Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Missie

Huis van het Kind Roosdaal is een samenwerkingsverband tussen verschillende
lokale organisaties dat het welzijn en de gezondheid van kinderen, jongeren,
gezinnen of andere opvoedingsverantwoordelijken wil verhogen.

Visie

Huis van het Kind Roosdaal wil kinderen en gezinnen ondersteunen door:

 • een laagdrempelige hulp- en dienstverlening aan te bieden die het welbevinden en de gezondheid van alle gezinnen verhoogt
 • specifieke aandacht te hebben voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie
 • een vraaggericht aanbod te creëren dat inspeelt op de lokale noden en behoeften van de doelgroep
 • preventief en sensibiliserend te werken
 • ontmoeting te creëren en het netwerk rond gezinnen te versterken
 • signalen te detecteren en door te spelen aan het beleid
 • een centraal aanspreekpunt te zijn dat ondersteunt bij diverse opvoedingsgerelateerde vragen
 • bruggen te bouwen tussen verschillende partners
 • het aanbod van de partners in kaart te brengen en bekend te maken, met oog op een gerichte doorverwijzing van de gebruikers
 • te werken aan een duurzaam en ecologisch Huis van het Kind
 • kinderarmoede te bestrijden
 • gezinnen te ondersteunen bij het samen spelen en het werken aan de band tussen ouders en hun kinderen

Activiteiten

Huis van het Kind Roosdaal vertaalt de missie en visie naar o.a. de volgende activiteiten:

 • vormingsmomenten voor ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken
 • spel- en ontmoetingsmomenten voor gezinnen
 • geefkasten, luierinzameling
 • schoolpremie voor gezinnen met een beperkt budget
 • infopunt voor gezinnen
  • voor vragen rond kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, ...
  • gerichte doorverwijzing
 • activiteiten voor kinderen en jongeren ter aanvulling van het bestaande aanbod
  • het kleuterdorp bij Weekend van de Jeugd
  • Kunstendag voor Kinderen
  • de Buitenspeeldag
 • de Week van de Groeilamp
 • aanspreekpunt kinderopvang
  • Lokaal Overleg
   Kinderopvang
  • uitwerken Lokaal Loket
   Kinderopvang
 • signaleren van noden en behoeften gezinnen via diverse platformen zoals adviesraden
 • aanbieden van kosteloos spelmateriaal

 

Flyer Infopunt Huis van het Kind

Sinds 02/06/2021 kan je wekelijks terecht in het infopunt van Huis van het Kind.

Zit je met vragen over opvoeden en opgroeien in Roosdaal? Op zoek naar activiteiten, kinderopvang, een school? Andere vragen rond je gezin, zwangerschap, ouderschap?

Kom langs op woensdag van 14 tot 16 uur in Huis van het Kind, kerkstraat 4, 1761 Roosdaal.

Past het niet, maak dan een afspraak op een ander moment.

Opgelet: Er zal geen permanentie van het infopunt zijn op woensdagen 21/07, 28/07 en 04/08. Bij dringende zaken kan u mailen naar huisvanhetkind@roosdaal.be .

Sfeerbeeld kinderopvang

De voor- en naschoolse opvang van GBS Triangel is in handen van 3Wplus. De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie op met zowel de ouders als de kinderen.

Meer info over 3Wplus vindt u op 3wplus.be/kinderopvang/zeppelin.

Bij concrete vragen kan u mailen naar opvang.roosdaal@3wplus.be of telefoneren naar het nummer 0487 71 28 97.

De voor- en naschoolse opvang van basisschool I.M.I. en Sint-Amandusschool gebeurt door Infano vzw. Ze organiseren eveneens vakantieopvang.

Voor info en inschrijvingen kan u de regiocoördinator contacteren via rcmaantjes@infano.be.

Neem ook een kijkje op www.infano.be.

Opvang tijdens vakanties

Begin 2018 is de gemeente Roosdaal een samenwerking gestart met 3Wplus voor de organisatie van de vakantiespeelpleinwerking.

Om een verzorgde vakantiewerking op het speelplein te blijven waarborgen, sloot de gemeente Roosdaal een samenwerkingsverband af met 3Wplus. De samenwerking houdt in dat het gemeentebestuur van Roosdaal vakantiewerking zal blijven organiseren, maar de uitvoering wordt door het gemeentebestuur opgedragen aan 3Wplus.

Wat houdt deze verandering voor u en uw kind in?

 • De opvanguren blijven alvast hetzelfde:  U kan uw kind dus brengen tussen 7 en 9 uur, en ophalen tussen 16 en 18 uur.
 • De vertrouwde begeleiders en animatoren blijven, maar worden versterkt door een coördinator van 3Wplus: Amy Pauwels.
 • Voortaan wordt er met gewerkt met vooraf inschrijvingen! Deze gebeuren via het online inschrijvingsprogramma i-school. Om de kwaliteit van ons speelplein te garanderen, zal er worden gewerkt met een deadline tot wanneer inschrijven mogelijk is.  Indien online inschrijven niet mogelijk is voor u, neem dan contact op via het nummer 054 89 13 52.
 • Vanaf januari 2018 worden nieuwe tarieven gehanteerd:
 

inwoner van Roosdaal

niet-inwoner van Roosdaal

Ganse dag

€ 6,00

€ 12,00

Ganse dag vanaf 2de kind

€ 4,50

€ 9,00

Halve dag (7u - 13u)

€ 3,00

€ 6,00

 • De betaling gebeurt niet langer de dag zelf. 3Wplus registreert nauwgezet wanneer jouw zoon of dochter de Zeppelin bezocht en stuurt achteraf een factuur.

Ben je benieuwd naar de organisatie van 3Wplus? Surf dan zeker eens naar https://3wplus.be/kinderopvang.

Bij concrete vragen kan u mailen naar opvang.roosdaal@3wplus.be.

 • Pavok vzw uit Lennik organiseert gezinsopvang bij Roosdaalse onthaalouders.
 • Infano vzw organiseert:
  • Kinderdagverblijven in O.L.V.-Lombeek (Koollochting 5) en in Borchtlombeek (Kraanstraat 42).
  • Gezinsopvang bij Roosdaalse onthaalouders
  • Meer info op www.infano.be/diensten/0-3/
 • 3Wplus organiseert gezinsopvang bij Roosdaalse onthaalouders. Meer info op www.3wplus.be/kinderopvang/de-tovertuin
 • Er zijn ook enkele zelfstandige onthaalouders.

Zoeken naar de geschikte opvang?

Op de website van Kind & Gezin staat een handige zoekhulp om de meest geschikte opvang voor jouw kindje te zoeken:

www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp