landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

DSD-toestel

Snelheid

'Snel' een woordje uitleg

Trafficount toestel

Vaste snelheidsinformatieborden

Mobiele DSD-toestellen

Kaart snelheidsregimes

Snelheidscontroles (cijfers politie)

Resultaten vaste snelheidsinformatieborden (zones 30) (cijfers gemeente)


'Snel' een woordje uitleg

Denk jij voldoende aan je snelheid in het verkeer? Meestal, soms, nooit?

Snelheid is een probleem in veel straten. Dat kunnen en moeten we samen aanpakken:

 • Veel mensen vinden dat snelheid een probleem is maar helaas bevestigt bijna iedereen in hetzelfde gesprek dat ze ook wel eens te snel rijden … Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. Te weinig mensen staan daar bij stil. Klagen is gemakkelijk.
 • Naast onszelf is er handhaving nodig. De politie voert regelmatig flitscontroles uit op verschillende locaties in Roosdaal. De capaciteit voor flitscontroles binnen onze politiezone TARL wordt ingezet in de vier gemeentes van de zone: Roosdaal, Liedekerke, Affligem en Ternat.
 • Naast onszelf en de politie is er de wegbeheerder. In Roosdaal is dat de gemeente (uitgezonderd gewestwegen).
  • Via maatregelen of kleine of grote ingrepen aan het wegbeeld is het mogelijk een gepaste verkeerssituatie/wegbeeld te creëren waar (de meeste) bestuurders automatisch de gewenste snelheid rijden. Er zijn veel locaties in Roosdaal waar ingrepen nodig zijn (historiek, oude situaties die niet aangepast zijn aan het verkeer van vandaag) en er is een beperkte capaciteit van de dienst mobiliteit. Uiteraard is er ook budget nodig. Overal tegelijk ingrijpen lukt dus niet. Daarom is een mobiliteitsplan belangrijk (www.roosdaal.be/mobiliteitsplan): zo kan op langere termijn budget voorzien worden en kunnen prioriteiten worden gesteld. Kleine (goedkope) ingrepen lossen soms al veel op. Het zijn quick wins. Daar wordt voor zover mogelijk vandaag al op ingezet.
  • Daarnaast is ook sensibilisatie rond snelheid belangrijk, samen met cijfermateriaal (meetgegevens). Hieronder lees je hoe Roosdaal sensibiliseert en meet.

Trafficount toestel

Een klein "bakje" meet en registeert

 • de snelheid
 • het tijdstip
 • de hoeveelheden
 • het type (vrachtwagen/bus, bestelwagen, wagen, motor/fiets)

van voertuigen.

Het toestel wordt sinds april 2020 ingezet op verschillende locaties in Roosdaal. Het helpt de gemeente om inzichten te krijgen in hoeveelheden zwaar verkeer enerzijds, anderzijds helpen de snelheidscijfers (samen met de cijfers van de mobiele dsd-toestellen - zie verder) bij het bepalen van de flitslocaties van de politie.

Meer info.


Vaste snelheidsinformatieborden

In de Brusselstraat en Koning Albertstraat (schoolomgevingen) staan sinds 2019 permanent vaste snelheidsinformatieborden. De toestellen tonen de snelheid aan de bestuurders en zijn vooral bedoeld om te sensibiliseren. Het is ook mogelijk om de toestellen uit te lezen (snelheden, tijdstippen, hoeveelheden verkeer). Zo kan de gemeente bij verkeersanalyse gericht de meetresultaten van een bepaalde periode uitlezen.

In 2022 werden nog 16 andere locaties voorzien van een vast snelheidsinformatiebord. Bekijk hier een overzichtskaart.


Mobiele DSD-toestellen

DSD staat voor Data Speed Display. In het Nederlands wordt het meestal ‘snelheidsinformatiebord’ genoemd (of DSD-toestel, DSD-bord).

