landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sportsubsidies

Subsidies voor sportverenigingen

Elke sportvereniging kan gebruik maken van het subsidiereglement voor sportverenigingen (goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023).

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de sportverenigingen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de vereniging is erkend door de gemeente (zie erkenningsreglement);
  • zij dienen het aanvraagformulier correct met alle nodige bewijsstukken in.

Klik hier voor het volledige reglement subsidies voor sportverenigingen

Sportkampen

Het gemeentebestuur voorziet in een toelage voor deelname van Roosdaalse kinderen van 2,5 tot en met 18 jaar aan sportkampen die openstaan voor alle Roosdaalse kinderen, minimum drie dagen duren en ingericht zijn door de Roosdaalse Sportraad vzw in samenwerking met de gemeente Roosdaal, door Roosdaalse sportverenigingen of door private instellingen die erkend zijn als opvanginitiatief. Per kind kunnen maximaal 5 toelagen aangevraagd worden per werkjaar (= periode van 1 september tot en met 31 augustus). Aanvragen moeten uiterlijk op de laatste werkdag van september aan de sportdienst bezorgd worden via post, via e-mail of afgegeven worden op de dienst Welzijn en Vrije Tijd in het gemeentehuis. Per kind wordt een apart formulier ingevuld.

Het volledige reglement kan je hier raadplegen

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden:

Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur

Binnen de perken van het gemeentebudget, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting door de gemeenteraad, kunnen er toelagen aan de Roosdaalse erkende sportverenigingen (hierna sportverenigingen) worden toegekend voor hun huur- en energiekosten van Roosdaalse niet-gemeentelijke sportinfrastructuur.

Klik hier voor het reglement

Klik hier voor het aanvraagformulier

 

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be