landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De cultuurraad

De Cultuurraad Roosdaal bestaat uit een 40-tal Roosdaalse socio-culturele verenigingen van diverse aard: toneel, creatie, muziek… en individueel geïnteresseerden. Deze raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd cultuurbeleid voor alle inwoners. Ze brengt op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uit over alle aangelegenheden betreffende cultuur in de gemeente.

De socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad, kunnen jaarlijks rekenen op werkingssubsidies (verdeeld op basis van een puntensysteem) en op projectsubsidies (na aanvraag en goedkeuring van specifieke culturele projecten).

Jaarlijks organiseert de cultuurraad ook heel wat activiteiten i.s.m. het gemeentebestuur.

  • Voorzitter: Bert De Moortel
  • Ondervoorzitter: Kristien Hemerijckx
  • Penningmeester: Patricia Geeroms

Voor meer informatie over de Cultuurraad Roosdaal kan u terecht bij de dienst cultuur.

 

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be