landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Conformiteitsattest voor huurwoningen die voldoen aan de woningkwaliteitnormen

Wat ?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen, voor zowel de huurder als de verhuurder:

 • de huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en geschikt is voor bewoning
 • de verhuurder is zeker dat zijn huurwoning, bij aanvang van de huur, voldoet aan de woningkwaliteitsnormen ; bij betwisting heeft de verhuurder een bewijs dat zijn woning bij aanvang van de huur conform was
 • de woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s
 • de staat van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij, die een technisch verslag opmaakt ; op basis van dit technisch verslag beslist de burgemeester over de aflevering of weigering van het conformiteitsattest
 • het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen dat er in de woning mag wonen, kortom de bezettingsnorm

Het conformiteitsonderzoek

Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur, aan de hand van het technisch verslag, de kwaliteit van de woning en van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

U kan uw woning zelf, voor het inplannen van het woningonderzoek, controleren aan de hand van de checklist ‘Het conformiteitsonderzoek voorbereiden’ of de woningkwaliteitswijzer van Vlaanderen.

Het technisch verslag

Het technisch verslag is een controlelijst waarop de woningcontroleur de gebreken in de woning aanduidt. Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken, die zijn ingedeeld in drie categorieën.

 • Categorie I : lichte gebreken
  • zes gebreken (of minder) van categorie I = de woning is conform
  • zeven gebreken van categorie I = één gebrek van categorie II
 • Categorie II : ernstige gebreken, zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid
  • één gebrek categorie II = de woning is ongeschikt (verhuren is strafbaar!)
 • Categorie III : ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheid
  • één gebrek categorie III = de woning is ongeschikt en onbewoonbaar (verhuren is strafbaar!)

Wanneer ben ik verplicht het conformiteitsattest aan te vragen?

Het conformiteitsattest is bij elke nieuwe te huur aanbieding van een huurwoning ouder dan 10 jaar verplicht. Dit dient vermeld te worden in alle publiciteit met betrekking tot de huuraanbieding.

20210705 tabel conformiteitsattest

Tip:  U kan het bouwjaar van uw woning opzoeken via https://woningpas.vlaanderen.be 

Procedure en aanvraag

U kunt een conformiteitsattest aanvragen vanaf 1 oktober 2021:

U krijgt een bevestiging van de aanvraag per post of ontvangstbewijs (bij afgifte in het gemeentehuis). U ontvangt binnen de 60 dagen na uw aanvraag een beslissing (aflevering conformiteitsattest of weigering).

Na uw aanvraag ontvangt u de factuur. De gemeenteraad heeft ineen retributiereglement de vergoeding voor de aanvraag van een conformiteitsonderzoek vastgesteld op 105,78 euro (geïndexeerd bedrag vanaf 1 februari 2024).

schema conformiteitsattest 

Als u op het moment van de verplichting niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, wordt uw huurwoning opgenomen in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’. U wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een registratieattest. U kan een beroep (formulier beroep) indienen als u niet akkoord gaat met de opname in de inventaris.

Wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd, wordt de huurwoning automatisch geschrapt uit de inventaris. U kan ook zelf een schrapping (formulier schrapping) uit de inventaris vragen, wanneer de woning geen huurwoning meer is, gesloopt werd of een andere functie kreeg.

Nuttige documenten

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be