landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Conformiteitsattest voor huurwoningen die voldoen aan de woningkwaliteitnormen

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse overheid een grootschalige campagne over de woningkwaliteitsnormen gelanceerd zodat huurders, verhuurders en eigenaars er meer vertrouwd met geraken. De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Het gaat vooral over essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. Die woningkwaliteitsnormen liggen sedert 1 januari 2021 vast in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Een woning die aan de kwaliteitsnormen voldoet biedt aan de bewoner de zekerheid dat de woning veilig en gezond is en dat ze geschikt is voor bewoning. Als een huurwoning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen, kan de gemeente een conformiteitsattest voor de woning afleveren. In bepaalde gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Sedert 1 januari 2020 moeten alle Vlaamse woningen voorzien zijn van voldoende rookmelders. Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op weg van de slaapkamer naar buiten (de kortste vluchtweg). Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn of waarin een technische installatie staat moeten minstens één rookmelder hebben. Voor een woning zonder rookmelders kan geen conformiteitsattest afgeleverd worden.

Alles wat je moet weten over de minimale woningkwaliteitsnormen en een handige brochure vind je hier.

De gemeente werkt momenteel aan de opmaak van een reglement om het conformiteitsattest te verplichten voor huurwoningen.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be