landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meldpunt milieuklachten

Milieuklachten (hinder in verband met geluid, reuk, licht, afval, ongedierte, zwervende en loslopende dieren, bedrijfsactiviteiten, beplanting, ...) kunt u altijd melden op het e-mailadres: milieu@roosdaal.be

U kunt naast het algemene meldingspunt ook rechtstreeks terecht bij één van de volgende toezichthouders:

  • de GAS-ambtenaar: 054 89 13 40 of gas@roosdaal.be
    • in het bijzonder voor de klassieke overlastfenomenen zoals sluikstort, lawaai, etc.
  • de lokale politie: 054 89 13 70 of pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu
    • in het bijzonder voor verkeersproblemen, loslopende dieren, burenruzies, ...
  • de dienst Milieu: 054 89 13 32 of milieu@roosdaal.be
    • in het bijzonder voor hinder door bedrijfsactiviteiten, zwervende katten, verbranden van afval, ...

U kunt ook altijd terecht bij bovengemeentelijke inspecties:

Opgelet: volgende problemen worden niet als milieuklachten omschreven en dienen rechtstreeks gemeld aan de desbetreffende dienst:
Brand: 100
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Dokter van wacht: 1733
Apotheker van wacht: 0900 10 500
Medische spoed: 100
Defecte straatlampen: 0800 63 535
Gasreuk: 0800 65 065
Lek waterleiding: 016 30 13 40