Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Tekening planten boom

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen en ook voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen. De subsidie moet een aanzet zijn om de aanwezigheid van karakteristieke kleine landschapselementen in het Roosdaalse landschap en in het bijzonder fruitbomen, knotwilgen en hagen te behouden en te herwaarderen.

Hieronder vindt u de nodige documenten:

Kleine landschapselementen: aanvraagformulier aanplanting en onderhoud

Kleine landschapselementen en fruitbomen – aanplanting: subsidiereglement

Kleine landschapselementen (onderhoud) en knotten van bomen: subsidiereglement

Kleine landschapselementen: lijst gesubsidieerde planten

De bij is een beschermde diersoort, is bruin van kleur met zwart en is licht behaard. Bij het uitzwermen vormen ze meestal een grote tros die dan door een imker meegenomen kan worden. Een bij kan meestal slechts één maal steken en doet dit slechts uit verdediging.
Neem steeds contact op met een imker als u overlast ondervindt door bijen.

Bij

De wesp is felgeel met zwarte ringen op het achterlijf en is nauwelijks behaard. Hun nest ziet er uit als een papieren bal die slechts één seizoen in gebruik is. Wespen bevinden zich meestal in de nabijheid van het nest, fruitbomen, etenswaren, vuilnisbakken,...
Ze zijn agressiever dan bijen en kunnen spontaan steken (tot 10 maal). Wespen zijn niet ongevaarlijk!

Voor het verwijderen van een wespennest kan u een beroep doen op de brandweer, dit kan online aangevraagd worden op de website van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.
Opgelet, voor het verwijderen van een wespennest zal u achteraf een factuur ontvangen van 75,00 euro (inclusief BTW).
Gedurende de drukke periode (meestal van juni tot september) kan het 24 tot 48u duren vooraleer ze bij u langs komen!

Wesp

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Vanaf 1 mei 2021 moet jij als baasje je rijksregisternummer koppelen aan de chip van je huisdier. Daarna zal je expliciet toestemming moeten geven om je gegevens openbaar te maken. Dat is niet verplicht, maar alleen zo zullen je telefoonnummer of e-mailadres zichtbaar zijn wanneer je verloren gelopen dier gevonden wordt.

Bovendien kan je na het koppelen van je rijksregisternummer zelf je gegevens bijwerken. Zelfs als je vergeet je gegevens bij te werken, kan je nog gevonden worden aan de hand van je rijksregisternummer. Je adresgegevens zullen enkel zichtbaar zijn voor dierenartsen en asielen.

 • Hoe breng je de DogID van je hond in orde?
 • Hou je identiteitskaart, pincode, kaartlezer en chipnummer bij de hand.
 • Ga naar online.dogid.be.
 • Geef het chipnummer van je hond in en klik op 'Zoek je hond'.
 • Kijk wat er bij ‘rijksregisternummer’ vermeld staat:

 • ‘Ongekend’: jouw rijksregisternummer is nog niet gekoppeld aan het chipnummer van je hond.
 • Steek je elektronische identiteitskaart in de kaartlezer. Opgepast, dit moet de identiteitskaart zijn van de persoon die vermeld staat bij ‘Informatie over de verantwoordelijke’.
 • Klik op de groene knop ‘Meer acties’.
 • Kruis de privacymodus aan.
 • Kies voor 'Publiek'.

 • ‘Gekend’: jouw rijksregisternummer is al gekoppeld aan het chipnummer van je hond.
 • Om je gegevens (weer) zichtbaar te maken moet je je na 1 mei 2021 aanmelden met je elektronische identiteitskaart en je pincode.
 • Klik op de groene knop ‘Meer acties’.
 • Kruis de privacymodus aan.
 • Kies voor 'Publiek'.

 • Herhaal dit proces voor elke hond.

Kijk voor meer informatie op www.dogid.be.

Hond

Helaas houdt nog niet elk baasje zich altijd aan de regels. Hondenpoep ontsiert dan ook soms de voetpaden en loslopende honden zorgen al eens voor problemen.
De gemeente Roosdaal maakt het opruimen van hondenpoep verplicht via de gemeentelijke administratieve sancties.
De begeleider is verplicht de hondenpoep te verwijderen met een hondenpoepzakje. Begeleiders moeten dan ook altijd in het bezit zijn van zo'n zakje.
Voor het niet opruimen van hondenpoep kan de sanctie oplopen tot 350 euro.

Honden

Loslopende honden zijn een bron van ergernis en zorgen voor een onveiligheidsgevoel.
Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan dat het verboden is om je hond vrij te laten loslopen. Overal op het openbaar domein moeten honden aan de leiband.
Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor verkeer en voetgangers. Vooral kinderen en oudere mensen kunnen behoorlijk schrikken van een hond. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor je hond en moet je beletten dat hij andere dieren of mensen intimideert of lastig valt, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.
Daarom: hou je hond steeds aan de leiband als je uit wandelen gaat. Je bent strafbaar als je dat niet doet. Begraafplaatsen en speel- en sportterreinen zijn voor honden sowieso verboden terrein.
Ongehoorzame baasjes kunnen bestraft worden met een sanctie die eveneens kan oplopen tot 350 euro.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be