landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Aansluiting openbare riolering

Indien uw woning nog niet aangesloten is op de openbare riolering en u wenst deze te laten aansluiten dient u een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen bij de technische dienst van de gemeente.

Bij het afleveren van een omgevingsvergunning met nieuwe rioleringsaansluiting vindt u het formulier terug bij het goedgekeurde dossier.

De aansluiting op de openbare riolering vraagt u dan aan door het formulier ‘aanvraag aansluiting op de openbare riolering’ samen met een conform keuringsattest aan ons te bezorgen via technischedienst@roosdaal.be.

De lijst met gecertificeerde keuringsinstanties is terug te vinden op www.vlario.be. De werken kunnen niet uitgevoerd worden zolang het keuringsattest niet in ons bezit is.

U dient de riolering zodanig te ordenen dat alle afvalwater gescheiden van het hemelwater kan afgevoerd worden tot aan een dubbele controleput die wordt ingeplant ter hoogte van de rooilijn en die zal worden aangesloten op de openbare riolering.

Gelieve een uitvoeringstermijn van minstens 2 maand te rekenen vanaf uw aanvraag tot de aansluiting.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be