Deze snelheidsinformatieborden

 • sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheid
 • meten en registreren het verkeer: de hoeveelheid, de snelheid en het tijdstip

De gemeente Roosdaal bezit drie dergelijke toestellen. Deze worden maximaal ingezet. Alleen tijdens onderhoud of bij een defect worden ze niet gebruikt. De toestellen kunnen in principe overal geplaatst worden aan bestaande palen (signalisatie, verlichting, ...), ze zijn "mobiel".

Sensibilisering:

Het DSD-toestel ingesteld volgens het op die plaats geldende snelheidsregime (in Roosdaal 30, 50 of 70 km/u). Het toestel registreert de snelheid van elk voertuig en toont deze op het scherm. Bij het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid kleurt de snelheidsweergave rood.

Meten en analyse:

DSD-toestellen meten en registreren het verkeer. De hoeveelheden, de snelheden en tijdstippen van voorbij rijdende voertuigen worden geregistreerd door het toestel. Deze gegevens worden na een meetperiode uitgelezen en geanalyseerd.

En verder:

Waar en waarom worden DSD-toestellen geplaatst?

 • Maandelijks wordt de lijst van locaties vastgelegd en aangepast op het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO) met o.a. de burgemeester, de politie, de dienst mobiliteit en de technische dienst. De aanleidingen kunnen divers zijn:
  • een melding of klacht van (te) snel verkeer door een burger
  • analyse voor of na een herinrichting
  • sensibilisering (en analyse) bij wegenwerken: in de werfzone en op de omleggingswegen
  • sensibilisering in een zone 30
  • ...
 • Meten is weten. De hoeveelheid en de snelheid van het verkeer in een bepaalde straat vraagt soms om maatregelen. Soms is er alleen een vermoeden van bijvoorbeeld te snel rijdend verkeer of wordt al snel gezegd "wat wordt er hier toch rap gereden", een meting met een DSD-toestel bevestigt dan al of niet dat vermoeden. Meetcijfers uitgevoerd op verschillende tijdstippen kunnen ook een evolutie aantonen. Daarom is het belangrijk cijfers te hebben.
 • Veiligheid: verkeersborden en sensibilisering via DSD-toestellen dragen bij aan een gepaste snelheid en dus aan de veiligheid. Omdat sommige bestuurders hun rijgedrag alleen bijsturen na het krijgen van een een snelheidsboete zijn er natuurlijk ook politiecontroles en wordt er beboet. De meetresultaten van de DSD-toestellen bepalen vaak mee de frequentie van controles in een bepaalde straat. Dit wordt maandelijks besproken op het GVO.

Ik rijd met mijn wagen voorbij een DSD-toestel en het toestel toont mijn snelheid niet. Hoe komt dit?

Dit kan betekenen:

 • De batterij van het toestel is leeg. Dit gebeurt meestal aan het einde van de meetperiode als het toestel nog niet opgehaald is. Soms wordt de batterij ter plaatse vervangen voor een volgende meetperiode op eenzelfde plaats.
 • Het gaat om een verborgen meeting, het scherm met de snelheidsweergave wordt bewust uitgeschakeld of afgedekt. Het DSD-toestel valt minder op in het straatbeeld en het sensibiliserend effect wordt hiermee teniet gedaan. Het (soms) vertragend effect dat door de snelheidsweergave wordt veroorzaakt verdwijnt. Het toestel meet en registreert wel gewoon verder.

Soms wordt een DSD-toestel in eenzelfde straat al na een korte periode verplaatst of meteen weggenomen. Waarom?

Wanneer DSD-toestellen langdurig opgesteld staan op eenzelfde locatie, verdwijnt na een tijdje het sensibiliserend effect. Het verkeer "wordt het gewoon". Daarom wordt meestal gekozen voor relatief korte meetperiodes (1 tot 2 weken) op eenzelfde locatie. Soms wordt een toestel in eenzelfde straat op verschillende plaatsen opgesteld gedurende verschillende meetperiodes voor een optimaal sensibiliserend effect of om een totaalbeeld te krijgen van de snelheden (meetresultaten) van de hele straat.


