landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en - evaluatie. Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.

In Roosdaal is het managementteam samengesteld uit:

  • De algemeen directeur
  • De adjunct-algemeen directeur
  • De financieel directeur
  • De bestuurssecretaris technische dienst
  • De bestuurssecretaris burgerzaken, welzijn en vrije tijd

Naast de coördinatie van de gemeentelijke diensten bewaakt het managementteam de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert wekelijks en buigt zich vooral over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.