landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Eindejaarsactie "Liever Lokaal"

We willen graag onze lokale handelaars in de kijker zetten! Daarom lanceert het lokaal bestuur, samen met de Roosdaalse Raad voor Ondernemers en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant opnieuw een opvallende campagne.

Met de slogan ‘LIEVER LOKAAL’ willen we jullie erop wijzen dat je het voor je eindejaarsaankopen niet altijd ver hoeft te zoeken. Wie tussen 9 december 2023 en 15 januari 2024 lokaal koopt bij deelnemende handelaars, maakt kans op mooie prijzen: Roosdaalse cadeaubons, een winkelwagentje, een Norta E-bike,…

Hoe werkt het?

Je maakt op 2 manieren kans om deze prijzen winnen:

Bij de deelnemende handelaar vind je de QR-code om de “Koop-lokaal wedstrijdapp” te downloaden. Eens je geregistreerd bent, kan je bij iedere deelnemende handelaar de unieke QR-code scannen en zo deelnemen aan de wedstrijd. Hoe meer je scant, hoe meer kans je maakt op een prijs.

Als je bij aankoop een lotje ontvangt, steek je dit ingevuld in de

verzamelbox bij de handelaar. Na afsluiting van de actie worden de winnaars uit de verzamelde loten en uit de scans getrokken en persoonlijk verwittigd!

We wensen jullie alvast een fijn eindejaar en hopen dat jullie onze lokale handelaars steunen door talrijk deel te nemen!

Bij deze handelaars kan je terecht

 • Pamel
  • Perszaak Josie, Brusselstraat 32
  • Bloemen, Flora, Brusselstraat 25
  • Beautycenter Nancy, Brusselstraat 16
  • Schoonheidssalon  Lutgart, Brusselstraat 4
  • Carrefour Market, Brusselstraat 13
  • Het Friethuis, Brusselstraat 5
  • Bakkerij Josse Locus, Pamelse Klei 54
  • Mode Piccas, Pamelse Klei 83
  • Brokantie’s Streekproductenwinkel, Korte Kamstraat 32
  • Taverne Silhouette, Lombeekstraat 102
 • Kattem
  • Outdoor Unlimited Jagter, Abeelstraat 85
 • Strijtem
  • Elektro Van den Eede en Renders, Donkerstraat 12
  • Eetcafé Rosales, Strijtemplein 15
 • Borchtlombeek
  • Slagerij Johan, Kerkplein 4
 • O.L.V.-Lombeek
  • Kapsalon Sizo, Gustaaf Ponchautstraat 28

Het reglement van de eindejaarsactie 2023

 

bpost

Bpost komt mensen die moeite hebben om zich te verplaatsen wegens handicap, leeftijd of anders, tegemoet... Zij kunnen hun postbode inschakelen voor een aantal basispostdiensten, zonder hun huis te verlaten . Voortaan kan dat ook zonder poster aan het raam.
Wie een beroep wenst te doen op de postbode, kan dat telefonisch op het nummer 02 278 50 89 of via onze website www.bpost.be/nl/formulieren/ik-ben-mobiel-beperkt-en-wil-verzendhulp-voor-mijn-post#no-back. Zij kunnen meteen ook aangeven wat ze nodig hebben.

Beste inwoners van onze gemeente

Net als jullie zijn we begaan met de recente toename van inbraken in onze gemeente. De afgelopen tien dagen zijn er op zo'n twintig verschillende locaties inbraken gepleegd of pogingen tot inbraak gedaan. Als lokaal bestuur werken we nauw samen met de politiezone TARL om deze inbraken een halt toe te roepen en de daders te vatten.

Hier zijn enkele maatregelen die we hebben genomen en waarop we jullie graag willen wijzen.

 • Onze interventie- en rechercheploegen zijn actief in het getroffen gebied, ook 's avonds en 's nachts.
 • Op strategische locaties hebben we veiligheidscamera's geïnstalleerd om beeldmateriaal te verzamelen dat kan helpen bij het identificeren van de daders.
 • Nuttige informatie over inbraakpreventie is beschikbaar op onze website www.roosdaal.be/inbraakpreventie.
 • De politie verstrekt informatie over de werking van Buurt Informatie Netwerken (BIN) aan geïnteresseerden.
  Het lokaal bestuur ondersteunt de oprichting van een BIN, zowel logistiek als financieel.

Bij deze doen we een warme oproep aan jullie om dit mee op te bouwen.

 • Je kan gratis en vrijblijvend advies krijgen van een diefstalpreventieadviseur door een aanvraag in te dienen via www.tarl.be, onder de rubriek "Preventie".
  Je kan ook het bezoek van de wijkagent aanvragen via telefoon op het nummer 054 89 13 70 of per mail naarpz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.
 • We zijn in gesprek met onze buurgemeenten en FLUVIUS om te onderzoeken of de straatverlichting 's nachts kan blijven branden. Onderzoek wijst uit dat meer dan 90% van de inbraken niet gebeurt wanneer de straatverlichting uit is. Inbrekers vallen namelijk meer op in het donker.

Als lokaal bestuur willen we jullie vragen om zeer alert te blijven en ramen en deuren goed af te sluiten.

Als je verdachte handelingen of personen opmerkt, aarzel dan niet om onmiddellijk de hulpdiensten
te bellen op het nummer 101 (NIET via het nummer van de wijkpolitie).

Elke tip kan belangrijk zijn in het oplossen van deze zaak!

In dit opzicht kan het doorgeven van nummerplaten van voertuigen die zich verdacht gedragen, ook van belang zijn.

We hopen dat deze situatie snel wordt opgelost en danken jullie alvast voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Met vriendelijke groeten,

Lokaal bestuur Roosdaal

De droge weersomstandigheden zorgen voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in onze waterlopen. Hierdoor kondigt de gouverneur een onttrekkingsverbod af op volgende stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:

 • de Bellebeek (VHAG: 5956) [onttrekkingszones nr. 590, 601, 602 en 606]
 • de Oude Dender (VHAG: 6141), de Begijnengracht (VHAG: 6211) en de Maaimeersbeek (VHAG: 6234) [onttrekkingszone nr. 597]
 • de Mark (VHAG: 5952) [onttrekkingszones nr. 622, 623 en 627]
 • de Zuunbeek (VHAG: 6554) [onttrekkingszones nr. 613 en 619]
 • de Dijle (VHAG: 6551) stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer (VHAG: 7151) [onttrekkingszones nr. 579, 583, 598, 604, 605, 607, 612, 614 en 620]
 • de Demer (VHAG: 7151) [onttrekkingszones nr. 538, 541, 549, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 566, 567, 576, 581, 586, 589, 591, 592, 594, 595, 600, 603, 608, 609, 610, 615, 616, 618 en 1024]
 • de Scheiloop (VHAG: 8865) [onttrekkingszone nr. 544]

Deze stroomgebieden en waterlopen worden ook aangeduid op kaart.

Een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden over dit onttrekkingsverbod.

Verkoop woningen Kattemstraat

Het lokaal bestuur Roosdaal gaat over tot de verkoop van volgende woningen:

 • Kattemstraat 1 – 1760 Roosdaal
  • Handelshuis met 4 slaapkamers / 3 verdiepingen (incl. zolder) / garage / veranda / koer
  • Staat: op te frissen
  • Kadastrale gegevens: 1ste afd / Sectie B / Nr. 486G
  • Geschatte oppervlakte: 355 m²
 • Kattemstraat 53 – 1760 Roosdaal
  • Woonhuis met 3 slaapkamers / 3 verdiepingen (excl. Kelder)
  • Kadastrale gegevens: 1ste afd / Sectie B / Nr. 529MG
  • Geschatte oppervlakte: 237 m²

Voor meer info kan je terecht bij : Trevi Liedekerke, Stationsstraat 140 te 1770 Liedekerke, liedekerke@trevi.be , 053 41 17 09

Trevi Liedekerke  zorgt voor de verkoop en contacten in opdracht van het lokaal bestuur Roosdaal

Kattemstraat 1 fotoKattemstraat 53 foto

Hoor wie klopt daar? Weet wie je binnenlaat!

Valse energieleveranciers, zogezegde bankmedewerkers en agenten die er in feite geen zijn… Criminelen gebruiken steeds vaker inventieve voorwendsels om zich toegang tot een woning te verschaffen en zo op een listige manier een diefstal te plegen. De FOD Binnenlandse Zaken wil de burger met een informatiecampagne sensibiliseren en tips geven om zich tegen deze vorm van diefstal te beschermen.

Stijging van het aantal diefstallen met list

Het fenomeen ‘diefstal met list’ zit sinds vorig jaar terug in de lift. In 2021 deden 4290 slachtoffers van dit type misdrijf aangifte bij de politie, een stijging van ongeveer 5% in vergelijking met 2020. Om de evolutie van deze vorm van eigendomscriminaliteit in 2022 in kaart te brengen, voerde de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken afgelopen november een peiling uit bij diefstal-preventieadviseurs over het hele land. Ongeveer dertig procent van de 70 respondenten stelt dat ze dit najaar een stijging van het aantal diefstallen met list hebben waargenomen in hun werkgebied.  

