landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 In Roosdaal bestaat het BCSD uit een voorzitter en 6 leden die werden aangesteld tijdens de installatievergadering van de Raad Maatschappelijk Welzijn op 4 januari 2019:
  • CD&V : voorzitter en 3 leden
  • N-VA: 2 leden
  • Groen: 1 lid

De volledige lijst van de leden van het BCSD (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "bijzonder comité sociale dienst")