landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Zorgwonen is het creëren van één kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

Er zijn drie situaties waarin zorgwonen gemeld (geen vergunningsplicht) kan worden:

1° Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • één fysiek geheel met hoofdwooneenheid
 • bruto vloeroppervlakte: maximum 1/3de van de volledige woning (gedeelde ruimten niet meegerekend)

2° Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid

3° Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden tijdelijke, verplaatsbare constructie:

 • geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwooneenheid (op hetzelfde of aanpalend perceel)
 • plaatsing (al dan niet vrijstaand): in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen, in de achtertuin tot op 1m van de perceelsgrenzen, tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens
 • hoogte: maximaal 3,5m
 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • geen ontbossing, wijziging van het reliëf van de bodem, niet in een overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid
 • duur plaatsing: maximale totale duur van 3 jaar per hoofdwooneenheid (één verlenging van maximaal 3 jaar mogelijk via nieuwe melding)
 • tijdelijke, verplaatsbare constructie en hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang te verwijderen binnen drie maanden na beëindigen van de zorgsituatie

Hoe melden?
Via het omgevingsloket kan u de zorgwoning (en daarna de beëindiging) melden.

Beëindiging van de zorgsituatie
Het beëindigen van de zorgsituatie is ook altijd meldingsplichtig.

Meer info?
Neem vrijblijvend contact op met de woonconsulent van Roosdaal – per mail wonen@roosdaal.be of tel 054 89 13 36.

Folder zorgwonen

INFOAVOND
Om de inwoners uitgebreid te informeren organiseert de gemeente een infoavond
op dinsdag 23 november 2021 om 19u in het gemeentehuis van Liedekerke.
Inschrijven is verplicht!
Stuur een mailtje met jouw gegevens naar wonen@roosdaal.be 

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning. Daarom wil de gemeente langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande panden ondersteunen om deze panden opnieuw op de woningmarkt te brengen. Zo kan de eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om zijn leegstaand pand terug in orde te brengen. Indien de leegstand daarentegen blijft aanhouden, zal de gemeente genoodzaakt zijn om het pand op te nemen in het leegstandsregister. Met dit leegstandsbeleid wenst de gemeente het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen gedeeltelijk in te vullen.

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

 

De woningkwaliteitsnormen

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Verder moet de woning ook, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte, ruim genoeg zijn. De woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Alles wat u moet weten over de minimale woningkwaliteitsnormen en een handige brochure vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Hoe staat het met de kwaliteit van uw woning?

Gebruik de woningkwaliteitswijzer om na te gaan hoe het staat met de kwaliteit van uw woning en hoe u die nog verder kunt verbeteren.

Rookmeldersverplichting

Alle Vlaamse woningen moeten voorzien zijn van voldoende rookmelders. Elke verdieping moet minstens één rookmelder hebben. Voor een woning zonder rookmelders, dit telt als één gebrek van categorie II, kan geen conformiteitsattest afgeleverd worden.

Dakisolatieverplichting

Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een ééngezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

Dubbele beglazing

De dubbelglasnorm maakt dubbele beglazing verplicht voor alle woningen in Vlaanderen, zowel zelfstandige woningen als kamers. Vanaf 1 januari 2021 zal er wel rekening worden gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC.

Premies

Voldoet uw woning niet aan de woningkwaliteitsnormen en doet u aanpassingen? Dan komt u mogelijks in aanmerking voor een premie!

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Premies voor renovatie
Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerder Fluvius als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

Premiezoeker

Op de website premiezoeker krijgt u het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

Energie besparen 2021

Download of bekijk de brochure ‘Energie besparen 2021’.
De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2021 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en epc-labelpremie.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

INSCHRIJVEN VOOR EEN SOCIALE WONING EN JE DOSSIER UPDATEN?
Vanaf 18 maart 2024 op één website.

Heb je recht op een sociale woning?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn een aantal voorwaarden.

Op www.vlaanderen.be/sociaalhuren vind je alle voorwaarden.

Hoe schrijf je je in?

1. Je meldt je aan via www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Je kan je veilig aanmelden met Itsme (www.itsme.be) of e-ID en kaartlezer.

2. Je vult jouw gegevens op een paar pagina’s in. Wat de overheid al over je weet, is automatisch ingevuld. Maar, zij hebben niet al jouw gegevens. Daarom moet je nog extra documenten met persoonlijke informatie toevoegen.

3. Je doet jouw aanvraag. Dat doe je door op de knop ‘Aanvraag indienen’ te klikken. Als je dossier onvolledig is, informeert de woonmaatschappij welke documenten nog ontbreken.

4. Is alles in orde en voldoe je aan de voorwaarden, dan ben je ingeschreven als kandidaat-huurder.

Ingeschreven?