Daders spelen in op de actualiteit

Daders van diefstal met list laten zich vaak door de actualiteit inspireren bij hun keuze voor een bepaald profiel waarmee ze zich in de woning van hun slachtoffers trachten binnen te praten. Zo raakten er tijdens de gezondheidscrisis van de afgelopen jaren verschillende gevallen bekend van dieven die zich voordeden als medisch personeel dat aan huis covid-testen kwam afnemen. Tijdens de huidige energiecrisis zien we steeds vaker valse energieleveranciers opduiken. Andere beroepen waarvoor daders van diefstal met list zich het vaakst uitgeven zijn telecomleveranciers, meteropnemers van elektriciteit/water en medewerkers van een klusjesdienst.

Diefstal met list in combinatie met online oplichting

Ook wordt er de laatste tijd steeds vaker melding gemaakt van criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers. In vele gevallen nemen deze daders eerst telefonisch contact op om te melden dat er verdachte transacties op een bankrekening werden vastgesteld. Vervolgens stelt de valse bankmedewerker een huisbezoek voor om het probleem te op te lossen. Eenmaal binnen, overtuigt de valse bankmedewerker het slachtoffer om samen via digitaal bankieren enkele handelingen te verrichten. Ondertussen worden bankgegevens van de slachtoffers gestolen. Ook kan de dader ondertussen in huis diefstal plegen van waardevolle voorwerpen.

Kwetsbaarheid en schaamte bij slachtoffer

Gepensioneerden, in het bijzonder alleenstaande vrouwen, zijn vandaag het vaakst doelwit van diefstal met list. Men vermoedt dat een groot deel van de diefstallen met list echter niet wordt aangegeven. Het gaat immers vaak om beperkte verliezen. Bovendien schamen slachtoffers er zich vaak voor dat ze zich om de tuin hebben laten leiden. Diefstal met list kan echter iedereen overkomen en het is dan ook belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en slachtoffers aan te moedigen om aangifte te doen.

Checklist

Om jezelf te beschermen tegen diefstal met list, kan je jezelf enkele vragen stellen wanneer je overweegt om iemand binnen te laten:

Verwacht je bezoek van deze persoon?
Ken je deze persoon of de organisatie waartoe die behoort?
Is deze persoon bereid om later langs te komen?
Draagt deze persoon een uniform?
Heeft deze persoon een dienstvoertuig?
Als je twijfelt, laat je de persoon niet binnen. Je kan controleren of deze persoon zegt wie die is door fysiek, online of telefonisch informatie in te winnen bij de organisatie waarvan die beweert deel uit te maken. 

Meer info over diefstal met list lees je hier:  https://www.besafe.be/nl/diefstal/diefstal-met-list

Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek doven straatverlichting, m.u.v. gewestwegen vanaf 4 december

Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek doven straatverlichting vanaf 4 december. Stijgende energieprijzen en de zoektocht naar besparingen zijn actueler dan ooit. Lokale besturen hebben af te rekenen met een energiekost die gemiddeld ruim 4x hoger ligt dan voorheen.

Een grote hap van het energieverbruik vinden we terug in de openbare verlichting.

Straatverlichting dooft m.u.v. gewestwegen

In samenwerking met Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek werd er in overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – en AWV beslist de straatverlichting te doven op alle wegen uitgezonderd op de gewestwegen in beheer van AWV.

Zo werd er overeengekomen om vanaf 4 december, de openbare verlichting van zondagavond t.e.m. donderdagavond op alle wegen m.u.v. de gewestwegen in beheer van AWV volledig te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond daarentegen blijft de verlichting branden.

Evaluatie na de winter

Veel mensen leggen bij donker meteen de link naar gevaar. Het doven van de straatverlichting mag echter niet in verband gebracht worden met onveiligheid. Zo rijden automobilisten op donkere wegen trager, springen tegenliggers sneller in het oog en vallen inbrekers beter op door het gebrek aan andere lichtbronnen.

Gemeente Lennik Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek volgen de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw op in samenwerking met de lokale Politie. Na de winter worden eveneens de gerealiseerde besparingen geëvalueerd.

Vanaf donderdag 11 augustus, wordt de risicocode voor natuurbranden in Vlaanderen opgeschaald van oranje naar rood. Dat is de hoogst mogelijke risicocode. Redenen hiervoor zijn uiteraard de aanhoudende droogte en voorspelde hittegolf tijdens de eerstvolgende dagen. Er werden in de afgelopen weken ook met regelmaat enkele kleinschalige brandjes gemeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos begrijpt dat bossen omwille van schaduw de nodige verkoeling kunnen bieden, maar vraagt iedereen om het gezond verstand te gebruiken.

Pagina 1 van 8