • Lokaal Overleg
   Kinderopvang
  • uitwerken Lokaal Loket
   Kinderopvang
 • signaleren van noden en behoeften gezinnen via diverse platformen zoals adviesraden
 • aanbieden van kosteloos spelmateriaal