landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Zorgwonen

Wat?
Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Wie komt in aanmerking?
De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.
Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:

 • 65-plussers
 • Personen met een handicap
 • Personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
 • Personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven.

Voorwaarden

 • In een bestaande woning wordt één ondergeschikte woonéénheid gecreëerd.
 • Vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
 • De ondergeschikte wooneenheid mag max. 1/3 uitmaken van het bouwvolume van de volledige woning. Gemeenschappelijke ruimtes (zoals de keuken) worden hierbij niet meegerekend.
 • Zowel de ondergeschikte woonéénheid als de hoofdwooneenheid moeten eigendom zijn van dezelfde eigenaar.
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van :
  • hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is;
  • hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die hulpbehoevend is.

Fiscaal en financieel
De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als u als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal u daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte, en behoudt u uw volledige uitkering als alleenstaande.

Hoe zorgwonen aanvragen?
Wordt de woning uitgebreid?

 • Neen: enkel melding via het omgevingsloket.
  Gebeuren er geen structurele veranderingen aan uw woning? Dan is een melding voor zorgwonen voldoende. Deze melding kan u online indienen via het omgevingsloket. www.omgevingsloketvlaanderen.be
   
  U maakt bijkomend een afspraak met de woonconsulent van de gemeente,
  een huisbezoek zal worden ingepland waarna er een verslag wordt opgemaakt. Dit verslag dient toegevoegd te worden aan uw aanvraag.
   
 • Ja: vaak omgevingsvergunning nodig.
  Moet u uw woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen waar bij de medewerking van een architect verplicht is. Een architect zal u begeleiden bij uw aanvraag en het dossier digitaal indienen.

Wat als het zorgwonen eindigt?
U moet dit opnieuw online melden via het omgevingsloket.

Premie
Om uw woning aan te passen naar de noden van een hulpbehoevende is in de meeste
gevallen een premie te verkrijgen.
Zo is er de Vlaamse aanpassingspremie en/of de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.
Meer informatie hierover vindt u bij online:
www.vlaanderen.be/vlaamse-aanpassingspremie
www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanpassingspremie#toc-0--1

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be