landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Financieel directeur

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

 • het opstellen (in overleg met het managementteam) van:
  • het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en de jaarlijkse herziening ervan;
  • het voorontwerp van de financiële nota van het budget en de budgetwijzigingen;
  • het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen.
 • het voeren en het opsplitsen van de boekhouding en het opmaken van de inventaris en de jaarrekening.
 • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;
 • het thesauriebeheer.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

 • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire & financiële impact.
 • het debiteurenbeheer, in zonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

De financieel directeur staat eveneens in voor de uitvoering van de betalingen (girale uitgaven), na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de algemeen directeur.

 

krul contactFinancieel directeur
Joos Van Droogenbroeck

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 60
joos.vandroogenbroeck@roosdaal.be