landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkoop woningen Kattemstraat

Het lokaal bestuur Roosdaal gaat over tot de verkoop van volgende woningen:

 • Kattemstraat 1 – 1760 Roosdaal
  • Handelshuis met 4 slaapkamers / 3 verdiepingen (incl. zolder) / garage / veranda / koer
  • Staat: op te frissen
  • Kadastrale gegevens: 1ste afd / Sectie B / Nr. 486G
  • Geschatte oppervlakte: 355 m²
 • Kattemstraat 53 – 1760 Roosdaal
  • Woonhuis met 3 slaapkamers / 3 verdiepingen (excl. Kelder)
  • Kadastrale gegevens: 1ste afd / Sectie B / Nr. 529MG
  • Geschatte oppervlakte: 237 m²

Voor meer info kan je terecht bij : Trevi Liedekerke, Stationsstraat 140 te 1770 Liedekerke, liedekerke@trevi.be , 053 41 17 09

Trevi Liedekerke  zorgt voor de verkoop en contacten in opdracht van het lokaal bestuur Roosdaal

Kattemstraat 1 fotoKattemstraat 53 foto

Hoor wie klopt daar? Weet wie je binnenlaat!

Valse energieleveranciers, zogezegde bankmedewerkers en agenten die er in feite geen zijn… Criminelen gebruiken steeds vaker inventieve voorwendsels om zich toegang tot een woning te verschaffen en zo op een listige manier een diefstal te plegen. De FOD Binnenlandse Zaken wil de burger met een informatiecampagne sensibiliseren en tips geven om zich tegen deze vorm van diefstal te beschermen.

Stijging van het aantal diefstallen met list

Het fenomeen ‘diefstal met list’ zit sinds vorig jaar terug in de lift. In 2021 deden 4290 slachtoffers van dit type misdrijf aangifte bij de politie, een stijging van ongeveer 5% in vergelijking met 2020. Om de evolutie van deze vorm van eigendomscriminaliteit in 2022 in kaart te brengen, voerde de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken afgelopen november een peiling uit bij diefstal-preventieadviseurs over het hele land. Ongeveer dertig procent van de 70 respondenten stelt dat ze dit najaar een stijging van het aantal diefstallen met list hebben waargenomen in hun werkgebied.  

Daders spelen in op de actualiteit

Daders van diefstal met list laten zich vaak door de actualiteit inspireren bij hun keuze voor een bepaald profiel waarmee ze zich in de woning van hun slachtoffers trachten binnen te praten. Zo raakten er tijdens de gezondheidscrisis van de afgelopen jaren verschillende gevallen bekend van dieven die zich voordeden als medisch personeel dat aan huis covid-testen kwam afnemen. Tijdens de huidige energiecrisis zien we steeds vaker valse energieleveranciers opduiken. Andere beroepen waarvoor daders van diefstal met list zich het vaakst uitgeven zijn telecomleveranciers, meteropnemers van elektriciteit/water en medewerkers van een klusjesdienst.

Diefstal met list in combinatie met online oplichting

Ook wordt er de laatste tijd steeds vaker melding gemaakt van criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers. In vele gevallen nemen deze daders eerst telefonisch contact op om te melden dat er verdachte transacties op een bankrekening werden vastgesteld. Vervolgens stelt de valse bankmedewerker een huisbezoek voor om het probleem te op te lossen. Eenmaal binnen, overtuigt de valse bankmedewerker het slachtoffer om samen via digitaal bankieren enkele handelingen te verrichten. Ondertussen worden bankgegevens van de slachtoffers gestolen. Ook kan de dader ondertussen in huis diefstal plegen van waardevolle voorwerpen.

Kwetsbaarheid en schaamte bij slachtoffer

Gepensioneerden, in het bijzonder alleenstaande vrouwen, zijn vandaag het vaakst doelwit van diefstal met list. Men vermoedt dat een groot deel van de diefstallen met list echter niet wordt aangegeven. Het gaat immers vaak om beperkte verliezen. Bovendien schamen slachtoffers er zich vaak voor dat ze zich om de tuin hebben laten leiden. Diefstal met list kan echter iedereen overkomen en het is dan ook belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en slachtoffers aan te moedigen om aangifte te doen.

Checklist

Om jezelf te beschermen tegen diefstal met list, kan je jezelf enkele vragen stellen wanneer je overweegt om iemand binnen te laten:

Verwacht je bezoek van deze persoon?
Ken je deze persoon of de organisatie waartoe die behoort?
Is deze persoon bereid om later langs te komen?
Draagt deze persoon een uniform?
Heeft deze persoon een dienstvoertuig?
Als je twijfelt, laat je de persoon niet binnen. Je kan controleren of deze persoon zegt wie die is door fysiek, online of telefonisch informatie in te winnen bij de organisatie waarvan die beweert deel uit te maken. 

