landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Plan je afspraak bij onze diensten

Welkom bij het lokaal bestuur Roosdaal

Heb je een nieuw rijbewijs nodig? Ga je op reis en heb je een internationale reispas nodig? Wil je een openbaar onderzoek inkijken? Heb je een ander product nodig of wil je uitleg? Geen probleem!

We helpen je graag tijdens de openingsuren! Maak dan steeds vooraf een afspraak bij onze diensten. Op dinsdagvoormiddag ben je welkom zonder afspraak.

Openingsuren

  Burgerzaken Technische dienst Dienst vrije tijd Financiën Sociaal huis
Maandag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Dinsdag 8.30 - 12.00u Vrij inloopmoment Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment 
Dinsdag 18.00 - 19.30u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Woensdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Woensdag 13.00 - 16.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Donderdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Vrijdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak

 

Liever niet in de wachtrij?

 • Check zeker ook het digitaal loket. Je kan er heel wat soorten dienstverlening aanvragen en allerlei officiële documenten bekomen.
  Je zal er versteld van staan hoeveel zaken je online kan regelen.

Burgerloket: www.roosdaal.be/leven-en-welzijn/levensweg/attesten-en-akten

Documentenloket: www.roosdaal.be/digitaal-loket/123-pagina/812-documentenloket

Evenementenloket: www.roosdaal.be/vrije-tijd-en-toerisme/cultuur/evenementenloket

 

Waarvoor kan je terecht tijdens het vrij inloopmoment?
Let op: je kan niet voor álle diensten en producten gewoon het gemeentehuis binnenwandelen. Bepaalde zaken vereisen nu eenmaal een langere verwerktijd. Als we die ook zonder afspraak zouden behandelen, wordt de wachtrij natuurlijk opnieuw terug veel langer. En dat is net wat we willen vermijden. Voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, lijsten we hier op:

Burgerzaken 

Identiteit en reizen

 • Afhalen reispas
 • Reistoelating voor minderjarige aanvragen
 • Aanvragen nieuwe PIN-PUK code

Rijbewijs

 • Afhalen (voorlopig) rijbewijs

Verhuizen en wonen

 • Adreswijziging - aanpassen kaart(en) na controle wijkagent

Akten, attesten en uittreksels

 • Afhalen van akten en attesten
 • Afhalen uittreksel uit het strafregister
 • Handtekening wettigen

Overige

 • Afhalen blanco papier voor wilsverklaring euthanasie
 • Afhalen blanco papier voor laatste wilsbeschikking
 • Afhalen blanco papier voor negatieve wilsverklaring
 • Afhalen blanco papier voor orgaandonatie
 • Verklaring orgaandonatie

 

Milieu

 • Ophalen van een afvalkalender
 • Melding maken: sluikstort, zwerfkatten,…
 • Afgifte aanvraagbdocumenten subsidies (zonder bijkomende informatie, nazicht steeds nodig door milieu)

 

Openbare werken

 • Melding van een probleem op openbaar domein (bv. straatverlichting, put in het wegdek…)
 • Afgeven van ingevulde aanvragen subsidie en rioolaansluitingen

 

Wonen

 • Afhalen aanvraagformulieren/folders
 • Indienen van aanvraagformulieren
 • Maken van melding

 

Financiën

 • Louter informatieve vragen (over bv. belasting- of retributiereglementen, subsidies, facturen of aanslagbiljetten)
 • Aangifte indienen voor gemeentebelastingen (tweede verblijf, ongeadresseerd drukwerk dat reclame bevat, reclameborden (mobiele of vaste aanplakborden), leegstand)
 • Bezwaarschrift indienen met betrekking tot geheven belasting of factuur
 • Afgifte opgevraagde bewijsstukken (bv. rekeninguittreksel)
 • Betalen openstaande schulden
 • Aanvraag afbetalingsplan of betalingsfaciliteiten
 • Vragen van handelaars met betrekking tot het Roosdaals geschenkbonnensysteem
 • Aangifte schadegevallen aan openbaar domein (verzekeringen)
 • Betalingen voor inschrijving bij gemeentelijke activiteiten (bv. seniorennamiddag, kerstontbijtpakketten, …)

 

Sociaal huis

OCMW

 • Algemene informatie/welzijnsvragen (zal vaak ook nog doorverwijzing nodig zijn)
 • Aanvraag premies (stookoliepremie mantelzorgpremie)
 • Afhalen documenten (vb. attest leefloon, attest voor de apotheek,…)

Huis van het Kind

 • Algemene informatie rond opvoedingsvragen, kinderopvang,…
 • Afhalen documenten of premies (vb. schoolpremie)

 

Vrije tijd en welzijn

 • Aankoop toeristische folders (betaling bij financiële dienst)
 • Inschrijvingen en informatie gemeentelijke evenementen (betaling bij financiële dienst)
 • Aanvraag premies en subsidies
 • Informatie, advies en aanvragen
 • Informatie, advies en aanvragen zaalverhuur (sport & culturele infrastructuur) en uitleendienst
 • Algemene info over thema’s toerisme, cultuur, sport, jeugd, welzijn, onderwijs