landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Omwille van de aanhoudende droogte en de voorspellingen over het uitblijven van enige betekenisvolle neerslag blijft het brandgevaar toenemen.

De opschaling naar code oranje, hoog gevaar, geldt op de eerste plaats voor drogere natuurtypes: heidegebieden, naald- en loofbossen op zandbodems. Elders neemt het brandgevaar eveneens toe maar in mindere mate.

De code oranje wordt voor Vlaams-Brabant afgekondigd vandaag 12 mei, vanaf 10u00.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan je  de actuele code voor de provincie Vlaams-Brabant raadplegen en kan je aanvullende informatie over de verschillende risicocodes vinden.

De zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting vindt dit jaar plaats op donderdag 16 juni 2022 in het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Medewerkers van de FOD Financiën helpen je dan, na afspraak, met het invullen van je aangifte. Dankzij het werken op afspraak blijven de wachtrijen tot een minimum beperkt om zo iedereen efficiënt te kunnen helpen.

Maak een afspraak

Je maakt op voorhand een afspraak voor de zitdag bij de dienst burgerzaken via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20.Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.


Per aangifte geldt 1 afspraak! Een aangifte voor 2 personen zijn dus 2 afspraken.
We voorzien 10 minuten per afspraak.

Je brengt mee:

 • de nodige documenten, zoals loonfiches, attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen en onderhoudsgelden.
 • je identiteitskaart en pincode.

Kom je voor iemand anders?
Breng dan ook (een kopie van) zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Die volmacht kan u hieronder downloaden.

Een gezamenlijke aangifte?

Bij een gezamenlijke aangifte (bv. gehuwden) breng je alle identiteitskaarten en pincodes mee. 

Past 16 juni niet voor jou? Geen nood…

Via MyMinfin / Tax-on-web kan je je aangifte online indienen.

Past 16 juni 2022 niet en heb je toch hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Dan kan je elke werkdag van 9 tot  17 uur telefonisch terecht bij het Contact Center van de FOD Financiën op het telefoonnummer 02 575 56 66.

Opgelet voor fraude

De FOD Financiën verstuurt je aanslagbiljet nooit per e-mail.

Testcentrum oude tramstatie Eizeringen sluit haar deuren op 1 mei

Gezien de nood om getest te worden serieus afneemt, werd er beslist om het testcentrum Pajottenland in de oude tramstatie van Eizeringen vanaf 1 mei te sluiten.

Moet je toch getest worden, maak dan de afweging van de ernst van je symptomen:
Heb je milde symptomen?
Doe een zelftest of laat één uitvoeren bij een apotheker in jouw buurt. www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx geeft een overzicht van de apotheken die snelle antigeentests afnemen. 
 
Heb je ergere symptomen of ben je een risicopersoon?
Neem contact op met je huisarts. Deze zal je situatie beoordelen en kan ook een test afnemen of voorschrijven.

Vrijdagnamiddag 1 april schakelde lokaal bestuur Roosdaal over op een nieuwe digitale telefooncentrale.

Ondanks een uitgebreide voorbereiding door de diesnt ICT – in nauwe samenwerking met de experten van leverancier Tranzcom en provider Fluvius - én ondanks doorgedreven inspanningen tot laat op vrijdagavond en ook nog in het weekend, doen er zich momenteel nog steeds problemen voor met de vaste telefoonlijnen.

De toestand verschilt van locatie tot locatie (gemeentehuis , OCMW, Koetshuis, …) maar er moet maandag voor alle locaties rekening gehouden worden met (tijdelijke) onbeschikbaarheid en/of onderbrekingen. Alle diensten blijven wel via e-mail bereikbaar.

Er wordt alvast maandagochtend meteen met vereende krachten verder gewerkt om de problemen zo snel als mogelijk volledig uit de wereld te helpen.

Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken en hopen zo snel mogelijk te kunnen melden dat alles opnieuw volledig operationeel is.

Kluisrekeningfraude is niet nieuw maar banken melden ons dat er de jongste tijd weer veel slachtoffers vallen. Oplichters benaderen je meestal in twee stappen: ze sturen je eerst een phishingbericht om je persoonlijke bankcodes te ontfutselen. Zo proberen ze toegang te krijgen tot je rekening. Daarna bellen ze je op. Ze doen zich dan voor als een medewerker van je bank en vragen je om geld over te schrijven naar een zogezegd nieuwe, veilige rekening.

