landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Elektriciteit en aardgas

De distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas op het grondgebied van Roosdaal is Fluvius.

Aardgas en elektriciteit komen over een distributienetwerk van leidingen (lage- of middendruk) en kabels (laag- of middenspanning) tot bij jou thuis of op het werk. Dat netwerk beheren, is de hoofdopdracht van Fluvius.

Wat die exploitatie inhoudt? Fluvius bouwt en onderhoudt bijvoorbeeld de distributienetten, verzorgt de aansluitingen bij je thuis of op kantoor, neemt de meterstanden op ...

Nuttige nummers:

  • Bij gasgeur : 0800 65 0 65 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
    Op dit nummer kan een gasreuk gemeld worden. Oproepen worden prioritair behandeld.
  • Storingen en defecten 078 35 35 00 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Leveranciers

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.

Alles wat te maken heeft met de verkoop en facturatie van elektriciteit en/of aardgas, is geen opdracht meer van de distributienetbeheerder maar van de erkende leveranciers.

Bij de VREG kan je een lijst met leveranciers raadplegen.