Meer info over diefstal met list lees je hier:  https://www.besafe.be/nl/diefstal/diefstal-met-list

Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek doven straatverlichting, m.u.v. gewestwegen vanaf 4 december

Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek doven straatverlichting vanaf 4 december. Stijgende energieprijzen en de zoektocht naar besparingen zijn actueler dan ooit. Lokale besturen hebben af te rekenen met een energiekost die gemiddeld ruim 4x hoger ligt dan voorheen.

Een grote hap van het energieverbruik vinden we terug in de openbare verlichting.

Straatverlichting dooft m.u.v. gewestwegen

In samenwerking met Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek werd er in overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – en AWV beslist de straatverlichting te doven op alle wegen uitgezonderd op de gewestwegen in beheer van AWV.

Zo werd er overeengekomen om vanaf 4 december, de openbare verlichting van zondagavond t.e.m. donderdagavond op alle wegen m.u.v. de gewestwegen in beheer van AWV volledig te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond daarentegen blijft de verlichting branden.

Evaluatie na de winter

Veel mensen leggen bij donker meteen de link naar gevaar. Het doven van de straatverlichting mag echter niet in verband gebracht worden met onveiligheid. Zo rijden automobilisten op donkere wegen trager, springen tegenliggers sneller in het oog en vallen inbrekers beter op door het gebrek aan andere lichtbronnen.

Gemeente Lennik Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek volgen de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw op in samenwerking met de lokale Politie. Na de winter worden eveneens de gerealiseerde besparingen geëvalueerd.

Vanaf donderdag 11 augustus, wordt de risicocode voor natuurbranden in Vlaanderen opgeschaald van oranje naar rood. Dat is de hoogst mogelijke risicocode. Redenen hiervoor zijn uiteraard de aanhoudende droogte en voorspelde hittegolf tijdens de eerstvolgende dagen. Er werden in de afgelopen weken ook met regelmaat enkele kleinschalige brandjes gemeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos begrijpt dat bossen omwille van schaduw de nodige verkoeling kunnen bieden, maar vraagt iedereen om het gezond verstand te gebruiken.

Hulp nodig bij het invullen van belastingaangifte?

Wanneer? dinsdag 6 juni 2023 van 9 tot 12 uur

Waar? gemeentehuis

Enkel na afspraak: bel naar 054 89 13 20

Wat breng je mee?

 • voor jouw aangifte
  • jouw identiteitskaart
 • voor de aangifte van iemand anders
Testcentrum oude tramstatie Eizeringen sluit haar deuren op 1 mei

Gezien de nood om getest te worden serieus afneemt, werd er beslist om het testcentrum Pajottenland in de oude tramstatie van Eizeringen vanaf 1 mei te sluiten.

Moet je toch getest worden, maak dan de afweging van de ernst van je symptomen:
Heb je milde symptomen?
Doe een zelftest of laat één uitvoeren bij een apotheker in jouw buurt. www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx geeft een overzicht van de apotheken die snelle antigeentests afnemen. 
 
Heb je ergere symptomen of ben je een risicopersoon?
Neem contact op met je huisarts. Deze zal je situatie beoordelen en kan ook een test afnemen of voorschrijven.

Vrijdagnamiddag 1 april schakelde lokaal bestuur Roosdaal over op een nieuwe digitale telefooncentrale.

Ondanks een uitgebreide voorbereiding door de diesnt ICT – in nauwe samenwerking met de experten van leverancier Tranzcom en provider Fluvius - én ondanks doorgedreven inspanningen tot laat op vrijdagavond en ook nog in het weekend, doen er zich momenteel nog steeds problemen voor met de vaste telefoonlijnen.

De toestand verschilt van locatie tot locatie (gemeentehuis , OCMW, Koetshuis, …) maar er moet maandag voor alle locaties rekening gehouden worden met (tijdelijke) onbeschikbaarheid en/of onderbrekingen. Alle diensten blijven wel via e-mail bereikbaar.

Er wordt alvast maandagochtend meteen met vereende krachten verder gewerkt om de problemen zo snel als mogelijk volledig uit de wereld te helpen.

Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken en hopen zo snel mogelijk te kunnen melden dat alles opnieuw volledig operationeel is.

Kluisrekeningfraude is niet nieuw maar banken melden ons dat er de jongste tijd weer veel slachtoffers vallen. Oplichters benaderen je meestal in twee stappen: ze sturen je eerst een phishingbericht om je persoonlijke bankcodes te ontfutselen. Zo proberen ze toegang te krijgen tot je rekening. Daarna bellen ze je op. Ze doen zich dan voor als een medewerker van je bank en vragen je om geld over te schrijven naar een zogezegd nieuwe, veilige rekening.

Geloof het verhaal niet en ga niet in op de vraag. Beëindig het gesprek meteen en neem bij twijfel zelf contact op met je contactpersoon bij de bank.

Lees meer over kluisrekeningfraude.

Bron: Safeonweb

Pagina 1 van 7