Kaart snelheidsregimes

De maximale toegelaten snelheid wordt gesignaleerd door verkeersborden op het terrein. De gemeenteraad besluit via een gemeentelijk aanvullend reglement hoe/waar de snelheidszones afgebakend worden:


Snelheidscontroles (cijfers politie)

 Datum/maand   Locatie   Snelheids-
 regime
 Aantal   Overtreders 
 (aantal) 
 Overtreders 
 (%) 
 Max.
 snelheid 
 3 juli 2024  Gasthuisstraat thv. nr. 110 30 km/u 110  46  41,8 %  51 km/u 
 14 juni 2024  Korte Kamstraat thv. nr. 28 30 km/u 23  11  47,8 %  50 km/u 
 12 juni 2024  Koning Albertstraat thv. nr. 178 50 km/u 248  2,4 %  61 km/u 
 30 mei 2024  Ijzerenkruisstraat thv. nr. 13 50 km/u 227  27  11,9 %  75 km/u 
 28 mei 2024  Koning Albertstraat thv. nr. 196 50 km/u 143  14  9,8 %  73 km/u 
 24 mei 2024  Gasthuisstraat thv. nr. 110 30 km/u 147  63  42,9 %  48 km/u 
 14 mei 2024  Lombeekstraat thv. nr. 57 50 km/u 59  10  16,9 %  69 km/u 
 8 mei 2024  Nieuwe Kaai thv. nr. 10 50 km/u 266  52  19,5 %  72 km/u 
 25 april 2024  Nieuwe Kaai thv. nr. 10 50 km/u 142  27  19,0 %  85 km/u 
 19 april 2024  Lombeekstraat thv. nr. 74 50 km/u 80  10,0 %  73 km/u 
 19 april 2024  Nieuwe Kaai thv. nr. 10 50 km/u 238  48  20,2 %  74 km/u 
 17 april 2024  Koning Albertstraat thv. nr. 178 50 km/u 114  2,6 %  62 km/u 
 5 april 2024  Kerkstraat thv. nr. 7 30 km/u 246  145  58,9 %  59 km/u 
 26 maart 2024  Kraanstraat thv. nr. 71 50 km/u 302  46  15,2 %  75 km/u 
 26 maart 2024  Kerkstraat thv. nr. 7 30 km/u 481  220  45,7 %  58 km/u 
 20 maart 2024  Kerkstraat thv. nr. 7 30 km/u 452  181  40,0 %  54 km/u 
 12 maart 2024  Kerkstraat thv. nr. 7 30 km/u 481  261  54,3 %  57 km/u 
 11 maart 2024  J. De Schepperstraat 50 km/u 635  103  16,2 %  72 km/u 
 5 maart 2024  Donkerstraat thv. nr. 8 50 km/u 155  22  14,2 %  70 km/u 
 1 maart 2024  Koning Albertstraat thv. nr. 214 50 km/u 183  24  13,1 %  82 km/u 
 27 februari 2024  Kraanstraat thv. nr. 77 50 km/u 75  13  17,3 %  72 km/u 
 5 februari 2024  Kraanstraat thv. nr. 59 50 km/u 143  52  36,4 %  71 km/u 
 2 februari 2024  Ijzerenkruisstraat thv. nr. 13 50 km/u 278  35  12,6 %  95 km/u 
 30 januari 2024  Donkerstraat thv huisnummer 10 50 km/u 94  3,2 %  63 km/u 
 26 januari 2024  Koning Albertstraat thv huisnummer 214 50 km/u 150  42  28,0 %  75 km/u 
 23 januari 2024  Kraanstraat thv huisnummer 77 50 km/u 238  24  10,1 %  70 km/u 
 12 januari 2024  Nieuwe Kaai thv huisnummer 10 50 km/u 160  36  4,4 %  76 km/u 
 10 januari 2024  J. De Schepperstraat thv huisnummer 11 50 km/u 666  158  23,7 %  86 km/u 
 21 december 2023  Koning Albertstraat thv huisnummer 201 30 km/u 141  28  19,9 %  51 km/u 
 13 december 2023  Kaaitvaartstraat thv huisnummer 12 50 km/u 164  16  9,8 %  65 km/u 
