landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meldpunt milieuklachten

Milieuklachten (hinder in verband met geluid, reuk, licht, afval, ongedierte, zwervende en loslopende dieren, bedrijfsactiviteiten, beplanting, ...) kunt u altijd melden op het e-mailadres: milieu@roosdaal.be
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken

Opgelet: volgende problemen worden niet als milieuklachten omschreven en dienen rechtstreeks gemeld aan de desbetreffende dienst:

 • Brand: 100
 • Antigifcentrum: 070 24 52 45
 • Dokter van wacht: 054 50 41 00
 • Apotheker van wacht: 0900 10 500
 • Medische spoed: 100
 • Defecte straatlampen: 0800 63 535
 • Gasreuk: 0800 65 065
 • Lek waterleiding: 016 30 13 40

Tijdens de kantooruren (8u30 tot 16u) kunt u terecht op de milieudienst 054 89 13 32 voor alle aspecten, bij afwezigheid kunt u zich ook wenden tot één van de toezichthouders zoals hieronder beschreven.

U kunt naast het algemene meldingspunt ook rechtstreeks terecht bij één van de volgende toezichthouders:

 • de gemeenschapswacht: Gregory Goossens: 0473 61 29 36 of Sofie Syroit: 054 89 13 35 of gemeenschapswacht@roosdaal.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      > in het bijzonder voor hinder op de openbare weg, zwerfvuil, verbranding, reclameborden, ...;

 • bij de lokale politie: 054 89 13 72 of 
  pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      >  in het bijzonder hinder door het verkeer, loslopende  honden, burenruzie, ...
 • de milieuambtenaar: 054 89 13 32 
  david.vandermijnsbrugge@roosdaal.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
      > in het bijzonder voor hinder door bedrijfsactiviteiten, zwervende katten, sluikstorten op private terreinen, hinder door beplanting tussen private terreinen, verbranden van afval, ...

Buiten de kantooruren:

 • bij dringende gevallen bij de politie
 • in het geval van minder dringende situatie: zie het algemene nummer of e-mailadres

U kunt ook altijd terecht bij bovengemeentelijke inspecties:

 • milieu-inspectie: 016 21 11 50 of 
  milieu-inspectie.vbr@lne.vlaanderen.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
 • natuurinspectie: 02 454 87 58 of 
  natuurinspectie.vbr@vlaanderen.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
 • dierenwelzijn: 02 524 74 30 of 
  dierenwelzijn.gent@health.fgov.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
 • vogelbescherming: www.vogelbescherming.be 
 • voedselagentschap: 0800 13 550 fax 02 21 18 260 of 
  meldpunt@favv.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
 • Politiezone TARL: 053 65 00 65 of 
  politie@tarl.be
  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
 • Politie DRINGEND: 112

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be