Geloof het verhaal niet en ga niet in op de vraag. Beëindig het gesprek meteen en neem bij twijfel zelf contact op met je contactpersoon bij de bank.

Lees meer over kluisrekeningfraude.

Bron: Safeonweb

De vaccinatiecampagne loopt stilaan op z’n einde. Alle inwoners van 5 jaar of ouder uit Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Bever, Roosdaal kregen al meerdere kansen om zich te laten vaccineren.

Vaccinatie Strijland Gooik organiseert nog een laatste vaccinatiemoment op woensdag 23 maart 2022 tussen 17u00 en 19u00. Zet de datum alvast in je agenda !

Wie kan langskomen?

Met afspraak:

Zonder afspraak:

 • Iedereen die nog een eerste of tweede prikje wenst
 • Iedereen met een eerder uitgestelde afspraak voor een booster
 • Iedereen die een booster na J&J vaccinatie wenst – interval van minstens 3 maanden na vorige vaccinatie
 • Iedereen tussen 12-17-jaar die een booster wenst - interval van minstens 4 maanden na vorige vaccinatie.
  • In Vlaanderen hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar sinds begin februari de mogelijkheid om een boostervaccin te krijgen.
  • Je ontvangt geen uitnodiging voor deze boostervaccinatie.
  • Meer dan 50% van de jongeren kwamen reeds langs op de talrijke vrije inloop momenten.
  • De boostervaccinatie voor jongeren wordt sterk aangeraden voor:
   • 12-17 jarigen met risicofactoren. Het gaat hier concreet om immunogecompromiteerde jongeren, jongeren met chronisch long- of hart-en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down, zeldzame ziekten….
   • 12-17 jarigen die samenleven met iemand uit de risicogroep
 • Lees meer over op boostervaccinatie voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Toestemming 12-15 jarigen

De 12-15 jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccinaeerd te kunnen worden. Zowel voor hun eerste en tweede vaccin als voor hun boostervaccin. Dit kan op 2 manieren:

Toestemming 16-17 jarigen

Sinds 7 maart 2022 hebben de 16-17 jarigen hebben GEEN toestemming meer nodig van hun ouders/voogd voor hun boostervaccin.
Contact

Voor alle vragen omtrent vaccinatie – afspraken - bevestigingen en/of verplaatsingen kan je nog steeds terecht:

 • Via mail: vaccinatie@gooik.be – antwoord binnen de 24H
 • Of via telefoon : 02 211 35 35
  • maandag van 8u30 tot 12u30
  • dinsdag van 8u30 tot 12u30
  • woensdag van 8u30 tot 12u30
  • donderdag van 8u30 tot 12u30
Ik heb #PlekVrij

Tijdelijke crisisopvang voor mensen uit Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft ondertussen ruim een miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Ook ons land zal Oekraïners opvangen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Op vraag van Staatssecretaris Asiel en Migratie Sammy Mahdi helpt onze gemeente ook mee om de beschikbare crisisopvangplaatsen voor Oekraïners in kaart te brengen.

Een aantal inwoners van onze gemeente hebben ons al spontaan doorgegeven dat zij vluchtelingen tijdelijk willen opvangen. Een eerste lijstje werd gisteren al aan de gouverneur doorgegeven.

Wie ook vluchtende Oekraïners tijdelijk onderdak wil bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen, kan ons dit melden via roosdaalhelpt@roosdaal.beof op het nummer 054 89 13 53 met vermelding van het mogelijke aantal op te vangen personen en voor welke periode. We houden je daarna op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Alvast bedankt voor je medeleven en hulp!

Foto café

Gemeenschapscentrum (GC) Het Koetshuis is de vaste stek van vele cultuurliefhebbers, amateurkunstenaars, organisatoren en verenigingen. Met een cultuuraanbod bestaande uit muziek, theater, humor, … trachten we een breed publiek te bereiken. Daarenboven gebruiken lokale verenigingen op regelmatige basis de infrastructuur voor hun activiteiten en is er ook de academie voor muziek, woord en dans gehuisvest. GC Het Koetshuis is gelegen in het centrum van het landelijke Strijtem.

Klik hier voor alle informatie op de website van GC Het Koetshuis

Pagina 1 van 7