landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Milieubeleid

 Veel mensen en niet in het minst de jongeren zijn zeer gevoelig voor milieu- en natuurwaarden en voor het behoud ervan. In bevragingen van bevolkingsgroepen over wat hen nauw aan het hart ligt staat milieu bovenaan de lijst van de prioriteiten. 

Het verlangen om milieubewustzijn om te zetten in milieugedrag is bij veel mensen groot en de frustratie dit niet te kunnen doen door gebrek aan milieuvriendelijke alternatieven is soms hevig.  Gezonde lucht, proper water, een leefbare omgeving en voldoende natuur in de buurt: dit hoeft geen utopie te zijn maar zijn de basisbehoeften en –rechten van elke inwoner. 

De gemeente draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.  Zelfs met minder geld en personeel kan er op lokaal niveau vlak veel gebeuren voor een beter milieu en een sterkere natuur.

Voor de realisatie van deze doelstellingen is het uitvoeren van een aantal projecten nodig. Daarom is het belangrijk dat mensen positief staan tegenover bepaalde maatregelen en zelf ook oplossingen en verbeteringen kunnen voorstellen.  De problemen waarmee we geconfronteerd worden zijn soms zo complex dat alle input welkom is.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be