Dan kan je nu jouw persoonlijke gegevens continu aanpassen in je eigen dossier en je plaats op de wachtlijst zien.

Je dossier bekijken en aanpassen

Je vindt jouw dossier als je aanmeldt op www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Je kan je dossier bekijken, documenten toevoegen en eventueel je voorkeuren aanpassen. Heb je een paar dossiers? Dan vind je ze allemaal op dezelfde plek.

Wanneer krijg je een woning?

In jouw dossier vind je ook jouw plaats op de wachtlijst om een sociale woning te huren. Dat is een indicatie van wanneer je aan de beurt bent. Je woonmaatschappij informeert je wanneer er een huurwoning voor je vrij is.

Vragen over je inschrijving?

Je lokale woonmaatschappij volgt alles mee op. Zij keurt jouw uitzonderingen goed, kan aanpassingen maken en je kan er terecht met al jouw vragen. 

Hulp nodig?

Contacteer jouw lokale woonmaatschappij:

Woonmaatschappij Providentia bv - Brusselsesteenweg 191-1730 Asse - www.providentia.be of wonen@roosdaal.be- 054 89 13 36 ofinfo@ocmw-roosdaal.be- 02 582 72 04

Meer informatie?

Ga naar www.vlaanderen.be/sociaalhuren of contacteer 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

Folder.

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

 

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SHM Providentia.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Vlaamse woonlening

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden
Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.
Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure
Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag
Het bedrag dat u kunt lenen verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • uw inkomen
 • uw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Conformiteitsattest voor huurwoningen die voldoen aan de woningkwaliteitnormen

Wat ?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen, voor zowel de huurder als de verhuurder:

 • de huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en geschikt is voor bewoning
 • de verhuurder is zeker dat zijn huurwoning, bij aanvang van de huur, voldoet aan de woningkwaliteitsnormen ; bij betwisting heeft de verhuurder een bewijs dat zijn woning bij aanvang van de huur conform was
 • de woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s
 • de staat van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij, die een technisch verslag opmaakt ; op basis van dit technisch verslag beslist de burgemeester over de aflevering of weigering van het conformiteitsattest
 • het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen dat er in de woning mag wonen, kortom de bezettingsnorm

Het conformiteitsonderzoek

Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur, aan de hand van het technisch verslag, de kwaliteit van de woning en van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

U kan uw woning zelf, voor het inplannen van het woningonderzoek, controleren aan de hand van de checklist ‘Het conformiteitsonderzoek voorbereiden’ of de woningkwaliteitswijzer van Vlaanderen.

Het technisch verslag

Het technisch verslag is een controlelijst waarop de woningcontroleur de gebreken in de woning aanduidt. Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken, die zijn ingedeeld in drie categorieën.

 • Categorie I : lichte gebreken
  • zes gebreken (of minder) van categorie I = de woning is conform
  • zeven gebreken van categorie I = één gebrek van categorie II
 • Categorie II : ernstige gebreken, zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid
  • één gebrek categorie II = de woning is ongeschikt (verhuren is strafbaar!)
 • Categorie III : ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheid
  • één gebrek categorie III = de woning is ongeschikt en onbewoonbaar (verhuren is strafbaar!)

Wanneer ben ik verplicht het conformiteitsattest aan te vragen?

Het conformiteitsattest is bij elke nieuwe te huur aanbieding van een huurwoning ouder dan 10 jaar verplicht. Dit dient vermeld te worden in alle publiciteit met betrekking tot de huuraanbieding.

20210705 tabel conformiteitsattest

Tip:  U kan het bouwjaar van uw woning opzoeken via https://woningpas.vlaanderen.be 

Procedure en aanvraag

U kunt een conformiteitsattest aanvragen vanaf 1 oktober 2021:

U krijgt een bevestiging van de aanvraag per post of ontvangstbewijs (bij afgifte in het gemeentehuis). U ontvangt binnen de 60 dagen na uw aanvraag een beslissing (aflevering conformiteitsattest of weigering).

Na uw aanvraag ontvangt u de factuur. De gemeenteraad heeft ineen retributiereglement de vergoeding voor de aanvraag van een conformiteitsattest vastgesteld op 105,78 euro (geïndexeerd bedrag vanaf 1 februari 2024).

schema conformiteitsattest 

Als u op het moment van de verplichting niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, wordt uw huurwoning opgenomen in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’. U wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een registratieattest. U kan een beroep (formulier beroep) indienen als u niet akkoord gaat met de opname in de inventaris.

Wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd, wordt de huurwoning automatisch geschrapt uit de inventaris. U kan ook zelf een schrapping (formulier schrapping) uit de inventaris vragen, wanneer de woning geen huurwoning meer is, gesloopt werd of een andere functie kreeg.

Nuttige documenten

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

 

Subcategorieën