Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Elektriciteit en aardgas

De distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas op het grondgebied van Roosdaal is Fluvius.

Aardgas en elektriciteit komen over een distributienetwerk van leidingen (lage- of middendruk) en kabels (laag- of middenspanning) tot bij jou thuis of op het werk. Dat netwerk beheren, is de hoofdopdracht van Fluvius.

Wat die exploitatie inhoudt? Fluvius bouwt en onderhoudt bijvoorbeeld de distributienetten, verzorgt de aansluitingen bij je thuis of op kantoor, neemt de meterstanden op ...

Nuttige nummers:

  • Bij gasgeur : 0800 65 0 65 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
    Op dit nummer kan een gasreuk gemeld worden. Oproepen worden prioritair behandeld.
  • Storingen en defecten 078 35 35 00 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Leveranciers

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.

Alles wat te maken heeft met de verkoop en facturatie van elektriciteit en/of aardgas, is geen opdracht meer van de distributienetbeheerder maar van de erkende leveranciers.

Bij de VREG kan je een lijst met leveranciers raadplegen.

Logo De Watergroep

Het drinkwaterleidingnet in Roosdaal wordt geëxploiteerd door De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.

Heb je vragen over de aanvraag van een nieuwe drinkwateraftakking, verhuis, keuring van een waterinstallatie of afvoer van afval- en regenwater… Neem dan een kijkje op www.dewatergroep.be. Ook informatie over de waterkwaliteit, een overzicht van de tarieven of mogelijke storingen in jouw buurt zijn terug te vinden op de website van De Watergroep. Een verhuizing kan je voortaan volledig digitaal afhandelen via de online klantenzone van De Watergroep (www.dewatergroep.be/klantenzone).

Een defect of een beschadiging aan de openbare verlichting kan je melden via een specifieke website van Fluvius of via de straatlampentelefoon: 0800 6 35 35.

Opgepast: niet alle lampen zijn gelijk.

Fluvius staat in voor de lokale openbare verlichting in steden en gemeenten.

Het onderhoud van de verlichting langs gewestwegen gebeurt zowel door Fluvius als door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), afhankelijk van de afspraken in je stad of gemeente.

Op de lichtmast kun je zien wie de verlichting beheert (gele stickers voor Fluvius en witte stickers of cijfermarkeringen voor AWV).

Defecten aan lampen onder beheer van AWV kun je melden via www.meldpuntwegen.be of via het gratis nummer 0800 122 66.