landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto bladeren

Personenvervoer

Bezoldigd personenvervoer

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) heb je een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Een vergund taxivoertuig of een voertuig dat gebruikt wordt voor een dienst voor het verhuren van voertuigen of ceremoniewagens zijn te herkennen aan de groene, geplastificieerde kaart opgemaakt door het gemeentebestuur.

Het 'bezoldigd personenvervoer' valt in te delen in 2 categorieën:

  • Taxi
  • Verhuur Voertuig met Bestuurder (VVB)

Soms gaat het om subtiele verschillen tussen een taxidienst en dienst VVB. Alles hangt af van het soort dienstverlening welke je aanbiedt.

Welke dienstverlening?

VVB

Je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten.De ritten moeten vooraf geregistreerd zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming.Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst en moet door de klant, vóór het instappen, ondertekend worden.De betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je moet de betalingsbewijzen bij houden.

TAXI

In alle andere situaties moet je over een taxivergunning en taxivoertuig (verplicht uitgerust met een taxilicht, taxameter en randapperatuur) beschikken.

Vergunning aanvragen

Vul hiervoor het aanvraagformulier voor een taxidienst in of dat voor een dienst verhuur voertuig met bestuurder. Opgelet, deze aanvraagformulieren zijn verschillend van opmaak, kies dus het juiste. De formulieren moeten volledig ingevuld zijn en voorzien van de gevraagde bijlagen, enkel complete aanvragen kunnen verwerkt worden.

Kosten

De vergunning en benodigde voertuigkaarten worden gratis afgeleverd.

Voor de exploitatie van een taxidienst is er geen belasting van toepassing op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.

Op Vlaams niveau worden VVB-voertuigen belast (250 euro/jaar/per voertuig + indexering).