landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Conform artikel 286§1 van het Decreet Lokaal Bestuur (dat in werking is getreden op 1 januari 2019), publiceert de burgemeester op de gemeentelijke website een overzicht van :

(...)
9° de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
10° de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
(...)

De gemeente Roosdaal neemt deel aan de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: