landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijzen

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een EID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een EID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de EID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De EID voor personen vanaf 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Als de geldigheidsperiode van je EID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe EID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een EID aanvragen bij:

 • als je EID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Elektronische identiteitskaart (EID)

Bij de aanvraag van je EID brengt je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet (opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van je eID breng je mee:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kids-ID: identiteits- en reisdocument

De uitreiking van een kids-ID gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Dit identiteitsbewijs geldt ook als verplicht reisdocument binnen Europa.

Bij de aanvraag van de kids-ID brengt je volgende zaken mee:

 • een recente pasfoto van het kind die aan de voorwaarden , vermeld op de oproepingskaart, voldoet ((opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • indien van toepassing, de huidige kids-ID of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van de kids-ID breng je mee:

 • indien van toepassing, het oude kids-ID
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kostprijs identiteitsdocumenten (vanaf 1/1/2018)

  GB ML Prijs
Gewone procedure      
Elektronische identiteitskaart (EID) - normaal 1 16 17,00
Elektronische identiteitskaart (EID) - duplicaat 5 16 21,00
Gewone Elektr. vreemdelingenkaart (EVK GEW) - normaal 1 16 17,00
Gewone Elektr. vreemdelingenkaart (EVK GEW) - duplicaat 5 16 21,00
Biometrische Elektr. Vreemdelingenkaart EVK BIO) 1,8 19,2 21,00
KIDS-ID - normaal 1,6 6,4 8,00
       
Spoedprocedures      
EID / KIDS-ID / EVK - spoed - levering in gemeente 3 84 87,00
EID / KIDS-ID / EVK - extreme spoed - levering in gemeente 3,4 127,6 131,00
EID / KIDS-ID - extreme spoed - gecentaliseerde levering 3,3 95,7 99,00
KIDS-ID vanaf 2e kind - dringend + heel dringend 3,4 55,6 59,00
GB = gemeentebelasting      
ML = maakloon federale overheid      

Verlies of diefstal identiteitskaart/kids-ID

Zowel bij verlies als bij diefstal: bel onmiddellijk naar DOC STOP (00800 2123 2123). Je eID wordt meteen als verloren of gestolen vermeld op checkdoc.be. Zo vermijd je zoveel mogelijk misbruik van de elektronische authenticatie- en handtekeningscertificaten.   

 • In geval van diefstal

Doe ook je aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

 • In geval van verlies.

Kom vervolgens langs bij de dienst bevolking. Buiten de openingstijden kan je bij de politie terecht voor een voorlopig attest.

 • Vind je je identiteitskaart terug binnen de zeven dagen? Geef een seintje aan de dienst bevolking ( burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20). De blokkering van je eID wordt geannuleerd.
 • Vind je je eID niet meer terug? Kom langs bij de dienst bevolking met een pasfoto en 22 euro. Er wordt een nieuwe eID aangemaakt.

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, doe  je altijd eerst aangifte van het verlies bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te komen.

Verlies PIN/PUKcode

Als je driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dat gebeurt, of je bent je gewijzigde pincode vergeten, ga langs bij de dienst Bevolking, samen met het originele document met je pukcode. Met de pukcode kan je bij de dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

Zowel pin- als pukcode vergeten?

Ben je je pin- én pukcode vergeten? Dan kan je nieuwe codes bekomen via:

Je codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn.

Let wel: om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe eID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kun je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente. Bij een lopende aanvraag voor een nieuwe eID worden de nieuwe pin- en pukcode automatisch naar je hoofdverblijfplaats opgestuurd.

Meer info op de website van de federale overheid

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal