landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

ILV Sportregio Pajottenland

Sportregio Pajottenland werd in 1997 opgestart met 10 gemeenten: Affligem,  Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever. De provincie ondersteunde de hele periode deze regiowerking met een halftijdse coördinator en financiële middelen. Vanaf 1 januari 2018  zijn de provincies echter niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals cultuur, jeugd, welzijn en sport. Dit betekent dat de werking van de Sportregio Pajottenland niet langer kan rekenen op provincie Vlaams-Brabant zoals het ooit gewend was.

De tien sportdiensten die zich in 1997 engageerde in het samenwerkingsverband, blijven enthousiast om nauw met elkaar samen te werken. Gesterkt door hun schepenen van sport, is daarom besloten om vanaf 1 januari 2018 een interlokale vereniging Sportregio Pajottenland op te richten. Deze nieuwe structuur wordt gedragen door de tien gemeentelijke sportdiensten en krijgen steun van Sport Vlaanderen.

Wat doet deze interlokale vereniging, oftewel ILV, juist? Dit gaat van groepsaankopen op vlak van sportmateriaal, over samen werken aan een regionaal subsidiereglement tot de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

  • voorzien van een laagdrempelig sportaanbod in teken van het Bewegen op Verwijzing project
  • organisatie G-sportkamp
  • organisatie Kijk! Ik fiets!
  • organisatie Personeelspportdag
  • organisatie kleuterhappenings
  • organisatie Sporteldag

Voorzitter van de ILV Sportregio Pajottenland is  Johan Van Lierde (Sportschepen Roosdaal), de ondervoorzitter is Gunther Dewilde (Sportschepen Gooik).