landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Conform het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur publiceert de algemeen directeur de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt: “Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan”.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 6 leden (zonder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst).

De bovenstaande decretale zetelverdeling geeft volgend resultaat in Roosdaal:

 • Lijst 2 ( N-VA ) : 2 zetels
 • Lijst 3 ( CD&V ) : 3 zetels
 • Lijst 4 ( Groen ) : 1 zetel
 • Lijst 7 (Roosdaal-anders): geen zetel
 
Internetfraude

Een bedrijf uit Roosdaal meldde ons dat ze via e-mail een offerte kreeg voor een ongevraagde advertentie in de "Internet Gemeentegids". De firma die achter deze InternetGemeentegids schuilt, laat uitschijnen dat deze publicatie uitgaat van het gemeentebestuur. Dit is niet het geval.

In de e-mail van de Internet Gemeentegids wordt gevraagd om te betalen voor een internetadvertentie op www.internetgemeentegids.be, terwijl de bedrijven in kwestie hier helemaal niet om gevraagd hebben. De gemeente Roosdaal raadt aan om hier niet op in te gaan.

Deze vorm van internetfraude werd ook al in andere gemeentes toegepast.

Een bedrijf uit Roosdaalse meldde dat ze via e-mail een offerte kreeg voor een ongevraagde advertentie in de Internet Gemeentegids. De firma die achter deze InternetGemeentegids schuilt, laat uitschijnen dat deze publicatie uitgaat van het gemeentebestuur. Dit is niet het geval.

In de e-mail van de Internet Gemeentegids wordt gevraagd om te betalen voor een internetadvertentie op www.internetgemeentegids.be, terwijl de bedrijven in kwestie hier helemaal niet om gevraagd hebben. De gemeente Roosdaal raadt aan om hier niet op in te gaan.

Deze vorm van internetfraude werd ook al in andere gemeentes toegepast.

Papieren telefoongids

Jaarlijks bedeelt de firma FCR Media - de uitgever van de Witte Gids en de Gouden Gids -  de klassieke, papieren telefoongidsen aan uw voordeur.

Gebruikt u deze papieren gidsen ook niet meer maar worden deze toch nog jaarlijks bij u thuis bezorgd? Geen probleem, u kan eenvoudig laten weten dat u de papieren gidsen niet langer wenst te ontvangen door uit te schrijven via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/   Als u dit doet voor 15 april 2019 zal u reeds bij de volgende bedeling in 2019 geen gidsen meer ontvangen, uitschrijvingen na die datum gelden voor de bedelingen vanaf 2020.

Personen en bedrijven opzoeken kan via www.wittegids.be en www.goudengids.be of via één van de andere online kanalen.

Alvast een mooie geste voor een beter milieu en tegen nutteloze papierverspilling.

Voordrachtsakten gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdag 15 september 2018 neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau , Jo De Nul, de kandidaatlijsten in ontvangst.

De kandidaatslijsten worden ingediend door middel van een voordrachtsakte. (Meer informatie:  www.vlaanderenkiest.be).

De voorzitter vraagt met aandrang:

 1. Dat de partijen hun voordrachtsakte digitaal aanmaken  Dit kan via de webtoepassing (Meer info: www.vlaanderenkiest.be).
  Als bijlage kan u een handleiding terugvinden.
  Antwoord op veelgestelde vragen kan u terugvinden op www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-dient-u-een-kandidatenlijst-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen
  Dit maakt het voor iedereen makkelijker en vermijdt vergissingen.
 2. Dat de partijen voor het indienen van hun akte op 15 september, voorafgaandelijk een afspraak maken om zich op een afgesproken uur aan te bieden.
  Dit kan via de gemeentelijke coördinator voor de verkiezingen, Katrien Van Cleynenbreugel 054 89 13 22 of burgerzaken@roosdaal.be.
  Hierdoor zal de ontvangst zonder wachttijd afgewerkt kunnen worden.

Het indienen van de voordrachtsakte vindt plaats op zaterdag 15 september 2018, tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u00 en 16u00 in de collegezaal van het gemeentehuis (Brusselstraat 15 - 1760 Roosdaal.)

Nieuwe Huisstijl

Het logo en de huisstijl zijn de grafische vingerafdruk van de gemeente Roosdaal.

De rode kleur binnen het logo staat voor de warme gastvrijheid van jullie allen, de inwoners van Roosdaal en de groene kleur staat voor de schitterende natuur van het Pajottenland.

Nakende waterschaarste

Roosdaal  ligt in de zone “zeer droog”. Daarom verzoeken wij iedereen om zuinig om te springen met regen-en leidingwater.

Verspil geen water aan autowasbeurt of ramenpoetsbeurt of … Vang gebruikt water zoveel mogelijk op en geef het nadien een nuttige bestemming (bvb. in je tuin).

Water is voorlopig geen speelgoed. Denk even na alvorens je je zwembad vult.

Samen werken we zo aan een gezonde gemeente voor allen en alles.

Gemeentearchief

In december keurde de Roosdaalse gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven in samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Hierdoor krijgt Roosdaal de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week te beschikken over een gediplomeerd archivaris.

Logo Egovflow

Vraag je documenten op via het nieuwe Burgerloket

Sinds 7 januari 2018 is het nieuwe burgerloket van de dienst burgerzaken operationeel. Dankzij dit nieuwe burgerloket kan je via de website van de gemeente Roosdaal voortaan 24/24, 7/7, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elke toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met slechts enkele muisklikken gratis, veilig en rechtsgeldig attesten en uittreksels zelf opvragen.

Pagina 1 van 2