 7 december 2023  Koning Albertstraat thv huisnummer 199 30 km/u 199  33  16,6 %  51 km/u 
 1 december 2023  Kleemstraat thv huisnummer 107 50 km/u 92  4,3 %  60 km/u 
 21 november 2023  Koning Albertstraat thv huisnummer 7 50 km/u 135  2,2 %  62 km/u 
 13 november 2023  Kaaitvaartstraat thv huisnummer 26 50 km/u 123  10  8,1 %  68 km/u 
 7 november 2023  Koning Albertstraat thv huisnummer 7 50 km/u 296  14  4,7 %  68 km/u 
 3 oktober 2023  Nieuwe Kaai 50 km/u 291  71  24,4 %  74 km/u 
 3 oktober 2023  Ijzerenkruisstraat 50 km/u 343  42  12,2 %  85 km/u 
 25 september 2023  Nieuwe Kaai 50 km/u 152  43  28,3 %  77 km/u 
 26 juni 2023  Koning Albertstraat 30 km/u 134  16  11,9 %  50 km/u 
 20 juni 2023  Hoogstraat 50 km/u 44  0,0 %  50 km/u 
 12 juni 2023  Koning Albertstraat 50 km/u 340  82   24,1 %  94 km/u 
 6 juni 2023  Nieuwe Kaai 50 km/u  145  35  24,1 %   
 31 mei 2023  Hoogstraat 50 km/u 94  2,1 %  61 km/u 
 26 mei 2023  Koning Albertstraat 50 km/u 122  27  22,1 %  88 km/u 
 21 april 2023  Koning Albertstraat 50 km/u 127  28  9,4 %   
 19 april 2023  Donkerstraat 50 km/u 136  6,6 %   
 4 april 2023  Koning Albertstraat 50 km/u  158  28  17,7 %  79 km/u 
 1 maart 2023  J. De Schepperstraat 50 km/u 361  104  28,8 %  81 km/u 
 15 februari 2023  Nieuwe Kaai 50 km/u 206  60  29,1 %  84 km/u 
 18 januari 2023  Nieuwe Kaai 50 km/u 192  27  14,1 %  72 km/u 
 23 december 2022  J. De Schepperstraat 50 km/u 348  50  14,1 %  80 km/u 
 28 december 2021  Donkerstraat 50 km/u 11   6,3 %  64 km/u 
 22 december 2021   Nieuwe Kaai 50 km/u 201  49  24,4 %  74 km/u 
 20 december 2021   Nieuwe Kaai  50 km/u 202  42  20,8 %  77 km/u 
 20 december 2021   Omer De Vidtslaan 50 km/u 228  31  13,6 %  77 km/u 
 6 december 2021   Brusselstraat (schoolomgeving) 30 km/u  603  193  32,0 %  60 km/u 
 14 juli 2021  Nieuwe Kaai 50 km/u 190  56  29,5 %  79 km/u 
 7 juli 2021  Ijzerenkruisstraat  50 km/u 260  39 

15,0 % 

75 km/u 
 1 juli 2021  Omer De Vdtslaan 50 km/u 351  50  14,2 %  88 km/u 
 29 juni 2021  Nieuwe Kaai 50 km/u 183  56  30,6 %  81 km/u 
 22 juni 2021  Ijzerenkruisstraat 50 km/u 302  35  11,5 %  85 km/u 
 7 juni 2021  Nieuwe Kaai 50 km/u  422  104   24,6 %  85 km/u 
 2 juni 2021  Nieuwe Kaai 50 km/u  285  90   31,6 %  89 km/u 
 25 mei 2021  Tenzuivenestraat  50 km/u  124   5   4,0 %   67 km/u 
 April 2021  Nieuwe Kaai  50 km/u  452   91   20,1 %   86 km/u 
 April 2021  J. De Schepperstraat  50 km/u  43   18   41,9 %   95 km/u 

 Vermelding van controlecijfers op deze pagina sinds april 2021. Bron: politiezone TARL.


Resultaten vaste snelheidsinformatieborden (zones 30) (cijfers gemeente)

 

Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. We maken er samen werk van.